Zarządzenia Jacka C. zza krat w prokuraturze. Czy aresztowany burmistrz wprowadza chaos prawny?

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez aresztowanego Jacka C. złożyła w środę w Prokuraturze Rejonowej w Świdnicy mieszkanka Boguszowa-Gorc.

W doniesieniu stwierdza, że burmistrz Jacek C., który od grudnia 2018 r. przebywa w Areszcie Śledczym w Świdnicy,  przekroczył swoje uprawnienia jako funkcjonariusz publiczny, wydając zza krat trzy zarządzenia z datą 14 kwietnia 2020 r.:
 
- w sprawie odwołania zastępcy Boguszowa-Gorc Sebastiana Drapały,
- w sprawie powołania Agnieszki Walkosz-Berdy na zastępcę Boguszowa-Gorc,
- w sprawie upoważnienia nowej wiceburmistrzyni do składania oświadczeń woli w imieniu gminy Boguszów-Gorce (chodzi o „możliwość zawierania umów cywilno-prawnych i zaciągania zobowiązań oraz do dokonywania czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek organizacyjnych gminy”).
 
Według mieszkanki składającej i podpisanej pod zawiadomieniem, Jacek C . nie miał umocowania do wydania takich zarządzeń (z chwilą aresztowania władzę w Boguszowie przejął wiceburmistrz Drapała i tylko on może wydawać zarządzenia do chwili zakończenia sprawy Jacka C. lub odwołania w referendum), i w związku z tym działał na szkodę interesu publicznego – gminy miasta Boguszów-Gorce oraz na szkodę interesu prywatnego Sebastiana Drapały.
 
W prawnym uzasadnieniu czytamy m.in.: „W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta, spowodowanej m.in. tymczasowym aresztowaniem, jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego zastępcę – pierwszy zastępca. Pojęcie „przejęcia zadań i kompetencji” oznacza przejęcie całej aktywność jako organu wykonawczego gminy. Nie następuje co prawda zmiana na stanowisku, a jedynie przejęcie (w sytuacji nadzwyczajnej) jego kompetencji, zaś zastępca staje się pełnoprawnym organem gminy. Przejęcie kompetencji następuje z mocy ustawy i dotyczy sytuacji nadzwyczajnych, gdy wójt [burmistrz] nie może czasowo wykonywać swoich kompetencji w czasie pełnienia mandatu”.
 
Mieszkanka Boguszowa przekonuje: „Niewątpliwie działania Jacka C. polegające na wydaniu zarządzeń w czasie trwania tymczasowego aresztowania należy uznać za wyczerpujące znamiona nadużycia uprawnień.  (…) Niewątpliwie działanie Jacka C. jest działaniem na szkodę interesu publicznego gminy Boguszów-Gorce, bowiem prowadzi do chaosu prawnego w tej jednostce, zaś w razie stwierdzenia nieważności wydanych zarządzeń – może rodzić reperkusje o charakterze majątkowym oraz konieczność wzruszania wielu aktów administracyjnych wydanych przez lub z upoważnieniem nowo powołanego zastępcy. Jednocześnie zarządzenia te, jako wydane z naruszeniem prawa, godzą także w dobra chronione prawem osoby, która dotychczas sprawowała funkcję zastępcy burmistrza – Sebastiana Drapały.
 
 
red
foto: WTV
redakcja@walbrzych24.com
 
Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Twój pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno