5,5 mln zł. na remont zabytków - ile dla Wałbrzycha?
Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach na Dolnym Śląsku w 2018 roku w regionie wyniesie 5,5 mln zł. Wałbrzych dostanie 200 tys. na remont kościołów, pieniądze trafią też do NIedźwiedzicy, Sokołowska i świdnickiego Koścoła Pokoju.  


 
 
Na wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem systemu odprowadzania wód opadowych z budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu przeznaczono 50 tysięcy złotych, 150 tysięcy na remont elewacji wieży kościoła parafialnego p.w. św. Aniołów Stróżów

W kościele pw. św. Mikołaja w Niedźwiedzicy na konserwacje polichromii na ścianie wschodniej trafią 32 tysiace. Do Sokołowska trafi 190 tysięcy zł na remont pawilonu leżakowni w sanotorium "Grunwald". 
 
W Dziećmorowicach  ma zostać wykonana konserwacja epitafium Anny von Logau z elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jana Ap. Trafi tam 30 tysięcy.

Półtora miliona złotych przeznaczonych zostanie na konserwacje polichromii na sklepieniu i ścianach prezbiterium Katedry pw. Św. Stanisława i Św. Wacława w Świdnicy
100 tysięcy trafi do  świdnickiego Kościoła Pokoju na konserwacje loży Hochbergów. 


 

Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w 2018 r. wpłynęło 171 wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę niemal 32 mln zł.
 
Przyjętymi kryteriami do umieszczenia wniosku w planie finansowym były:
- wartość zabytku: historyczna, artystyczna, naukowa, zabytkowa,
- obiekt na liście UNESCO, Pomnik Historii w ich obrębie,
- stan zachowania zabytku – zagrożenia, katastrofy budowlane,
- celowość realizacji zadania – kontynuacja prac,
- finansowy stopień zaangażowania, starania przyznania dotacji u innych podmiotów.
 
Zgodnie z przyjętymi kryteriami zostały zaopiniowane pozytywnie 64 wnioski,  nie zostało uwzględnionych 107 wniosków ( 46  ze względu na uchybienia formalne,  61 niezakwalifikowanych do objęcia dotacją.
 
 
Lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków:
 
Lista pozytywnie zaopiniowanych wniosków:
 
Bagno - 150 000 zł 
Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na budynku pałacu (tzw. Starego Zamku)
 
Bardo - 90 000 zł 
Konserwacja ambony z kościoła parafialnego pw. Nawiedzenia NMP
 
Będkowice -   70 000 zł
Konserwacja stropu w pomieszczeniu pd.-zach. na I p. dworu
 
Bystrzyca Kłodzka - 15 000 zł
Konserwacja chrzcielnicy z kościoła parafialnego  pw. św. Michała Archanioła
 
Chełmsko Śląskie -  40 000 zł 
Konserwacja grupy rzeźbiarskiej - Koronacji Marii z kościoła parafialnego pw. św. Rodziny

Cieszków - 30 000 zł 
Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego    pw. Wniebowzięcia NMP
 
Dobra - 45 000 zł 
Konserwacja epitafium Gustava Adolfa von Huegel i Heleny z domu von Gfug z nawy kościoła parafialnego pw. NMP z Góry Karmel
 
Dobrocin -   40 000 zł 
Konserwacja polichromii na pn. ścianie nawy kościoła filialnego pw. śś. Piotra i Pawła
 
Droszków - 50  000 zł 
Remont dachu kościoła filialnego pw. św. Barbary
 
Dziećmorowice - 30 000 zł 
Konserwacja epitafium Anny von Logau z elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jana Ap.
 
Dzierżoniów - 80 000 zł
Konserwacja stropu empory wraz z obudową podciągów w kościele parafialnym pw. św. Jerzego
 
Dzierżoniów - 80 000 zł
Remont pokrycia dachu oraz konstrukcji drewnianej budynku parowozowni wachlarzowej, usytuowanej przy ul. Kolejowej nr 8b
 
Giebułtów - 100 000 zł
Remont dachu i wieży kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła
 
Głębowice - 30 000 zł 
Konserwacja  elementów w obrębie części cokołowej ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. NMP z Góry Karmel
 
Goszcz - 300 000 zł 
Remont elewacji frontowej z rekonstrukcją stolarki okiennej kościoła ewangelickiego (pałacowego)
 
Henryków - 40 000 zł
Konserwacja obrazu z przedstawieniem św. Michała Archanioła wraz z ramą z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP
 
Jawor - 100 000 zł 
Konserwacja polichromii na elementach konstrukcyjnych i odeskowaniu ściany zach. i empory głównej Kościoła Pokoju
 
Jelenia Góra - 60 000 zł 
Konserwacja wystroju i wyposażenia kaplicy grobowej przy bazylice pw. św. Erazma i Pankracego
 
Jelenia Góra - 40 000 zł
Konserwacja obrazu „Adoracja Matki Boskiej przez świętych cysterskich” wraz z ramą i detalem snycerskim oraz rzeźbiarskim z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela
 
Jelenia Góra-Sobieszów - 50 000 zł
Konserwacja empory wraz z kolumnami i obrazami z kościoła parafialnego p.w. św. Marcina
 
Jutrzyna - 10 000 zł 
Konserwacja chrzcielnicy z kościoła parafialnego pw. św. Franciszka z Asyżu
 
Kamieniec Ząbkowicki - 80 000 zł
Konserwacja ołtarza bocznego pw. Serca Jezusa z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP
 
Kościelniki Średnie - 40 000 zł 
Wymiana pokrycia wieży i wykonanie instalacji odgromowej na budynku kościoła filialnego pw. NMP
 
Kurów Wielki - 30 000 zł 
Konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Anny z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela 
 
Legnica - 15 000 zł 
Konserwacja epitafium Caspera Verimansa z elewacji kościoła parafialnego pw. NMP
 
Lubiechowa - 120 000 zł
Konserwacja ołtarza głównego z kościoła filialnego pw. śś. Piotra i Pawła       
 
Lubomin - 50 000 zł 
Remont dachu kościoła filialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
 
Makowice - 90 000 zł 
Remont więźby dachowej wraz z pokryciem wieży kościoła filialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 
Mała Kamienica - 100 000 zł 
Izolacja ścian fundamentowych, wykonanie tynków renowacyjnych, drenażu i odprowadzenia wód opadowych z dachu kościoła filialnego pw. św. Barbary
 
Milicz - 150 000 zł 
Remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Boboli
 
Nawojów Łużycki - 50 000 zł 
Konserwacja kamiennych krużganków kościoła pomocniczego pw. Chrystusa Króla
 
Niedźwiedzica - 32 000 zł
Konserwacja polichromii na ścianie wsch. kościoła filialnego pw. św. Mikołaja
 
Niwnice - 80 000 zł 
Konserwacja tryptyku z kościoła filialnego pw. św. Jadwigi
 
Paździorno - 10 000 zł 
Konserwacja ambony z kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny
 
Pełcznica - 20 000 zł 
Konserwacja ambony z kościoła filialnego pw. św. Mikołaja
 
Piekary - 20 000 ZŁ 
Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela
 
Pieszyce - 40 000 ZŁ 
Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Antoniego Padewskiego
 
Piotrkowice - 70 000 ZŁ 
Remont konstrukcji  mauzoleum Danckelmanów, wchodzącego w skład założenia pałacowo-parkowego
 
Rościsławice - 30 000 ZŁ 
Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Św. 
 
Sieroszów - 50 000 ZŁ 
Odbudowa dachu pałacu wraz z wykonaniem wieńca i rekonstrukcją gzymsu
 
Skorzynice - 20 000 ZŁ 
Naprawa wsch. i pd. ściany wieńcowej domu przysłupowego nr 26
 
Sokołowsko - 190 000 ZŁ
Remont pawilonu leżakowni w sanatorium „Grunwald”
 
Srebrna Góra - 50 000 ZŁ 
Remont muru szyjowego Fortu Ostróg
 
Stary Węgliniec - 20 000 ZŁ 
Konserwacja obrazów z balustrad empor kościoła parafialnego pw. MB Szkaplerznej
 
Strzegom -   115 000 ZŁ 
Konserwacja ołtarza bocznego pw. Krzyża Św. z kościoła parafialnego pw. śś. Ap. Piotra i Pawła
 
Szklary Górne - 50 000 ZŁ 
Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. śś. Ap. Piotra i Pawła
 
Świdnica - 100 000 zł
Konserwacja loży Hochberga z Kościoła Pokoju
 
Świdnica - 1 500 000 zł 
Konserwacja polichromii na sklepieniu i ścianach prezbiterium katedry pw. św. Stanisława B. M. i św. Wacława M.
 
Trzebicko - 10 000 zł 
Konserwacja ołtarza bocznego z kościoła parafialnego pw. św. Macieja
 
Trzebnica -  100  000 zł
Remont dachu z wymianą pokrycia, remontem kominów, wymianą rynien i rur spustowych i instalacji odgromowej  na skrzyżowaniu skrzydła wsch. i środkowego zespołu d. opactwa cysterek
 
Tymowa - 10 000 zł 
Konserwacja obrazu „Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem” z kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Bolesnej
 
Tyniec nad Ślęzą -   75 000 zł 
Konserwacja obrazu „św. Jan Ewangelista” z kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła 
 
Uniemyśl - 160 000 zł 
Remont zabezpieczający kościoła pw. św. Mateusza
 
Wałbrzych -   50  000 zł 
Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem systemu odprowadzania wód opadowych z budynku kościoła parafialnego pw. św. Józefa Oblubieńca
 
Wałbrzych - 150 000 zł 
Remont elewacji wieży kościoła parafialnego p.w. św. Aniołów Stróżów
 
Wichrów - 43 000 zł 
Konserwacja obrazu z przedstawieniem św. Jana Nepomucena w lustrzanej ramie z kościoła filialnego  pw. Narodzenia NMP
 
Wilkanów - 20 000 zł 
Konserwacja rzeźby Madonny z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego pw. św. Jerzego
 
Wilków Średzki -   60 000 zł 
Konserwacja polichromii w prezbiterium kościoła filialnego pw. św. Mateusza
 
Wolbromów - 20 000 zł 
Remont dachu i elewacji kościoła filialnego pw. św. Jana Nepomucena
 
Wolibórz - 30 000 zł 
Konserwacja ambony z kościoła filialnego pw. św. Jakuba 
 
Wrocław - 30 000 zł
Konserwacja obrazu „Zeznanie umarłego” z klasztoru Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych
 
Małkowice - 20 000 zł 
Konserwacja pomnika z figurą św. Antoniego Padewskiego, usytuowanego na dz. nr 31
 
Grodziszcze -  50  000 zł
Remont wieży widokowej, usytuowanej na dz. nr 466/10
 
Szyszkowa -   100  000 zł
Remont dachu budynku pałacu w zespole pałacowo-parkowym
 
opr. adm
foto: walbrzych24.com


Zapraszamy Cię do współtworzenia portalu walbrzych24.com
Zrobiłeś film lub ciekawe zdjęcie? Masz ciekawy temat? A może miałeś sporo szczęścia i znalazłeś się w odpowiednim miejscu i czasie w centrum wydarzeń... bierz telefon w dłoń i nagraj film lub zrób zdjęcie, a później wyślij do nas.
Pisz na adres: redakcja@walbrzych24.com

 

Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno