Broda nadal przewodniczącym Rady. wojewoda wstrzymuje uchwałę

Do czasu wyjaśnienia wątpliwości związanych z odwołaniem Michała Brody z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju, wojewoda nakazał wstrzymać wykonanie tej uchwały. To oznacza, że Michał Broda nadal przewodzi Radzie Miejskiej.

Przypomnijmy, Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju (za wyjątkiem radnych z klubu Szczawno-Zdrój Możliwości) zdecydowała o odwołaniu dotychczasowego przewodniczącego Michała Brodę i powołaniu na jego miejsce Adama Motykę. Odbyło się to podczas sesji zwołanej w trybie stacjonarnym na wniosek tych samych radnych.

 

Przewodniczący Michał Broda sprzeciwiał się organizowaniu sesji stacjonarnej, powołując się na zagrożenie epidemiologiczne. Jego zdaniem wyłącznie w kompetencji przewodniczącego jest zwoływanie obrad i decydowanie o ich trybie, bez względu na wniosek złożony przez grupę, która stanowi większość w radzie.

 

Broda złożył skargę do Wojewody i dziś przyszła pierwsza odpowiedź. Sprawa będzie badana przez Wydział Nadzoru i Kontroli a do jej wyjaśnienia wykonanie uchwały o odwołaniu przewodniczącego ma być wstrzymane. W piśmie czytamy:

 

Działając na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (...) w związku z wszczęciem postępowania nadzorczego wstrzymuję wykonanie uchwały nr XXX/16/21 w sprawie odwołania Michała Krzysztofa Brody z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczawie Zdroju. (...)

 

Przedmiotowa uchwała została podjęta na XXX sesji Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju zwołanej pierwotnie w trybie zdalnym na dzień 19 lutego 2021. Przedmiotowa sesja została przerwana i zwołana w dniu 22 lutego 2021 w trybie stacjonarnym wskutek przychylenia się przez Radę do wniosku radnego w przedmiotowej sprawie. 

 

Powyższe postępowanie budzi wątpliwości Organu Nadzoru w kontekście art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...), który stanowi, że "obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodzenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego".

 

(...) Mając na uwadze możliwość podejmowania działań prawnych przez nowego Przewodniczącego Rady wstrzymanie wykonania przedmiotowej uchwały ma na celu uniknięcie ewentualnej konieczności wzruszania tych działań w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały.

 

 

plr

foto: użyczone / Tomasz Krupa

redakcja@walbrzych24.com

Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno