Policja zbada sprawę zrywania plakatów wyborczych

Wałbrzyscy Strażnicy Miejscy zrywali plakaty wyborcze, fakt potwierdza rzecznik wałbrzyskiego magistratu, Edward Szewczak i rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji.
- O zrywaniu plakatów dowiaduje się od pana - mówi nam dyrektor wałbrzyskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, Joanna Kazanowicz.  

O zrywaniu plakatów wyborczych przez wałbrzyskich Strażników Miejskich poinformował na tweeterze wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik.
- Sprawa jest badana,  są to różne plakaty, różnych kandydatów - mówiła w sobotę wieczorem asp. szt. Monika Kaleta z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Rzecznik wałbrzyskiego magistratu, Edward Szewczak potwierdza, że plakaty były zdejmowane od kilku dni w zwiazku z tym, że wisiały w niedozwolonych miejscach.

15 czerwca Urząd Miejski w Wałbrzychu wystosował informację dla Komitetów Wyborczych i Kandydatów dotyczącą wskazania miejsc przeznaczonych do umieszczania materiałów wyborczych. W informacji tej poinformowano sztaby, że na na terenie Miasta Wałbrzycha zostały wytypowane miejsca do nieodpłatnego umieszczania plakatów i banerów wyborczych przez zarejestrowane Komitety Wyborcze. Ponadto Urząd Miejski w Wałbrzychu, poinformował sztaby, że w niewymienionych w wykazie miejscach na terenie miasta, umieszczanie materiałów wyborczych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Sprawa jest też badana przez wałbrzyską policję - potwierdza rzecznik wałbrzyskiej komendy asp. szt. Agnieszka Głowacka-Kijek. 

Sprawy nie komentuje komendant Wałbrzyskiej Straży Miejskiej, Kazimierz Nowak, stwierdził jedynie, ze o sprawie wie prezydent miasta a on sprawy komentować nie będzie. Jak nas poinformował Edward Szewczak z wałbrzyskiego magistratu wszystkie interwencje wałbrzyskiej Straży Miejskiej są dokumentowane fotograficznie, a w ostatnich dniach Straż Miejska usuwała banery wyborcze będące własnością 3 komitetów.

Nikt nie poinformował o zrywaniu plakatów wałbrzyskiej delegarury Krajowego Biura Wyborczego. 

- O zrywaniu plakatów dowaiaduje sie od pana - mówi nam dyrektor wałbrzyskiej delegarury Krajowego Biura Wyborczego, Joanna Kazanowicz.  

- Ustalenia w tej sprawie muszą zostać dokonane przez policję po przesłuchaniu świadków i zabezpieczeniu dokumentacji i dowodów. Po wykonaniu wszystkich czynności konieczne będzie ustalenie przez policję czy mogło dojść do naruszenia  przepisów Kodeksu Wyborczego, które zapewniają ochronę prawną materiałów wyborczych. W przypadku jeżeli policja uzna, że występuje podejrzenie popełnienia wykroczenia w zwiazku z art. 109 KW, może skierować sprawę do sądu który ostatecznie rozstrzygnie kwestie ewentualnej odpowiedzialności  - mówi przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu, sędzia Dariusz Pająk.  


Artykuł 109 Kodeksu Wyborczego
Materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej. 

Artykuł 110 Kodeksu Wyborczego
Art.  110.  [Umieszczanie oraz usuwanie plakatów i haseł wyborczych]

§  1. 
Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.
§  2. 
Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. Przepis art. 109 stosuje się odpowiednio.Czytaj też:
Czy straz miejska zrywała plakaty wyborcze ? 

adm
foto: adm
redakcja@walbrzych24.com

Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Twój pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno