PUP zapłaci za szkolenia zawodowe

Osoby bezrobotne, które są zainteresowane zdobyciem lub uzupełnieniem posiadanych kwalifikacji zawodowych mogą uzyskać pomoc Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w sfinansowaniu kosztów szkolenia.

W ramach realizowanych przez Urząd programów finansowanych zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również Rezerwy Ministra przyznanej ze środków Funduszu Pracy przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wsparcie mogą uzyskać osoby:

  • powyżej 30 roku życia;
  • w wieku 18- 29 lat;
  • w wieku 45 lat i powyżej;
  • długotrwale bezrobotne (tj. pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych).

Wsparcie udzielane jest do wysokości:

 

8.000,00 zł - jeśli osoba bezrobotna do wniosku dołączy deklarację zatrudnienia od pracodawcy, który wyrazi gotowość jej zatrudnienia po sfinansowanej przez Urząd usłudze szkoleniowej, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań pracodawcy;

 

5.000,00 zł - w sytuacji, gdy osoba bezrobotna nie dysponuje deklaracją zatrudnienia lub rozważa samozatrudnienie, a zakres pomocy (w zależności od realizowanego projektu) wiąże się ze zdobyciem:

  1. kwalifikacji w zawodach deficytowych zgodnie z barometrem zawodów na rok 2018 (www.barometrzawodow.pl),
  2. kwalifikacji lub umiejętności zawodowych szczególnie poszukiwanych na lokalnym rynku pracy.

Szczegółowych informacji w zakresie realizowanych programów i projektów udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Szkoleń (parter, pokój 10). Ponadto aktualne komunikaty dotyczące prowadzonych naborów publikowane są na stronie internetowej Urzędu www.walbrzych.praca.gov.pl.

Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno