Remont basenu letniego przełożony
Prezes Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Jacek Sochacki podjął decyzję o unieważnieniu przetargu dotyczącego modernizacji basenu letniego w Świdnicy. 
W uzasadnieniu decyzji czytamy: W trakcie trwania procedury przetargowej Zamawiający oraz Gmina Miasto Świdnica będąca 100% udziałowcem spółki, zostali poinformowani o odmowie ze strony banku finansowania przedmiotowej inwestycji na pierwotnie ustalonych warunkach. Niezbędne wydłużenie harmonogramu wypłat kolejnych transz obligacji zostało obwarowane przez bank koniecznością wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, których treść pozostaje w sprzeczności z przyjętym modelem finansowania inwestycji. Zaproponowane przez bank zmiany są na tyle istotne, a zarazem niekorzystne z punktu widzenia sytuacji finansowej miasta, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania na ww. podstawach prawnych (art. 93 ust. 1 pkt. 6, w związku z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t. j.).
 
Nie oznacza to jednak wycofania się przez miasto z realizacji tego zadania, jednak w tej chwili, na zaproponowanych przez bank warunkach, nie jest to możliwe. Zmiana powodowałaby faktyczne udzielenie poręczenia spłaty zaciągniętych przez spółkę zobowiązań. Oznaczałoby to z kolei obciążenie wskaźników zadłużenia miasta Świdnicy, co nie jest do zaakceptowania. Kondycja finansowa samorządów, w tym także Świdnicy, jest w tym roku bardzo niepewna.

Budżet miasta w 2020 roku jest budżetem oszczędności – redukcji zadań inwestycyjnych oraz konieczności bardzo drastycznych cięć we wszystkich sferach życia publicznego. Perspektywa na kolejne lata jest wysoce niepewna, co wynika ze zmian wprowadzonych przez rząd w sferze finansów samorządowych. Nikt też dziś nie wie, jakie długofalowe skutki finansowe i gospodarcze pociągnie za sobą obecna sytuacja na świecie. 
Po modernizacji lodowiska i stadionu remont basenu jest kolejną ważną inwestycją dotyczącą unowocześnienia obiektów sportowych, którą miasto chce zrealizować. Przypomnijmy, że w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego wygrał właśnie wniosek dotyczący przygotowania projektu budowlanego przebudowy basenu. Głosowało wtedy na niego 1561 świdniczan. Co roku kąpielisko odwiedza wiele osób – w sezonie ilość wejść waha się w zależności od pogody od 30 do 40 tysięcy. Kompleks basenów to prawie stuletni obiekt, który wymaga przebudowy, aby dostosować go do obecnie panujących standardów, dlatego miasto nie chce rezygnować z realizacji tej inwestycji, lecz zmuszone jest odłożyć ją w czasie - informuje świdnicki urząd miasta. .   
 

kat
foto: użyczone
redakcja@walbrzych24.com

Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno