Podpisano deklarację współpracy ALIANS S35.
Prezesi Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, KGHM Polska Miedź S.A. i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., KGHM Polska Miedź S.A. podpisali deklarację współpracy przy projekcie ALIANS S35. Projekt zakłada stworzenie konurbacji - nowoczesnej aglomeracji między Wałbrzychem, Lubinem, a Wrocławiem, wokół drogi ekspresowej S35,  celem jest spójny, zrównoważony rozwój urbanizacyjny infrastrukturalny całego obszaru.
 
 
 
Stworzenie nowych szans rozwojowych i ograniczenie zagrożeń dla Dolnego Śląska wymaga m.in. kompleksowej rozbudowy infrastruktury transportowej: drogowej, kolejowej oraz lotniska we Wrocławiu. Kluczowe jest stworzenie alternatywy dla osiągającej maksimum przepustowości autostrady A4, a będzie nią m.in. budowa drogi S35 – głosi deklaracja współpracy przy projekcie ALIANS S35, którą w zamku Książ w Wałbrzychu podpisali wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Dariusz Śliwowski,
wiceprezes KGHM Polska Miedź S.A., Adam Bugajczuk,  oraz prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, Maciej Badora . 
 
ALIANS S35 to projekt zakładający stworzenie konurbacji - nowoczesnej aglomeracji między Wałbrzychem, Lubinem, a Wrocławiem, wokół drogi ekspresowej S35 (zbudowanej od nowa lub przebudowanej DK35). Celem jest spójny, zrównoważony rozwój urbanizacyjny infrastrukturalny całego obszaru w oparciu o potencjał Dolnego Śląska: położenie, strategicznych inwestorów, tradycje przemysłowe, ośrodki akademickie, środowisko naturalne i walory turystyczne.
 
- Podpisane dzisiaj porozumienie ma dla nas strategiczny charakter. To owoc podjętych w zeszłym roku rozmów na temat sposobów wsparcia rozwoju tej części Dolnego Śląska, która ze względu na położenie jest ważna dla wszystkich partnerów ALIANS S35, ale także dla polskiej gospodarki. Ten obszar potrzebuje systemowego wzmocnienia logistyki poprzez pełne wykorzystanie trasy ekspresowej S35, kolei i wrocławskiego lotniska. Skorzystają na tym inwestorzy parku przemysłowego w Kobierzycach, m.in. koreański LG Chem – producent baterii do samochodów elektrycznych. Mamy duże szanse, żeby stać się zagłębiem elektromobilności, ale nie da się tego osiągnąć bez strategicznych inwestycji i spójnego  planu. Wspólnie z naszymi partnerami chcemy zapewnić przedsiębiorcom i mieszkańcom jak najlepsze warunki do rozwoju i dlatego postanowiliśmy połączyć siły, tworząc ALIANS S35 – mówił wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Dariusz Śliwowski.
 
Zdaniem inicjatorów deklaracji współpracy, Dolny Śląsk osiągnął sukces w rozwoju społeczno-gospodarczym, ale przyszłość niesie zagrożenia dla długofalowego zrównoważonego rozwoju całego regionu.
 
- Realizacja projektu ALIANS S35 wynika z potrzeby stworzenia na Dolnym Śląsku warunków inwestycyjnych, które pozwolą na rozwój przedsiębiorczości i umożliwią regionowi wyjście z pułapki średniego rozwoju. Aby stało się to faktem, konieczne jest przyjęcie spójnej strategii, która da szansę na stworzenie funkcjonalnie powiązanej infrastruktury oraz terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. W wymiarze ponadpowiatowym oznacza to powstanie nowoczesnej konurbacji, która połączy dynamiczny rozwój przemysłu z komfortowymi warunkami życia mieszkańców i środowiskiem naturalnym – mówił  prezes WSSE „INVEST-PARK”, Maciej Badora. 
 
Infrastruktura transportowa zbliża się do granicy wydolności, a mieszkańcy mniejszych od Wrocławia miast przenoszą się do większych ośrodków. Skutkuje to degradacją miast średniej wielkości i pogłębianiem luki społeczno-gospodarczej w stosunku do stolicy województwa.
 
- Dajemy pracę ponad 30 tysiącom ludzi na Dolnym Śląsku. Jako jeden z największych płatników podatków, do budżetu i samorządów przekazujemy łącznie prawie 5 mld zł rocznie, sponsorujemy ważne wydarzenia kulturalne i sportowe. Prowadzimy dialog społeczny, słuchamy potrzeb naszych interesariuszy. Dobre wyniki operacyjne i finansowe są dowodem skuteczności i konsekwencji w działaniu. Wiemy jednak, że znaczenie budujemy nie tylko w oparciu o wskaźniki ekonomiczne. Czujemy odpowiedzialność, także za przyszłość regionu i chętnie włączamy się w inicjatywy wspierające rozwój Dolnego Śląska - mówił  prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Marcin Chludziński. 
 
Prezesi ARP S.A., KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. oraz WSSE „INVEST-PARK” zadeklarowali wspólne działanie w celu powołania stowarzyszenia ALIANS S35, które będzie zabiegać o zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Dolnego Śląska.

Deklaracja współpracy przy projekcie ALIANS S35
 
Zgadzamy się, że Dolny Śląsk osiągnął znaczący sukces w rozwoju 
społeczno-gospodarczym, bo dobrze wykorzystuje swoje szanse: korzystne położenie, silne tradycje przemysłowe, silne ośrodki uniwersyteckie i naukowo-badawcze, a przede wszystkim dynamizm, kreatywność i kompetencje mieszkańców.
 
Przyszłość niesie jednak potencjalne zagrożenia dla długofalowego zrównoważonego rozwoju całego regionu. Infrastruktura transportowa zbliża się do granicy wydolności, następuje stały odpływ ludności z mniejszych od Wrocławia ośrodków miejskich, co skutkuje ich degradacją i pogłębianiem luki społeczno-gospodarczej w stosunku do stolicy województwa dolnośląskiego.
 
W skali globalnej następują szybkie zmiany wielu gałęzi gospodarki istotnych dla regionu, 
w szczególności branży motoryzacyjnej rozwijającej się w kierunku elektromobilności.
 
Jesteśmy zdania, że stworzenie nowych szans rozwojowych i ograniczenie zagrożeń wymaga m.in. kompleksowej rozbudowy dolnośląskiej infrastruktury transportowej: drogowej, kolejowej oraz lotniska we Wrocławiu. Kluczowe jest stworzenie alternatywy dla osiągającej maksimum przepustowości autostrady A4, a będzie nią m.in. budowa drogi S35.
 
Zauważamy, że istotna jest również edukacja, szczególnie osób zagrożonych zmianami strukturalnymi w przemyśle, które skutkują ograniczaniem zatrudnienia w mniejszych ośrodkach miejskich.
 
Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia długofalowego rozwoju gospodarczo
-społecznego Dolnego Śląska, a w szczególności stworzenia nowych szans rozwojowych 
dla miast średniej wielkości położonych w południowo-wschodniej części regionu, 
z wykorzystaniem potencjału stolicy województwa - miasta Wrocławia, postanawiamy działać w celu powołania Stowarzyszenia ALIANS S35, które będzie o to zabiegać.
Partnerzy projektu ALIANS S35:
 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od ponad 25 lat wspiera przedsiębiorstwa 
w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji. Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak 
i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP S.A. specjalnych stref ekonomicznych: EURO-PARK Mielec i EURO-PARK Wisłosan 
(z dolnośląską podstrefą EURO-PARK KOBIERZYCE). Spółka łączy także partnerów zainteresowanych nawiązaniem współpracy przy realizacji projektów innowacyjnych, m.in. prowadzi unijny projekt Sieć Otwartych Innowacji (SOI). W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, ARP współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi przedsiębiorców oraz dostarcza kompleksowe rozwiązania w odpowiedzi na bieżące potrzeby i wyzwania biznesowe. EURO-PARK Kobierzyce to park przemysłowy utworzony w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem w 2005 r. Obecnie działa tam 31 inwestorów - głównie globalne i innowacyjne firmy z branży motoryzacyjnej, elektronicznej, papierniczej i maszynowej. Spora część inwestycji realizowana jest przez firmy z Korei Południowej. To m.in. fabryka LG Chem Wrocław Energy, w której produkowane są baterie do samochodów elektrycznych oraz zakłady firm kooperujących (m.in. LG Innotek, LG Electronics, Starion Poland, Enchem). To również inne, zagraniczne inwestycje, np. niemieckich firm Kessel, Lapp Kabel, hiszpańskiej Industrias Alegre, czy duńskiej Aluwind.
 
KGHM Polska Miedź SA zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jego sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji, firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej.  KGHM znajduje się w czołówce producentów miedzi oraz srebra na świecie. Jest jedynym  w Europie producentem renu i nadrenianu amonu z własnych zasobów oraz największym eksporterem wśród spółek Skarbu Państwa. Aktywa KGHM znajdują się w Polsce, USA, Kanadzie i Chile. KGHM cieszy się reputacją wiarygodnego producenta, zaufanego kontrahenta i firmy prowadzącej politykę zrównoważonego rozwoju. Jest też odpowiedzialnym pracodawcą, ceniącym zaangażowanie swoich pracowników na całym świecie. Łącznie zatrudnia blisko 34 tys. osób przekonanych, że to, co robią, jest ważne dla świata. Dzięki ich wiedzy, odwadze i odpowiedzialności na globalne rynki trafiają cenne metale, bez których zrównoważony rozwój świata byłby niemożliwy.
 
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wydaje przedsiębiorcom inwestującym w południowo-zachodniej Polsce decyzje o pomocy publicznej – na ich podstawie firmy otrzymują ulgi w podatku dochodowym.  Spółka zarządzająca Strefą oferuje także kompleksowe wsparcie przedsiębiorców - pomoc  w lokowaniu inwestycji, wynajem hali przemysłowych i powierzchni biurowych oraz opiekę podczas prowadzenia działalności (bezpłatne szkolenia, niższe koszty zakupu energii w ramach grupy zakupowej, pomoc w poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych).
Wśród 250 firm, które zainwestowały na terenach zarządzanych przez WSSE „INVEST-PARK”, s m.in.Ł Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, Umicore, Mondelez, Polaris, GKN Driveline, Bridgestone, NSK, Faurecia, czy Mando. Przedsiębiorcy z całego świata na w budowę i rozwój zakładów w WSSE przeznaczyli ponad 30 mld złotych i zatrudniają ponad 55 tys. pracowników. Co czwarta firma w WSSE reprezentuje branżę motoryzacyjną. Blisko połowa to przedstawiciele mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw.
 


opr. kat
foto: użyczone


Zapraszamy Cię do współtworzenia portalu walbrzych24.com
Zrobiłeś film lub ciekawe zdjęcie? Masz ciekawy temat? A może miałeś sporo szczęścia i znalazłeś się w odpowiednim miejscu i czasie w centrum wydarzeń... bierz telefon w dłoń i nagraj film lub zrób zdjęcie, a później wyślij do nas.
Pisz na adres: redakcja@walbrzych24.com

 

Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno