7 milionów na rewitalizację Parku Młodzieżowego

Ponad 7 milionów złotych Świdnica otrzyma na rewitalizację Parku Młodzieżowego. Będzie to kolejne zielone miejsce, po Ogrodzie Różanym, Parku Centralnym i Parku Sikorskiego, które doczeka się gruntownej modernizacji. Dofinansowanie pochodzić będzie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Koszt rewitalizacji Parku Młodzieżowego, według złożonego projektu, to około 9 milionów 200 tysięcy złotych. Inwestycja obejmie całą powierzchnię, czyli prawie 11 hektarów. Przygotowana koncepcja zieleni zakłada odtworzenie cennego historycznego i przyrodniczego układu kompozycyjnego. Zachowany ma zostać leśny charakter parku, pojawią się nowe nasadzenia drzew i krzewów. W planach jest również utworzenie polany wypoczynkowej.
 
Oddzielnym zadaniem, jest odbudowanie słynnej wieżyczki i fontanny. Miasto chce wykonać tę część zadania na własny koszt.
 
Park Młodzieżowy wpisany jest do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego, dlatego też wszystkie prowadzone w nim prace i wcześniej przygotowane dokumenty i projekty wymagają zezwoleń i decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
Otrzymaliśmy już decyzję konserwatora na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na około 700 drzewach. Pozwoli to nam na ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy tego zadania – mówi Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej.
 
Konsekwentnie i starannie realizujemy plan „zielonej strategii” dla naszego miasta. Działania rewitalizacyjne w Parku Młodzieżowym nie będą odbiegać od tych, którym poddany został Park gen. Władysława Sikorskiego. Zachowany zostanie historyczny wizerunek tego miejsca – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal – Słaniewska.
 
Obecnie trwają również uzgodnienia projektów branżowych, które muszą być spójne z  projektem zieleni niskiej. Wykonywana jest dokumentacja techniczna, czyli:
projekt układu przestrzennego i komunikacji - przebieg dróg i ścieżek parkowych 
wybór typu nawierzchni układu komunikacyjnego ,uzgodnienia rodzajów elementów tzw. małej architektury, oznakowania, lokalizacji urządzeń, charakteru i zakresu oświetlenia, monitoringu, lokalizacji sanitariatów, punktów informacji itp.
Rozpoczęcie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie parkowym planowane jest późną jesienią. 
 
 
red
foto: użyczone
Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno