Jak dowiedzieć się o możliwości zakażenia?

Pracodawca ma obowiązek poinformować SANEPID, o tym z kim kontaktował się zakażony pracownik.  Na podstawie tej listy prowadzone jest dalsze postępowanie 

Państwowy inspektor sanitarny  w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, może żądać udzielenia informacji o:
 
1) osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie,
 
2) osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pkt 1,
 
3) posiadaczach zwierząt, które mogły stanowić źródło narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną
 
– od każdego, kto takie dane posiada, lub jednostek administracji publicznej, które dane takie mogą ustalić. okoliczności narażenia na zakażenie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka;
 
Osoba odbywająca obowiązkową izolację lub kwarantannę  informuje pracodawcę o jej odbywaniu.  Pracodawca  podaje do stacji sanitarno-epidemiologicznej listę kontaktów z osobą przebywającą w izolacji lub kwarantannie. Na podstawie tej listy prowadzone jest dalsze postępowanie – wywiad epidemiologiczny z osobami o dużym ryzyku zakażenia i podejmowane są kolejne decyzje. Osoba poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.
 
Sposób postępowania w odniesieniu do osób  zakażonych lub podejrzanych o zakażenie chorobą zakaźną określa Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 
Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu. 
 
W przypadku uzyskania danych o podejrzeniach lub przypadkach zakażeń  lub zachorowań    państwowy powiatowy inspektor sanitarny kierując się opartą na wiedzy medycznej własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego oraz wytycznymi państwowego inspektora sanitarnego wyższego stopnia, niezwłocznie weryfikuje uzyskane informacje, przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności mające na celu zapobieganie oraz zwalczanie szerzenia się zakażeń i zachorowań na tę chorobę zakaźną. 
 
Zgodnie z  Art. 5. Ustawy  osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane min do  poddawania się:  nadzorowi epidemiologicznemu,  kwarantannie,  leczeniu, hospitalizacji,  izolacji,  izolacji w warunkach domowych;  jak również zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby – jeżeli są osobami zakażonymi, chorymi na chorobę zakaźną lub nosicielami.
 
red
info: sanepid
redakcja@walbrzych24.com
 

 

Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno