Przyjęto budżet miasta Świdnicy na 2019 rok

Radni Rady Miejskiej Świdnicy przyjęli budżet miasta na 2019 rok. 13 radnych było za, 4 wstrzymało się od głosu, a 5 było przeciw. Dochody miasta mają sięgnąć 253 989 185 zł, a wydatki 253 989 185 zł – jest to po raz pierwszy od lat budżet zrównoważony, nie zakładający deficytu. Plan budżetu, przygotowany przez władze miasta został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Miasto zaplanowało kwotę 36 249 989 zł na inwestycje. 
 
- Taki kształt projektu budżetu gwarantuje stabilność finansową miasta i jednocześnie pozwala nam na realizację kolejnych dużych i mniejszych inwestycji na które czekają mieszkańcy Świdnicy. To modernizacja Parku Młodzieżowego, to pierwszy etap przebudowy alei Niepodległości czy też remonty ulic: Traugutta, Chłopskiej, Franciszkańskiej oraz przebudowa chodników i budowa zatok parkingowych – podkreśla prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.
 
Środki przeznaczone zostaną przede wszystkim na infrastrukturę drogową i chodniki. Miasto  będzie nadal realizować program dotacji do remontów dla właścicieli obiektów zabytkowych, a także dotychczasową politykę mieszkaniową, czyli remonty pustostanów i modernizację budynków komunalnych.    
 
- Kolejny rok dbamy o zrównoważony rozwój miasta. Wydatki dotyczą każdej sfery życia. Realizować będziemy zarówno te duże zadania inwestycyjne, jak również szereg mniejszych, ważnych dla lokalnych społeczności – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.
 
Pozytywne stanowiska klubów radnych koalicji
 
W imieniu klubu „Świdnica ponad podziałami” głos zabrał radny Tomasz Kempa, pozytywnie oceniając zaproponowany na 2019 rok projekt budżetu miasta. 
 
- Przygotowany dokument umożliwia spojrzenie na potrzeby mieszkańców przez pryzmat całego miasta. Jest to budżet oparty na aktualnych możliwościach finansowych świdnickiego samorządu. Gwarantuje on trwałość funkcjonowania miejskich instytucji, zapewnia kontynuowanie rozpoczętych jak i wdrażanie nowych inwestycji. Istotna jest rozbudowa infrastruktury, budownictwo ale również przestrzeń aktywności lokalnej i wspieranie rzeczywistych procesów rewitalizacyjnych – mówił radny Tomasz Kempa.
 
Stanowisko klubu radnych SLD przedstawił Rafał Fasuga:
 
- Jest to po raz pierwszy od wielu lat budżet zrównoważony, który nie zakłada deficytu. Pomimo tego prezydent miasta nie rezygnuje z inwestycji, przeznaczając ponad 36 milionów złotych głównie na rozbudowę i przebudowę lokalnych dróg. W projekcie budżetu widać również, jak duża kwota przeznaczona jest na programy finansowane z udziałem środków UE i pozyskanie ich w kwocie 13,7 mln zł. Działania te, to konsekwentna polityka prowadzona od początku poprzedniej kadencji prezydent miasta i pracowników Urzędu Miasta - mówi radny Fasuga.
 
Radny Fasuga mówił także o zwiększonych wydatkach na oświatę, co powinno zapewnić spokojne funkcjonowanie świdnickich placówek oświatowych. Nie pozwoli to jednak na pokrycie kosztów reformy edukacji, która w roku 2019 osiągnie punkt kulminacyjny i będzie bardzo dotkliwa personalnie dla nauczycieli a finansowo dla miasta.  
 
Radny Jan Dzięcielski zaprezentował stanowisko klubu radnych PO.   
 
- Na dużą pochwałę zasługuje zrównoważenie budżetu. Zauważamy też znaczący wzrost dochodów z podatku PIT w 2018 roku i planowany na przyszły rok ich wzrost, co daje obraz, że mieszkańcy Świdnicy stają się zamożniejsi. Duże środki przeznaczono na inwestycje drogowe m .in. na przebudowę al. Niepodległości, modernizację ul. Chłopskiej, Traugutta i Franciszkańskiej. To inwestycje bardzo potrzebne ale zdajemy sobie sprawę, że nie do końca wystarczające w naszym mieście  – powiedział radny.
 
Dodał także, że radnych klubu PO martwi niepewność, co do znaczących kosztów utrzymania ze względu na planowany wysoki wzrost cen energii elektrycznej oraz niepewność w oświacie wywołana chaosem zrzuconym na samorządy, co jest skutkiem wdrażania reformy systemu edukacji. 
 
Wybrane zadania inwestycyjne planowane na 2019 rok:
- Rewaloryzacja Parku Młodzieżowego
- Przebudowa alei Niepodległości – I etap
- Przebudowa ulic: Franciszkańska, Traugutta, Chłopska
- Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych
- Przebudowa chodników w mieście
- Rewitalizacja przestrzenno społeczna miasta - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39 – 40
- Budowa dróg rowerowych – kolejny etap
- Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Pogodnej.
 
red
foto:użyczone
 
 
 
Zapraszamy Cię do współtworzenia portalu walbrzych24.com
Zrobiłeś film lub ciekawe zdjęcie? Masz ciekawy temat? A może miałeś sporo szczęścia i znalazłeś się w odpowiednim miejscu i czasie w centrum wydarzeń... bierz telefon w dłoń i nagraj film lub zrób zdjęcie, a później wyślij do nas. 
Pisz na adres: redakcja@walbrzych24.com

 

Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno