Chcesz wstąpić do Policji? Nie czekaj!

Zawsze marzyłeś o tym, by być policjantem? Masz szansę, kolejny nabór do służby już 21 maja.

Funkcjonariusze podczas rozmów z mieszkańcami Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące procedury rekrutacyjnej.
 
Gdzie odbędą się spotkania?
 
07.05.2019 godz. 10:00 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarny Borze, ul. Kamiennogórska 22
 
09.05.2019 godz. 12:00 – Powiatowy Urząd Pracy, oddz. w Boguszowie-Gorcach, ul. Kasprzaka 7
 
09.05.2019 godz. 16:30 – Świetlica Wiejska w Gostkowie, ul. Główna 42a
 
09.05.2019 godz. 17:00 – Świetlica Wiejska w Nowych Bogaczowicach, ul. Główna 10
 
10.05.2019 godz. 16:00 – Klub Relaks w Głuszycy, ul. Pionierów 4
 
16.05.2019 godz. 12:00 – RWS Stary Zdrój w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 37
 
17.05.2019 godz. 10:00 – Powiatowy Urząd Pracy, oddz. w Mieroszowie, pl. Niepodległości 1
 
23.05.2019 godz. 16:30 – Świetlica Wiejska w Jabłowie, ul. Główna 37
 
23.05.2019 godz. 17:30 – Świetlica Wiejska w Lubominie, ul. Główna 5.
 
 
Kto może pełnić służbę w Policji?
 
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- korzystający w pełni z praw publicznych;
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 
 
Wymagane dokumenty należy złożyć w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2.
 
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- Podanie o przyjęcie do służby w Policji;
- Wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
- Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
- Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
- Książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.
 
 
Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i w komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
 
 
Preferowani będą kandydaci do służby w Policji posiadający:
- wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
- Wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
- Tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
- Uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
- Uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną - organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
- Prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.
 
info: policja
foto:WTV
 
Zapraszamy Cię do współtworzenia portalu walbrzych24.com
Zrobiłeś film lub ciekawe zdjęcie? Masz ciekawy temat? A może miałeś sporo szczęścia i znalazłeś się w odpowiednim miejscu i czasie w centrum wydarzeń... bierz telefon w dłoń i nagraj film lub zrób zdjęcie, a później wyślij do nas.
Pisz na adres: redakcja@walbrzych24.com
 
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno