Zmiany kadrowe w wałbrzyskim ratuszu

Nowy rok, nowa kadra. W wałbrzyskim Urzędzie Miejskim kilka poważnych zmian, między innymi na stanowisku prezesa Miejskiego Zarządu Budynków. Kogo jeszcze czekają nowe wyzwania?

 

 

Na stanowisku prezesa MZB Marka Małeckiego zastąpił Kacper Nogajczyk, były szef Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach. Nowy prezes bez wątpienia będzie miał pełne ręce roboty. Jakie wyzwania go czekają?
 
- Brakuje nam bardzo wielu firm do rewitalizacji, mamy jeszcze kilkadziesiąt zadań nierozstrzygniętych, zachęcam firmy do uczestniczenia w przetargach. Nie ma jednego tematu, który byśmy w spółce MZB określili jako sztandarowy projekt. Jest to sprawa budowy domów przy Chemłcu, sprawa pilnych wyburzeń. Mamy temat remontów mieszkań, wymiany pieców i modernizacji. Zakres prac jest bardzo szeroki - mówi prezes MZB Kacper Nogajczyk.

KACPER NOGAJCZYK – prezes Zarządu Miejski Zarząd Budynkow w Wałbrzychu
Rodowity Wałbrzyszanin, absolwent III Liceum Ogólnokształcącego oraz Politechniki Wrocławskiej (filia w Wałbrzychu) kierunek inżynieria środowiska, specjalność instalacje sanitarne. Po studiach rozpoczął pracę w jednym z Wałbrzyskich biur projektowych, następnie pracował w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „VICTORIA” S.A. (dział Inwestycji i Rozwoju na stanowisku Specjalista ds. Inwestycji). Odpowiadał za realizowane zadania remontowe oraz inwestycyjne na zakładzie. Kolejnym miejscem pracy był Urząd Miejski w Świebodzicach wydział Infrastruktury Technicznej, gdzie odpowiadał za zadania remontowe oraz inwestycyjne związane zarówno z obiektami budowlanymi jak i infrastrukturą drogową. Z UM przeniesiony do zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach” gdzie objął funkcję Dyrektora Zakładu, z celem przekształcenia zakładu w spółkę prawa handlowego. Po kilkunastu miesiącach zakład budżetowy zostaje przekształcony w Spółkę ZGK Świebodzice sp. z o.o. , której Prezesem Zarządu zostaje Pan Kacper Nogajczyk. Funkcję pełnił przez prawie 6 lat do czasu kiedy na Jego  wniosek zostaje odwołany przez Radę Nadzorczą z dniem 31 grudnia 2018 r.
 
 
Kolejną nową twarzą w wałbrzyskim Urzędzie Miejskim jest pracujący dotychczas w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu Jarosław Choptiany. Został on kierownikiem biura zamówień publicznych, który będzie odpowiedzialny za wprowadzenie całego urzędu w erę technologicznych zamówień publicznych. Jest to związane z dyrektywami Unii Europejskiej.
 
- Jesteśmy zobowiązani do ich wprowadzenia. Te rozwiązania polepszą funkcjonowanie całej gminy - mówi kierownik biura zamówień publicznych UM w Wałbrzychu Jarosław Choptiany – Całe moje doświadczenie zawodowe jest związane z dziedziną zamówień publicznych. Przez ostatnie 10 lat pełniłem rolę dyrektora wydziału zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Na prośbę pana prezydenta powróciłem do Wałbrzycha, z którym jestem emocjonalnie związany i tu rozpocząłem swoją karierę zawodową.

JAROSŁAW CHOPTIANY – Kierownik Biura Zamówień Publicznych Um Wałbrzych
Kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu zamówieniami publicznymi; w latach 2004-2008 orzekał jako członek Zespołu Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w sporach pomiędzy zamawiającymi, a wykonawcami. W latach 2008 -2018 dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Doradzał wielu podmiotom publicznym w zakresie dotyczącym zamówień publicznych.
Uczestniczył w wielu projektach realizowanych na terenie Województwa i Wałbrzycha m.in. przy budowie Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej, nowego Szpitala Wojewódzkiego na Stabłowicach we Wrocławiu, budowa kanalizacji w Wałbrzychu w ramach funduszu ISPA 
Autor szkoleń i wykładów dla wielu instytucji z zakresu zamówień publicznych
 
 
Kolejną nową osobą w wałbrzyskim ratuszu jest Jerzy Ignaszak – nowy kierownik biura ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa, który zastąpił na tym stanowisku Wiesława Sójkę. 
 
-Jeżeli chodzi o wyzwania, to będziemy musieli dużo zmienić w świadomości i myśleniu o środowisku. Do tej pory, jeśli chodzi o ogrzewanie, byliśmy przyzwyczajeni do węgla i ewentualnie gazu, jako pewnego komfortu. W tej chwili będziemy odchodzić od węgla, bo szkodzi on środowisku - mówi kierownik biura ochrony środowiska, gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa UM w Wałbrzychu Jerzy Ignaszak.
 
Najważniejszym wyzwaniem jakie stoi przed Jerzym Ignaszakiem jest w tej chwili weryfikacja wniosków, wpłynęło ich ponad 700, dotyczących wymiany pieców węglowych na gazowe. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem wałbrzyszan.

JERZY IGNASZAK ukończył Uniwersytet Wrocławski i uzyskał wyższe wykształcenie – tytuł magistra fizyki. Studiował podyplomowo na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - zarządzanie strategiczne oraz - finanse i bankowość.
 
 Zdał egzamin na członków Rad Nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
  Posiada uprawnienia biegłego z listy Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko oraz w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.
 
 Pracował w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska w Wałbrzychu, był dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Wałbrzychu, był Wicewojewodą Wałbrzyskim.
 
 Prawie ćwierć wieku pracował w zarządach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, współpracując długie lata z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska. Trzech kolejnych ministrów środowiska powoływało go do Rady Nadzorczej NFOŚiGW w Warszawie.
 
Brał aktywny udział w pracach przy tworzeniu założeń systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce. Współtworzył podstawy tego systemu. Tworzył od podstaw Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu doprowadzając go do drugiego miejsca w Polsce w rankingu wszystkich 49 funduszy.
 Uczestniczył we współfinansowaniu wielu ważnych inwestycji proekologicznych w różnych formach finansowania, a więc dotacje, pożyczki, dopłaty do kredytów, wejścia kapitałowe itp.
 
 Uczestniczył w realizacji programów finansowanych przez Unię Europejską. Z dużym powodzeniem uczestniczył na szczeblu krajowym w usuwaniu skutków powodzi (członkowstwo w Komitecie Sterującym 97, członkowstwo w Komitecie Sterującym 98 – jako przedstawiciel 49 WFOŚiGW). Uczestniczył w realizacji wielu przedsięwzięć proekologicznych w Wałbrzychu i regionie wałbrzyskim.
 
 Będąc wicewojewodą wałbrzyskim spowodował, że Wałbrzych został objęty międzynarodowym programem Czarny Trójkąt co zaskutkowało m. in. pozyskaniem środków i wybudowaniem jednej z nielicznych wtedy w Polsce instalacji odsiarczającej w ciepłowni C-3.
 
Podejmował  z sukcesem działania zmierzające do wyeliminowania w mieście brudnego gazu koksowniczego i zastąpienia go gazem ziemnym. Wspierał wymianę źródeł ciepła opalanych węglem na opalane gazem. Uczestniczył w procesach pozyskiwania środków na szeroko rozumianą gospodarkę wodno-ściekową, ochronę przyrody i edukację ekologiczną w mieście. 
 
Jest współtwórcą Parku Narodowego Gór Stołowych. Jest również współtwórcą programu „Zielony Wałbrzych 2020”.   
 
wb
foto:walbrzych24.com
 
 
 
Zapraszamy Cię do współtworzenia portalu walbrzych24.com
Zrobiłeś film lub ciekawe zdjęcie? Masz ciekawy temat? A może miałeś sporo szczęścia i znalazłeś się w odpowiednim miejscu i czasie w centrum wydarzeń... bierz telefon w dłoń i nagraj film lub zrób zdjęcie, a później wyślij do nas.
Pisz na adres: redakcja@walbrzych24.com
Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno