Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
Blisko 150 tys. złotych kosztował samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych kupiony przez Gminę Głuszyca. Pieniądze na zakup auta gmina pozyskała z dotacji z PFRON-u.
 
Kwota dofinansowania to ponad 385 tys. zł, auto kosztowało 148 tysięcy. 
 
- Zakup specjalistycznego samochodu oraz zatrudnienie kierowcy i asystenta umożliwi dotarcie w każde miejsce gminy – informuje Burmistrz Głuszycy Roman Głód. – Na podstawie zgłoszonych potrzeb zostanie opracowany harmonogram dojazdów stałych, np. dowóz do dziennego Domu Senior+ i Klub Senior+. Zamawianie usługi będzie odbywało się telefonicznie w ustalonych wcześniej godzinach. Warto podkreślić, że Gmina Głuszyca jako jedyna w Powiecie Wałbrzyskim dysponuje samochodem do przewozu osób z niepełnosprawnościami zakupionym w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez PFRON.
 
Celem projektu jest poprawa jakości życia części mieszkańców Gminy Głuszyca, poprzez eliminowanie barier transportowych, dzięki czemu będą oni w stanie samodzielnie (lub z niewielkim udziałem i pomocą osób trzecich) podejmować i rozwijać swoją aktywność w życiu publicznym, społecznym i zawodowym.
 
Konkurs grantowy dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.adm
foto: UM Głuszyca
redakcja@walbrzych24.com
Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno