Menu

Chcą hybrydowego nauczania - uczniowie piszą do premiera, pisze też ZNP

Fundacja na Rzecz Praw Ucznia domaga się wprowadzenia nauczania hybrydowego i zbiera podpisy pod petycją do premiera i Ministerstwa Edukacji.  Zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy domaga się też Związek Nauczycielstwa Polskiego w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego.
 

Chcą hybrydowego nauczania - uczniowie piszą do premiera, pisze też ZNP
Zebrali już ponad 4900 podpisów, domagają się wprowadzenia nauczania hybrydowego lub zdalnego by organiczyć rozprzestrzenianie się zakażeń koronawirusem w szkołach.  Fundacja na Rzecz Praw Ucznia prowadzona przez maturzystę, Mikołaja Wolanina zbiera podpisy pod petycją do premiera i Ministerstwa Edukacji. 

Zdrowia i życia uczniów oraz uczennic, nauczycieli oraz nauczycielek, a także rodziców nie można jednak ryzykować. To przecież kilkunastomilionowa grupa polskich obywateli i obywatelek, którzy są realnie zagrożeni zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Naszym zdaniem zdrowie oraz życie Polaków (w tym uczniów i uczennic) jest o wiele ważniejsze niż to, co uda się podczas nauki stacjonarnej przekazać. Oczywiście, nauka zdalna ma swoje minusy, ale w obecnej sytuacji nauka wyłącznie stacjonarna nie jest dobrym pomysłem.

(...) prosimy o bezzwłoczne zawieszenie stacjonarnej działalności szkół i placówek bądź przejście na „tryb hybrydowy” czy chociażby zaostrzenie przepisów sanitarno-epidemicznych w szkołach, czyli o podjęcie jakichkolwiek działań mających uchronić tyle milionów osób przed zakażeniem, bo na razie nie widać żadnych działań czy planu ze strony resortu. Nie narażajmy uczniów, uczennic, nauczycieli, nauczycielek, a także rodziców na utratę życia i zdrowia!

 
Zapewnienia uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty bezpiecznych warunków nauki i pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych domaga się Związek Nauczycielstwa Polskiego w liście otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego.
 
Mimo gwałtownego wzrostu zachorowań na COVID-19 w ostatnich tygodniach, rosnącej liczby szkół pracujących zdalnie lub hybrydowo i tragicznych informacji o śmierci nauczycieli z powodu koronawirusa rząd nie przedstawił żadnej strategii dotyczącej ochrony zdrowia ponad 4,5 mln uczniów i 600 tysięcy nauczycieli oraz pracowników oświaty – czytamy w opublikowanym w poniedziałek przez ZNP liście do szefa rządu.
 
Związkowcy przypominają w nim, że w sierpniu, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021, wnioskowali do premiera o wprowadzenie proponowanych przez nich rozwiązań.
 
Przypominają, że chodzi o zmniejszenie liczebności klas, rozszerzenie kompetencji dyrektora szkoły lub placówki w kwestii podjęcia decyzji o czasowym nauczaniu w formie zdalnej lub hybrydowej (z pominięciem sanepidu), automatyczne przechodzenie na nauczanie zdalne szkół w czerwonych strefach.
 
ZNP postuluje też zwiększenie nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół w okresie pandemii, doposażenie szkół w środki czystości i dezynfekcji, wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników powyżej 60 lat czy z problemami zdrowotnymi).
 
Wśród postulatów zapisano także dostępność do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty i bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla pracowników oświaty.
 
Żądamy bezpiecznych warunków nauki i pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Edukacja jest ważna, ale zdrowie i życie milionów uczniów i nauczycieli jest najważniejsze. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty! Dlatego stanowczo domagamy się od rządu zapewnienia bezpiecznych warunków kształcenia w czasie pandemii – czytamy w liście otwartym. 
 
Petycja Fundacji na rzecz Praw Uczniów                                                           List otwarty  ZNP do premiera

Domagamy się bezpiecznych warunków nauki i pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych – LIST OTWARTY DO PREMIERA (12.10.2020)
 
Mimo gwałtownego wzrostu zachorowań na COVID-19 w ostatnich tygodniach, rosnącej liczby szkół pracujących zdalnie lub hybrydowo i tragicznych informacji o śmierci nauczycieli z powodu koronawirusa, rząd nie przedstawił żadnej strategii dotyczącej ochrony zdrowia ponad 4,5 mln uczniów i 600 tysięcy nauczycieli oraz pracowników oświaty.
 
Już w sierpniu wnioskowaliśmy do Premiera RP o wprowadzenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo nauki i pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Proponujemy m.in.:
 
- zmniejszenie liczebności klas,
- rozszerzenie kompetencji dyrektora szkoły/placówki w kwestii podjęcia decyzji o czasowym nauczaniu w formie zdalnej lub hybrydowej (z pominięciem sanepidu),
- automatyczne przechodzenie na nauczanie zdalne szkół w czerwonych strefach,
zwiększenie nakładów finansowych na oświatę ze względu na rosnące koszty utrzymania szkół w okresie pandemii,
- doposażenie szkół w środki czystości i dezynfekcji,
- wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej (maseczki z filtrem, przyłbice, przesłony z pleksi w miejscu pracy pracowników powyżej 60 r.ż. czy z problemami zdrowotnymi),
- dostępność do bezpłatnych testów dla pracowników oświaty,
- bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla pracowników oświaty.

Żądamy bezpiecznych warunków nauki i pracy w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.
 
Edukacja jest ważna, ale zdrowie i życie milionów uczniów i nauczycieli jest najważniejsze. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty! Dlatego stanowczo domagamy się od rządu zapewnienia bezpiecznych warunków kształcenia w czasie pandemii.
 
 
                                                                                      Związek Nauczycielstwa Polskiego
 
                                                                        Zalecenia MEN 
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje, że organizacja pracy szkoły powinna uwzględniać wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie: higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz organizacji pracy gastronomii, burs i internatów, a także postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.
 
Zgodnie z wytycznymi do szkoły powinni uczęszczać tylko uczniowie bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Zdrowi muszą być też opiekunowie przyprowadzający i odprowadzający uczniów. Podobne zasady obowiązują przedszkola.
 
Opiekunowie mogą wchodzić do szkoły i przedszkola, zachowując minimum 1,5 m dystansu od innych opiekunów z dzieckiem i od pracowników szkoły. Rodzice powinni pamiętać o osłanianiu ust i nosa, o zakładaniu rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.
 
Osoby wchodzące do budynku powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 
W wytycznych zalecono też m.in. zorganizowanie pracy placówki w taki sposób, by zachować dystans między osobami przebywającymi w budynku i ograniczyć gromadzenie się uczniów. Zapisano też, że należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 
W specjalnych zaleceniach dla strefy żółtej i czerwonej (zalecenia dla obu stref są takie same) zapisano, że dodatkowo można: ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut), ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę), ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych.
 
Wskazano także na możliwość wprowadzenia obowiązku zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia). To samo dotyczy nauczycieli i pracowników placówki.
 
Zapisano też możliwość wprowadzenia obowiązku osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych w ramach kształcenia w zawodzie jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn.
 
Proponuje się wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali).
 
Proponuje się także ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych. Przy czym pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej.
 
W zaleceniach wymieniono też możliwość wprowadzenia pomiaru termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły. Zaznaczono, że gdy jest ona równa albo przekracza 38 st. C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z telepracy medycznej.
 
Wskazano także, że w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała. Podano, że jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38 st. C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. Jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy37,2 st. C – 37,9 st. C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
 
W zaleceniach zapisano też możliwość wprowadzenia zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych, a także zalecenie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.
 
Wskazano, że w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim lub po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.
 
W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego zapisano, że nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
 


adm
źródło: Polska Agencja Prsowa / 
Fundacja na rzecz Praw Ucznia / Związek Nauczycielstwa Polskiego
foto: monter 
redakcja@walbrzych24.com

 

Komentarze

lumpex (13 października 2020 10:37)
Cytuję użytkownika: Antek
Cytuję użytkownika: maciek
Cytuję użytkownika: Jacek
Spoko. Jeszcze miesiąc. Jeszcze z 500 zgonów starszych ludzi i z 2000 zachorowań i rząd pójdzie w końcu po rozum do głowy. Te komentarze przeciwnauczycielskie piszą ludzie, którzy nie radzą sobie z dziećmi w domach i najlepiej za wszelką cenę won do szkoły... Bo to szkoła ma wychować. A potem MOS-y i MOW-y poprzepełniane :)
Miesięcznie umiera w Polsce około 33-34 tysiące osób czyli ok 1400 dziennie. Czy jest w tym coś dziwnego że najwięcej ludzi umiera w wieku podeszłym ? Skoro człowiek się rodzi to w końcu musi umrzeć. Rząd wzorem Czech zamknie szkoły ponieważ naśladuje inne kraje , nie ma żadnego planu od 8 miesięcy tylko kopiuje rozwiązania z różnych państw. Bardzo dobrze, w końcu niezadowolenie społeczne przyspieszy zmianę władzy - sami się wykończą.
Mam znajomych w Czechach.Dobrxe im się żyje!Nie narzekają na rząd tak jak Polacy.Wystarczy posłuchać wiadomości ile razy mówią coś o Czechach!Kraj żyje swoimi sprawami.Nie ma tam tyłu przekrętów i złodziei jak u nas.Zyja skromnie,ale godnie!
Nie twierdzę że w Czechach źle się zyje bo bardzo dobrze i państwo jest bardziej poważne jak polskie bo tam bynajmniej legalnie wprowadzono stan nadzwyczajny i te wszystkie zalecenia mają moc prawa a w Polsce są niekonstytucyjne . Nie zmienia to faktu że potępiam wszelkie restrykcje w Czechach od kiedy zmienił się minister zdrowia - zauważ że kiedy nagle Czechy zaczęły wracać do normalnego życia , nagle pojawiły się nowe ogniska sarscov2 - komuś zależy by paraliź objął cały świat bez odstępstw.
lumpex (13 października 2020 10:32)
Cytuję użytkownika: Dyrektorek
Cytuję użytkownika: lumpex
Zakładam że to dzieci spowinowacone z gronem nauczycielskim czyli elitarni wyborcy PO_LEWICA , realizujący zasady bardzo ostrych restrykcji , które nie mają na celu ochrony społeczeństwa ale wzbudzenia jeszcze większej niechęci do obecnego rządu , co spowoduje wzrost słupków procentowych w następnych wyborach . Zakładam że część z tych dzieci lubi ogladać promaseczkowych youtuberów promujących maseczkowy styl życia pod pozorem niewinnych pogadanek ,vlogów , hauli itp. Jak to się dzieję że mija półtorej miesiąca od rozpoczęcia roku szkolnego a szkoły w liczbie 98 procent nie mają żadnych problemów covidowych natomiast pozostałe 2 procent spanikowało bo jakiś rodzic miał kolegę w pracy z pozytywnym wynikiem PCR oczywiście bezobjawowy.
W Czarnym Borze w dwóch klasach nauczanie zdalne, bo roddzic zakażony, o tym cisza. W Mieroszowie również i II LO tez. Chcecie więcej? Dlaczego nie mozna wejść do urzędu? Ile osób na raz coś załatwia? No ale urzędnik to pan, a nauczyciel dziad. Przychodzą do szkoły rodzice jak przyprowadzają dzieci i z mordą bo musza dezynfekoać ręce. paniska. Co tam nauczyciel, jak wymrą zrobi się w klasach po 40 dzieci.
"Wicepremier zapowiedział także, że rząd nie planuje zamykania szkół, obecnie mniej niż 2 procent placówek pracuje w trybie zdalnym lub mieszanym." Nie ma ciszy , jasno się informuje że 98 % szkoł pracuje normalnie , to że jedna czy dwie klasy mają zdalne nauczanie nie może powodować zamknięcia całej placówki bo ktoś miał pozytywny test PCR z rodziców - tak można zamknąć cały świat i nie otworzyć. Zejdź na ziemię - wirus będzie z nami cały czas ,jak inne koronawirusy.
Antek (13 października 2020 10:26)
Cytuję użytkownika: maciek
Cytuję użytkownika: Jacek
Spoko. Jeszcze miesiąc. Jeszcze z 500 zgonów starszych ludzi i z 2000 zachorowań i rząd pójdzie w końcu po rozum do głowy. Te komentarze przeciwnauczycielskie piszą ludzie, którzy nie radzą sobie z dziećmi w domach i najlepiej za wszelką cenę won do szkoły... Bo to szkoła ma wychować. A potem MOS-y i MOW-y poprzepełniane :)
Miesięcznie umiera w Polsce około 33-34 tysiące osób czyli ok 1400 dziennie. Czy jest w tym coś dziwnego że najwięcej ludzi umiera w wieku podeszłym ? Skoro człowiek się rodzi to w końcu musi umrzeć. Rząd wzorem Czech zamknie szkoły ponieważ naśladuje inne kraje , nie ma żadnego planu od 8 miesięcy tylko kopiuje rozwiązania z różnych państw. Bardzo dobrze, w końcu niezadowolenie społeczne przyspieszy zmianę władzy - sami się wykończą.
Mam znajomych w Czechach.Dobrxe im się żyje!Nie narzekają na rząd tak jak Polacy.Wystarczy posłuchać wiadomości ile razy mówią coś o Czechach!Kraj żyje swoimi sprawami.Nie ma tam tyłu przekrętów i złodziei jak u nas.Zyja skromnie,ale godnie!
maciek (13 października 2020 9:36)
Cytuję użytkownika: Jacek
Spoko. Jeszcze miesiąc. Jeszcze z 500 zgonów starszych ludzi i z 2000 zachorowań i rząd pójdzie w końcu po rozum do głowy. Te komentarze przeciwnauczycielskie piszą ludzie, którzy nie radzą sobie z dziećmi w domach i najlepiej za wszelką cenę won do szkoły... Bo to szkoła ma wychować. A potem MOS-y i MOW-y poprzepełniane :)
Miesięcznie umiera w Polsce około 33-34 tysiące osób czyli ok 1400 dziennie. Czy jest w tym coś dziwnego że najwięcej ludzi umiera w wieku podeszłym ? Skoro człowiek się rodzi to w końcu musi umrzeć. Rząd wzorem Czech zamknie szkoły ponieważ naśladuje inne kraje , nie ma żadnego planu od 8 miesięcy tylko kopiuje rozwiązania z różnych państw. Bardzo dobrze, w końcu niezadowolenie społeczne przyspieszy zmianę władzy - sami się wykończą.
Wych. (13 października 2020 8:09)
Cytuję użytkownika: Jacek
Spoko. Jeszcze miesiąc. Jeszcze z 500 zgonów starszych ludzi i z 2000 zachorowań i rząd pójdzie w końcu po rozum do głowy. Te komentarze przeciwnauczycielskie piszą ludzie, którzy nie radzą sobie z dziećmi w domach i najlepiej za wszelką cenę won do szkoły... Bo to szkoła ma wychować. A potem MOS-y i MOW-y poprzepełniane :)
Tak jest.Z tym komentarzem zgadzam się w 100%.Wiadomo,że nie dotyczy to wszystkich rodziców.Dla niektórych szkoła to instytucja powołana do nauczania,wychowania,pomagania!Najgorsze jest to ,że nie mają żadnego szacunku i wdzięczności dla nauczyciela!!!!Mam nadzieję ,że nowy Minister stanie w obronie nauczycieli atakowanych i poniżanych przez nieudolnych i prostackich rodziców.
Jacek (13 października 2020 5:57)
Spoko. Jeszcze miesiąc. Jeszcze z 500 zgonów starszych ludzi i z 2000 zachorowań i rząd pójdzie w końcu po rozum do głowy. Te komentarze przeciwnauczycielskie piszą ludzie, którzy nie radzą sobie z dziećmi w domach i najlepiej za wszelką cenę won do szkoły... Bo to szkoła ma wychować. A potem MOS-y i MOW-y poprzepełniane :)
Janek (13 października 2020 5:52)
Szanowny panie C - zapraszam do zawodu nauczyciela. Akurat ich brakuje bo wydłużyli im czas pracy do 60 i 65 roku życia. Po 55 roku życia ma już się dosyć, bo rożnica wieku juz jest taka, że młodzież dziadków nie słucha :)
Jacek (12 października 2020 20:44)
Wolanin,Broniarz jeszcze tylko Elbanowskich brakuje.
Nauczyciel (12 października 2020 20:29)
Cytuję użytkownika: C
Uprzejmie proszę, aby nauczycielskie nieroby były uprzejme pochwalić się gdzie spędzał wakacje i dlaczego wtedy się nie bały.
Nauczyciel wolny człowiek,gdzie chce tam jedzie i nic ci do tego.Nauvzyciel nie będzie narażał życia i zdrowia.Tyle w temacie.
Ibisz (12 października 2020 20:14)
Uwaga wy wszyscy komentujący macie szanse dostać się do nowego show w Polsacie pt. Jak oni pier...ą
Więcej komentarzy

Dodaj komentarz

Przywłaszczył sobie sprzęt do zdalnego nauczania

Spektakl licealistów z okazji Święta Niepodległości (FOTO)

Uczniowie słabli jeden po drugim. Przyczyny nadal nieznane

Wałbrzych 24 aktualności


Wałbrzych 24 to wiodący portal informacyjny w mieście i regionie. Najważniejsze są dla nas informacje z Wałbrzycha, ale również piszemy o tym, co dzieje się w sąsiednich gminach takich jak  Świdnica, Boguszów - Gorce, Mieroszów, Szczawno Zdrój, Świebodzice, Głuszyca, czy Walim. Oprócz przekazywanych przez Wałbrzych 24 wiadomości, znajdziesz tu również wiele fotogalerii, rozmowy z zaproszonymi gośćmi, publicystykę czy informacje o wydarzeniach, imprezach i koncertach, które odbywają się w mieście czy okolicy.

Na stronie głównej Wałbrzych 24 znajdziecie aktualności czyli najnowsze informacje z miasta, jednak zachęcamy też do zaglądanie do innych kategorii - rozrywki, sportu, 112 czy do zakładki Po Sąsiedzku, gdzie znajdziecie wiadomości z okolicznych gmin.

Uprościliśmy też nawigację strony, by była bardziej intuicyjna, co ma ułatwić czytelnikom znalezienie szukanych informacji i jeszcze sprawniejsze poruszanie się po naszej stronie.

Wałbrzych najnowsze wiadomości


Często najnowsze wiadomości Wałbrzych tworzone są wspólnie z Wami - naszymi czytelnikami, za co serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do przesyłania do nas informacji i zdjęć na adres: redakcja@walbrzych24.com.

Dzięki takiej współpracy jesteśmy w stanie szybko reagować i przekazywać Wam najnowsze informacje, pisać o realnych problemach miasta i mieszkańców. Zachęcamy też do śledzenia naszych social mediów - Facebook Wałbrzych 24, Facebook Telewizja Wałbrzych i kont na Instagramie.

Zachęcamy też do komentowania bieżących informacji z Wałbrzycha i okolic. Pod artykułami macie możliwość wyrażenia własnej opinii w komentarzach do czego gorąco zachęcamy.

Rozwiń
Do góry
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zaakceptuj Zamknij