Radny Szpur złożył rezygnacje z funkcji członka Rady Społecznej wałbrzyskiego szpitala
Radny Rady Miasta Wałbrzycha, Anatol Szpur złożył rezygnacje z członka Rady Społecznej Szpitala im.  Sokołowskiego. Powód?  Odwołanie z funkcji dyrektora placówki  Marioli Dudziak bez konsultacji z Radą Społeczną Szpitala i obecna sytuacją w placówce. 
Sz. P. 
Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Mazowiecka 17 50-411 Wrocław 
 
 
                                                                              REZYGNACJA
 
   Składam rezygnację z członka Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

   W związku z brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi na mój protest w sprawie przeciwko odwołaniu z funkcji Dyrektora Pani Marioli Dudziak z dnia 17.08.2021 roku, a także obecną sytuacją w placówce, rezygnuję z funkcji członka Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

   W moim przekonaniu istotne sprawy w funkcjonowaniu szpitala są przeprowadzane bez informowania i konsultacji członków Rady Społecznej Szpitala przez organ prowadzący, którym jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Sam fakt zwolnienia dyrektora placówki bez konsultacji z Radą narusza w moim przekonaniu Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711., która jest nadrzędna nad regulaminem Rady i Statutem szpitala. Według Art. 48. w punkcie tej ustawy wynika, że: "W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem”; w punkcie 2: "Do zadań rady społecznej należy”, w podpunkcie d: "rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem” - zależność ta nie została zachowana. 
 
   Na chwilę obecną szpital zmaga się z brakami kadrowymi wśród lekarzy, a dodatkowo dziewięciu lekarzy złożyło wypowiedzenie. To będzie skutkowało znaczącym brakiem pomocy medycznej dla pacjentów wymagającej nagłej hospitalizacji. 
 
   Przypomnę również, że jako Rada doprowadziliśmy do rozwiązania sporu o odpowiedni wzrost pensji dla personelu medycznego szpitala. Natomiast w najistotniejszych sprawach, do których należy leczenie pacjentów i zarządzanie placówką, jesteśmy pomijani przez Urząd Marszałkowski, a o wszystkim dowiadujemy się z mediów. Jako wałbrzyszanin, Radny Miasta Wałbrzycha, którego głównym celem jest działanie na rzecz mieszkańców, nie godzę się z takim stanem rzeczy. 

   Proszę o przyjęcie mojej rezygnacji i podjęcie stosownej uchwały w Radzie Sejmiku Dolnośląskiego, wyznaczając inną osobę na moje miejsce. 
 
                                                                                                                  Anatol Szpur


opr. adm
redakcja@walbrzych24.com
Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Twój pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno