Rusza Wałbrzyski Budżet Obywatelski - 3,7 mln. zł

Masz pomysł jak zmienić swoje najbliższe otoczenie? Zgłoś swój projekt - ruszyła kolejna edycja Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku WBO to  3,7 mln zł. Projekty można składać do końca maja, głosowanie we wrześniu.  

Zgłaszać projekty w ramach WBO mogą  mieszkańcy Wałbrzycha.  Projektodawca składa projekt w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej pod adresem wbo.walbrzych.eu. Do formularza zgłoszeniowego musi być dołączony skan listy podpisów 15 mieszkańców popierających projekt (wzór znajdziesz TUTAJ)

Oryginał listy podpisów mieszkańców popierających projekt należy złożyć w Referacie Organizacyjnym i Obsługi Rady Miejskiej - Biuro Organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia projektu na stronie internetowej wbo.walbrzych.eu. W przypadku złożenia formularza bez dołączonego skanu listy podpisów mieszkańców popierających projekt, Pomysłodawca zostaje wezwany drogą mailową do jego dołączenia w terminie 7 dni od dnia wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje uznaniem projektu za wycofany.
 
Projekty składane są wyłącznie drogą elektroniczną oraz otrzymują numer według kolejności wypełnienia i zapisania formularza zgłoszeniowego na platformie WBO.
Projekty można składać tylko w terminie określonym w Harmonogramie.

1. Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego - od 15.04.2021 do 31.05.2021
2. Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów - od 01.06.2021 do 15.07.2021
3. Odwołanie od negatywnej oceny projektu - do 26.08.2021 r.

W tym roku w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego jest 3 725 000 złotych.

Głosowanie na projekty WBO odbędzie się od 1 do 30 września. Głosować można tylko 
w formie elektronicznej na stronie internetowej wbo.walbrzych.eu.
Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec miasta Wałbrzycha, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 14 lat. Każdy mieszkaniec Wałbrzycha ma jeden głos, który może oddać tylko na jeden projekt.
 

Lista podpisów - wzór, znajdziesz TUTAJ


 

adm
redakcja@walbrzych24.com

Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno