Nie obniżą pensji aresztowanemu burmistrzowi Boguszowa
Nie obniżą pensji przebywającemu w areszcie burmistrzowi Boguszowa-Gorc, Jackowi C. Uchwała złożona przez opozycyjnych radnych została odrzucona - 5 radnych było za jej wprowadzeniem, 9 przeciw, a  jeden radny wstrzymał się od głosu.
 
Zgodnie z uchwałą podjętą przez radnych w listopadzie ubiegłego roku, wynagrodzenie zasadnicze burmistrza wynosi 9660 zł brutto. Radni opozycyjni chcieli obniżenia jego pensji do minimalnego możliwego pułapu – 3600zł brutto dodatek funkcyjny - 400zł brutto i dodatku specjalnego - 20% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
 
Jest to kolejna próba obniżenia pensji burmistrzowi przez opozycyjnych radnych.  Poprzednim razem projekt odrzucono  ze względu na braki formalne, nie trafił on nawet pod głosowanie. Podczas jego składania obrońcą Jacka. C była prawnik Anna Rakowska-Leputa, która wydała opinię prawną dotyczącą obniżenia wynagrodzenia.
 
 
- W zakresie, w jakim Pan Mecenas Żak pisze w swojej opinii, że rada może zwiększyć, zmniejszyć wynagrodzenie, to ja się oczywiście zgadzam. Zresztą nigdy nie twierdziłam, że rada takiego uprawnienia nie ma. Co do zasady, to oczywiście tak, rada może zmniejszyć wynagrodzenie burmistrza. Natomiast biorąc ten konkretny przypadek, to Pan mecenas Żak chyba zapomniał art. 35 ustęp 2 ustawy o pracownikach samorządowych w sposób jednoznaczny wskazuje, że pracownik samorządowy, którego stosunek pracy uległ zawieszeniu na skutek zastosowania tymczasowego aresztowania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 50% wynagrodzenia otrzymywanego do dnia tymczasowego aresztowania. - mówi prawnik  Anna Rakowska-Leputa.
 
Wprowadzenie uchwały o zmianie wynagrodzenia nie spowodowałaby obniżenia wysokości wypłacanych środków. Obniżenie pensji może nastąpić dopiero po uchyleniu aresztu i okresie wypowiedzenia. W wypadku uniewinnienia Jacek C. może domagać się wyrównania.
 
red
foto: WTV
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno