Świdnica z budżetem na 2021 rok
Dochody  na poziomie blisko 298 mln. zł., wydatki niespełna 312 mln zł., deficyt 14 mln. - świdniccy radni przyjęli budżet na 2021 rok.  13 radnych było za, 9 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. 

 
Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową dochody miasta planowane są w kwocie 297 824 517 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 267 752 131 zł i dochody majątkowe szacowane na 30 072 386 zł. 

Wydatki miasta mają sięgnąć 311 810 524 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 263 849 967 zł oraz wydatki majątkowe, czyli inwestycje planowane w sumie na 47 960 557 zł.

Deficyt na 2021 rok planowany jest w kwocie 13 986 007 zł, a nadwyżka operacyjna w kwocie 3 902 164 zł. Przychody sięgną kwoty 24 577 089 zł w tym wolne środki szacowane na 8 077 089 zł i kredyty/obligacje na sumę 16 500 000 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 10 591 082 zł.
 
- Pomimo panującej pandemii COVID-19 finanse naszego miasta pozostają na bezpiecznym poziomie. Bardzo roztropnie i uważnie zaplanowaliśmy wydatki miasta na 2021 rok. Szczególnie jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, czyli inwestycje, które pozwolą miastu na rozwój w tych trudnych czasach. Chcemy zrealizować ambitne projekty takie jak przebudowa kompleksu basenów przy ul. Śląskiej czy remont alei Niepodległości. Nie zapominamy jednocześnie o tych drobniejszych zadaniach, jak remonty chodników, placów zabaw dla dzieci czy ścieżkach rowerowych. W dalszym ciągu realizować będziemy programy pro-ekologiczne, które pozwolą zlikwidować wiele wysokoemisyjnych źródeł ciepła i poprawić jakość powietrza w mieście. Chcemy również pomóc świdnickim rodzinom uzyskać własny kąt do życia, budując kompleks budynków mieszkalnych przy ul. Leśnej – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska. 
 
Subwencja oświatowa w roku przyszłym wyniesie łącznie 38 991 464 zł i będzie niższa od tej z ubiegłego roku o 1,1 mln zł. Tymczasem łączne wydatki na edukację w roku 2021 planowane są w wysokości 79 885 714 zł. Oznacza to, że różnica, czyli 40,89 mln zł będzie musiała być pokryta wyłącznie z budżetu miasta. Po raz pierwszy nakłady własne Świdnicy na oświatę przekroczą 50%.
 
- Planowana kwota zadłużenia miasta na koniec 2021 r. wyniesie 127,7 mln zł (42,88% dochodów) i będzie niższa o około 4 mln zł na koniec 2021 roku. Przedstawiona prognoza Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia planowane do zaciągnięcia kredyty wg stanu na 30.09.2020 r. nie zaś faktycznie zrealizowane. Poziom zadłużenia na koniec 2020 r. pozostanie niezmienny od 2018 r.  i wyniesie 118,5 mln zł. Dług w 2021 r. przyrośnie o 5,9 mln zł. Dopuszczalny wskaźnik obsługi długu, to 16,73%, wskaźnik planowany wyniesie 7,84%. Miasto Świdnica wciąż jeszcze spłaca zobowiązania i kredyty zaciągnięte przez poprzednie władze. Dług zaciągnięty do końca 2014 r., za czasów prezydentury Wojciecha Murdzka, będzie spłacany do końca 2029 r. Pozostała do spłaty kwota długu to 21,3 mln zł. - informuje rzecznik swidnickiego Urzędu Miasta, Magdalena Dzwonkowska. 
 
 
Zadania inwestycyjne planowane na 2021 rok

 
Miasto zaplanowało kwotę 47.960.557 zł na inwestycje. Będzie to m.in.: 
- przebudowa kompleksu basenów przy ulicy Śląskiej
- przebudowa alei Niepodległości 
- rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej 
- przebudowa ul. Jarzębinowej i Wrzosowej 
- budowa budynku mieszkalnego z usługami społeczno-użytecznymi, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Świdnicy przy ul. Kozara Słobódzkiego 
- budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej 
- wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej 
- rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy  
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy
- rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej
 
adm
redakcja@walbrzych24.com
 
Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno