PUP zapłaci za szkolenia młodym bezrobotnym

Nawet do 8000zł mogą otrzymać młodzi bezrobotni, którzy chcą zdobyć lub zuzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe na specjalnych szkoleniach. Pieniądze zapewni Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu.


Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu uprzejmie informuje, iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nadal dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (tj. osób, które ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 30 roku życia), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

Osoby te skorzystać mogą z:

a) możliwości zdobycia lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji zawodowych poprzez: przyznanie bonu szkoleniowego – wsparcie udzielane jest do kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania (obecnie jest to kwota 4.622,84 zł), wnioskowanie o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego do kwoty:

  • 8.000,00 zł – jeżeli osoba bezrobotna do wniosku dołączy deklarację zatrudnienia od pracodawcy, który wyrazi gotowość jej zatrudnienia po sfinansowanej przez Urząd usłudze szkoleniowej, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań pracodawcy,
  • 5.000,00 zł – w sytuacji, gdy osoba bezrobotna nie dysponuje deklaracją zatrudnienia lub rozważa samozatrudnienie, a zakres pomocy wiąże się ze zdobyciem kwalifikacji w zawodach deficytowych zgodnie z barometrem zawodów na rok 2018 (www.barometrzawodow.pl),

b) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.


Od początku roku zaktywizowano ponad 153 osoby, w tym:

  1. 85 bezrobotnych zdobywających doświadczenie zawodowe odbywając staż,
  2. 22 bezrobotnych, którzy zostali zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych,
  3. 1 bezrobotnego, któremu wypłacono bon na zasiedlenie,
  4. 37 bezrobotnych, którzy skorzystali z dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej,
  5. 6 bezrobotnych zatrudnionych w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  6. 2 bezrobotnych, którzy otrzymali bon szkoleniowy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Szkoleń (pok. 10; nr tel. 74/8407380) oraz Wydziału Instrumentów Rynku Pracy (pok. 105; nr tel. 74/8407381). Ponadto wszelkie aktualności dostępne są również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu www.walbrzych.praca.gov.pl

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno