Prezydent Wałbrzycha z absolutorium

Radni zdecydowaną większością głosów udzielili Prezydentowi Wałbrzycha Romanowi Szełemejowi zarówno wotum zaufania jak i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Skarbnik Miasta Ewa Kłusek przedstawiła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu, którego wynika między innymi:

 

- Z planowanych dochodów w wysokości ponad 805,5 mln zł udało się zrealizować nieco ponad 775 mln zł, co stanowiło 96% planu.

- Należności czynszowe zmalały z ponad 151,3 mln w 2018 roku do ponad 139,6 mln zł w na koniec 2019 roku.

 -Wydatki bieżące z planowanych ponad 617,5 mln zł zrealizowano w kwocie nieco ponad 590,2 mln zł. Wśród wydatków bieżących najwięcej pochłonęły:

   - transport i łączność - 160 mln 821 tys zł,

   - oświata i wychowanie - 141 mln 520 tys zł,

   - dział rodzina - 137 mln 337 tys zł,

   - gospodarka mieszkaniowa - 66 mln 687 tys zł.

- Dochody bieżące wyniosły ponad 617 mln zł a to oznacza, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną w syokości niespełna 27 mln zł 

- Wydatki inwestycyjne z planowanych 260,5 mln zł zrealizowano w kwocie około 148 mln zł.

- Z planowanego deficytu w wysokości 81,3 mln zł zrobiła się na koniec roku nadwyżka w wysokości 30,9 mln zł

- Zobowiązania gminy na koniec 2019 roku zamknęły się kwotą 602 mln 586 tys zł.

 

Regionalna Ibza Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2019 rok, nie wnosząc żadnych uwag.

 

20 radnych zagłosowało za udzieleniem Pezydentowi Wałbrzycha absolutorium. Dwójka radnych była przeciw (Jerzy Langer i Renata Wierzbicka). Cezary Kuriata nie brał udziału w głosowaniu a dwie radne z Prawa i Sprawiedliwości były nieobecne.

 

Zobacz fragment sesji dotyczący sprawozdań finansowych i głosowanie nad absolutorium:

 

 

plr

foto: archiwum

redakcja@walbrzych24.com

Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno