Obchody Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku

Trzydzieści lat temu, 4 czerwca, odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory. Obchody Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku są największym spotkaniem środowiska samorządowego, w którym uczestniczy także prezydent Świdnicy, Beata Moskal – Słaniewska. 

3 czerwca prezydent wzięła udział w specjalnej sesji – „Samorządna Rzeczpospolita. Samorząd, organizacje społeczne, aktywność obywatelska we współczesnej demokracji”.
 
Sesję w Europejskim Centrum Solidarności rozpoczęli prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz oraz Łukasz Domagała, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
 
Wystąpienie wprowadzające „Rzeczpospolita prawdziwie samorządna jako wyzwanie i rozwiązanie” wygłosił Jakub Wygnański, prezes zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. 
 
 
Spotkanie zakończyło się przyjęciem "Deklaracji gdańskiej", czyli wspólnego stanowiska przedstawicieli samorządów i społeczeństwa obywatelskiego. To oświadczenie potwierdzające wartości oraz wskazujące na konieczność rozpoczęcia poważnej rozmowy o Polsce, ale prowadzonej z poziomu lokalnego.
 
- 3 i 4 czerwca, samorządowcy z całej Polski, politycy, naukowcy, artyści, wszyscy ci, którym wolność jest tak droga, wezmą udział w najważniejszym w tym roku święcie. I warto będzie wtedy zaśpiewać „Wolność kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem…”. Mam nadzieję, że daleko od Gdańska, w mojej ukochanej Świdnicy, też zanucicie tę piosenkę. 29 lat temu Bogdan Łyszkiewicz, lider „Chłopców z Placu Broni”, już w Wolnej Polsce napisał piosenkę, którą zna chyba każdy z nas. Stała się symbolem tamtych lat, gdy zachłysnęliśmy się tym, iż spełniły się nasze marzenia. Marzenia o wolności. Czym była dla nas wtedy? Otwarciem na świat, demokracją, wypełnioną przez pierwsze, kontraktowe co prawda, ale jednak wolne wybory. Wolność oznaczała zmianę prawa, wolnorynkową gospodarkę, nowe instytucje publiczne, a w roku 1990 tak ważne pierwsze wybory samorządowe. Mogliśmy wreszcie cieszyć się wolnością słowa, wolnością myśli, wolnością dyskusji. Mogliśmy zrzeszać się i tworzyć organizacje pozarządowe. Mogliśmy swobodne wydawać książki i czasopisma. Bez cenzury. Mogliśmy śpiewać takie właśnie piosenki - dodaje prezydent Świdnicy, Beata Moskal – Słaniewska. 
 
Odbywające się w Gdańsku Święto Wolności i Solidarności zainaugurowano 1 czerwca. Potrwa ono do 11 czerwca. W jego ramach odbędą się setki imprez - debaty, warsztaty, koncerty, spotkania autorskie i projekcje filmowe. 
 
SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA
DEKLARACJA PARTNERSTWA
SAMORZĄDU I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
 
Partnerska współpraca samorządu, organizacji społecznych i aktywnych obywateli jest wyrazem dojrzałości demokratycznej państwa. 30 lat po wyborach 4 czerwca 1989 roku, kiedy Polki i Polacy przy urnach wyborczych opowiedzieli się za demokracją, wracamy w Gdańsku, gdzie wszystko się zaczęło, wracamy do źródeł. 
 
ZGODNIE STWIERDZAMY
-Decentralizacja jest podstawą ustroju terytorialnego Rzeczypospolitej.
-Samorząd jako wspólnota wszystkich mieszkańców jest podstawową formą organizacji życia wspólnego w Rzeczypospolitej.
-Samoorganizujące się społeczeństwo obywatelskie jest niezbywalną formą wyrażania podmiotowości i autonomii społecznej.
-Zasada pomocniczości jest główną zasadą organizującą relacje między jednostkami władzy publicznej na wszystkich jej szczeblach i obywatelami niezależnie od ról społecznych, w jakich występują.
-Dialog społeczny jest najważniejszą formą określania dobra wspólnego i celów rozwojowych wspólnot lokalnych, jak i całego kraju.
 
ZAUWAŻAMY
Świadomi tego, że nowe wyzwania – związane z kryzysem klimatycznym i środowiskowym, starzeniem się społeczeństwa i procesami demograficznymi, procesami migracyjnymi i rewolucją technologiczną, przemianami kulturowymi i cywilizacyjnymi – dotyczą bezpośrednio naszych wspólnot i wymagają śmiałych strategii rozwojowych oraz włączenia mieszkańców w ich tworzenie i realizację. -Potrzeba nam nowej umowy społecznej, na wzór tej, którą zawarto podczas I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” pod nazwę „Samorządna Rzeczpospolita” (1981).
 
DEKLARUJEMY
Mając przekonanie o roli oraz znaczeniu organizacji społecznych i samorządu terytorialnego w nowoczesnej demokracji, deklarujemy działania na rzecz zwiększenia podmiotowości każdego z nich oraz rozwoju wzajemnej współpracy opartej na zasadach solidarności, niezależności i partnerstwa,
 
WYRAŻAMY WOLĘ
Wyrażamy wolę rozpoczęcia otwartej, powszechnej narady obywatelskiej nad przyszłością naszych gmin, miast i miasteczek organizowaną wspólnie i na równych prawach przez jednostki samorządu i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. 
Warunkami tej narady są: kultura dialogu, wzajemne zaufanie i współpraca, otwartość na nowe formuły współzarządzania i współodpowiedzialności oraz samoograniczenie władzy publicznej na rzecz uwolnienia energii społecznej sektora obywatelskiego. 
Niech okazją do podsumowania narady obywatelskiej będzie 30 rocznica pierwszych wyborów do rad gmin, która przypada w maju 2020 roku. 40 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych uczcijmy zaś przedstawieniem zaktualizowanej wizji „Samorządnej Rzeczypospolitej” jako dobra wspólnego wszystkich obywateli.
 
Deklarację podpisują uczestnicy sesji „Samorządna Rzeczpospolita. Samorząd, organizacje społeczne i aktywni obywatele w nowoczesnej demokracji”, ma ona jednak charakter otwarty, zapraszamy przedstawicieli samorządu i społeczeństwa obywatelskiego do wyrażenia poparcia dla niej.
 
Gdańsk, 3 czerwca 2019 
 
opr.red
foto:użyczone
 
 
 
Zapraszamy Cię do współtworzenia portalu walbrzych24.com
Zrobiłeś film lub ciekawe zdjęcie? Masz ciekawy temat? A może miałeś sporo szczęścia i znalazłeś się w odpowiednim miejscu i czasie w centrum wydarzeń... bierz telefon w dłoń i nagraj film lub zrób zdjęcie, a później wyślij do nas.
Pisz na adres: redakcja@walbrzych24.com
 
 
Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno