Graty z Chaty tylko do PSZOK-u

Rada Miejska przyjęła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wałbrzycha. Najważniejsze zmiany dotyczą odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Wszelkie zmiany w ramach gospodarki odpadami idą w kierunku nakłaniania mieszkańców do segregacji śmieci, ponieważ Unia Europejska z roku na rok podnosi próg minimalnej ilości odpadów, które muszą zostać poddane recyklingowi.
Jak się okazuje najwięcej problemów zarówno mieszkańcom jak i gminie przysparzają odpady wielkogabarytowe. Akcja "Wywalamy Graty z Chaty" choć w założeniu miała pomóc, okazała się mało efektywna.
 
- Akcja organizowana dwa lub trzy razy w ciągu roku nie spełniła swoich celów. Mamy sytuację, w której mieszkańcy są przyzwyczajeni do wystawiania każdego wielkogabrytowego odpadu koło pojemnika i że zostanie on zabrany ale to się właśnie kończy. Mamy dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów na ul. Stacyjnej i Beethovena. Ustawowym obowiązkiem każdego mieszkańca jest aby np. płytki ceramiczne, stare meble czy telewizory i lodówki oraz odpady motoryzacyjne zawieźć do PSZOK-u - mówi Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.
 
Niedostosowanie się do nowych zasad może skutkować dotkliwymi karami. Nad ich przestrzeganiem czuwać będzie Straż Miejska. Segregowanie pozostałych, mniejszych odpadów szklanych, papierowych odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach za wyjątkiem popiołu i odpadów zielonych dla których naprzemiennie w różnch porach roku wystawiane będą osobne pojemniki.
 
 
Oto najważniejsze zapisy w nowym regulaminie dotyczące segregacji:
 
1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych, spełniających wymagania regulaminu, z których to pojemników zostaną odebrane przez podmiot uprawniony;
 
2) pozostałe odpady opakowaniowe tj. tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe należy umieszczać w pojemnikach do zbierania pozostałych odpadów opakowaniowych, spełniających wymagania regulaminu, z których to pojemników zostaną odebrane przez podmiot uprawniony;
 
3) odpady komunalne segregowane typu papier i makulatura, tworzywa sztuczne (butelki PET), szkło białe i kolorowe oraz odpady zielone należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach lub workach do zbierania odpadów segregowanych, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, lub należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;
 
4) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które znajdują się w wyznaczonych aptekach na terenie gminy lub należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów;
 
5) chemikalia i opakowania po chemikaliach pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 
6) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 z późn. zm.) lub zbierać do specjalnych pojemników ulokowanych w placówkach oświatowych w siedzibie Urzędu Miejskiego i jednostkach podległych;
 
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt, na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.) lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 
9) odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów budowlanych, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 
10) zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 
11) odpady zielone w pierwszej kolejności należy zagospodarowywać we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych lub działkowych, a jeżeli nie jest to możliwe odpady te należy umieszczać w workach koloru brązowego, które zostaną odebrane przez uprawniony podmiot, lub należy odpady te przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 
12) odpady z odzieży i tekstyliów należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odzieży używanej lub należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów;
 
13) popiół i żużel z palenisk domowych należy umieszczać w pojemnikach lub workach koloru szarego do zbierania popiołu i żużli z palenisk domowych, z których to pojemników  lub worków zostanie odebrany przez podmiot uprawniony;" 
 
plr
foto: TV Wałbrzych
 
Zapraszamy Cię do współtworzenia portalu walbrzych24.com
Zrobiłeś film lub ciekawe zdjęcie? Masz ciekawy temat? A może miałeś sporo szczęścia i znalazłeś się w odpowiednim miejscu i czasie w centrum wydarzeń... bierz telefon w dłoń i nagraj film lub zrób zdjęcie, a później wyślij do nas.
Pisz na adres: redakcja@walbrzych24.com

 

Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno