Czerwcowa zbiórka elektrośmieci
Jesteś w trakcie porządków? Nie wiesz co zrobić z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi? Przyjedź w sobotę, 5 czerwca w godzinach od 09:00 do 12:00 na parking Urzędu Miejskiego w Świdnicy i pozbądź się odpadów nieodpłatnie. 
Małogabarytowe elektrośmieci  można również umieścić w specjalistycznych pojemnikach, które są ustawione na terenie miasta, w następujących lokalizacjach:
ul. Spółdzielcza - parking,
ul. Dworcowa - przy siedzibie Straży Miejskiej,
ul. Mikołaja Kopernika/ Piotra Skargi - parking,
ul. Śląska -  parking przy Świdnickim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
ul. Ofiar Oświęcimskich,  przy boksie śmietnikowym obok sklepu Delikatesy Centrum,
ul. Ignacego Prądzyńskiego - przy placu zabaw,
ul. Księcia Henryka Pobożnego - boks przy przystanku autobusowym.

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, to wszystkie popsute lub po prostu niepotrzebne urządzenia, które działają lub działały kiedyś na prąd lub baterie, czyli np. pralki, lodówki, żelazka, radia, lokówki, telewizory, komputery, a nawet zabawki. Tego typu odpady zawierają w sobie substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska, dlatego muszą być zbierane selektywnie i oddawana do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.
 
Ze względu na bezpieczeństwo osób pracujących przy zbiórce odpadów nie powinniśmy przynosić kineskopów bez obudowy, rozbitych telewizorów i sprzętu niekompletnego.
 
Jeżeli ktoś nie zdąży oddać elektrośmieci w terminie zbiórki, może na co dzień, bezpłatnie przekazać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady w PSZOK przyjmowane są od razu, wystarczy tylko wylegitymowanie się. Jest to konieczne, ponieważ punkt ten adresowany jest do mieszkańców Świdnicy, którzy wnosząc odpady za śmieci mogą korzystać z usług bezpłatnie.
 
PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, mogą przekazywać:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- zużyte baterie i akumulatory,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
- odpady zielone,
- odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,
- inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,
- papier i tektura, metal,
- tworzywa sztuczne,
- szkło i opakowania ze szkła,
- opakowania wielomateriałowe,
- opakowania ulegające biodegradacji.
 

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Metalowców 4. Aby oddać odpady należy wcześniej umówić się telefonicznie na dany dzień i godzinę (tel. 074/852 21 04). Odpady są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 oraz w sobotę od 10:00 do 14:00. 
 
Elektrośmieci możemy także przekazać sprzedawcom detalicznym i hurtowym. Podczas zakupu nowego sprzętu, zobowiązani są oni nieodpłatnie przyjąć od nas zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Obowiązek ten dotyczy wymiany na zasadach 1 : 1, czyli np. przy zakupie nowego telewizora możemy nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlowym stary telewizor. 
 
W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być umieszczone w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne. Do odpadów takich należą m.in.:
- odpady wielkogabarytowe,
- odpady ulegające biodegradacji,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady budowlane i remontowe,
- przeterminowane i niepotrzebne leki.

O tym, gdzie są one przyjmowane można dowiedzieć się na stronie www.czystaswidnica.pl.  
 
kat
redakcja@walbrzych24.com
 
Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Twój pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno