Rozpoczynają się zapisy do przedszkoli i klas pierwszych
Od 1 marca rozpocznie się rekrutacja do świdnickich miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, w tym „zerowych” oraz klas I w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022. Obywać się będzie ona w systemie elektronicznym. 
 
Wnioski będzie można wypełnić korzystając ze stron:

www.swidnica.przedszkola.vnabor.pl – dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych/ zerowych

Rodzice będą wypełniać wniosek w systemie elektronicznym, wskazując w nim trzy wybrane przez siebie jednostki i określając kolejność – od najbardziej do najmniej preferowanej. Następnie wypełniony i wydrukowany z systemu wniosek trzeba będzie złożyć w placówce pierwszego wyboru. 
 
We wszystkich samorządowych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i „zerowych” obowiązuje pięć ogólnokrajowych kryteriów ustawowych.:
dziecko z rodziny wielodzietnej (3+) – 100 pkt;
dziecko z niepełnosprawnością – 100 pkt;
dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością – 100 pkt;
dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców – 100 pkt;
dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej – 100 pkt.

Poza kryteriami ustawowymi, w rekrutacji obowiązują również kryteria  określone w uchwale Rady Miejskiej  w Świdnicy: 
dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 20 pkt;
rodzeństwo zgłaszanego dziecka korzysta już z usług danej palcówki – 15 pkt;
zgłaszanych będzie jednocześnie do tej samej placówki dwoje i więcej dzieci – 10 pkt;
dziecko korzystać będzie z usług placówki w czasie przekraczającym 8 godzin – 5 pkt.
Do klas pierwszych szkół podstawowych obowiązują kryteria  określone w uchwale Rady Miejskiej  w Świdnicy:
rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej – 10 pkt;
 co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzic samotnie wychowujący 
pracuje w obwodzie szkoły – 7 pkt;
na terenie obwodu szkoły zamieszkują krewni dziecka, deklarujący wspieranie rodziców w zapewnieniu opieki – 4 pkt.
 
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone w jednostkach oświatowych 22 marca br. Do 26 marca rodzice powinni potwierdzić swoją decyzję o wyborze danej placówki pisemnie w jej siedzibie. 29 marca zostaną opublikowane ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Szczegółowych informacji dotyczących procedury rekrutacyjnej udzielają dyrektorzy placówek oraz pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego pod nr tel. 74 856 28 38 oraz 74 856 29 55.    
 
adm
foto: ilustracyjne (pixabay)
redakcja@walbrzych24.com
Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno