Menu

51 % ankietowanych obawia się zakażenia koronawirusem

CBOS: 51 proc. ankietowanych obawia się zakażenia koronawirusem, 48 proc. nie ma takich obaw

51 % ankietowanych obawia się zakażenia koronawirusem
W stosunku do września wzrosły obawy przed zakażeniem się koronawirusem – wskazano w sondażu CBOS. 51 proc. ankietowanych obawia się zakażenia koronawirusem, a 48 proc. nie ma takich obaw.
 
CBOS podało, że obawy przed zakażeniem koronawirusem zależą przede wszystkim od wieku. Respondenci poniżej 45 lat w większości nie obawiają się zarażenia (od 32 proc. do 40 proc., zależnie od kategorii wiekowej). Ponad połowa starszych boi się zakażenia, najwięcej wśród badanych w wieku od 65 lat (70 proc.).
 
Osoby wyrażające więcej obaw przed zakażeniem koronawirusem mają bardziej przychylne nastawienie do szczepień przeciwko COVID-19 – częściej są już zaszczepione, częściej też deklarują zamiar zaszczepienia.
 
Bardziej przychylne nastawienie do szczepień mają starsi ankietowani, mieszkańcy największych miast, absolwenci wyższych uczelni i badani z gospodarstw domowych o dochodach per capita wynoszących co najmniej 2000 zł.
 
Niemal wszyscy respondenci w wieku 50 lat lub więcej, którzy przyjęli pierwszą dawkę szczepionki, są już w pełni zaszczepieni (96 proc.).
 
Respondenci zapytani byli również o opinie w sprawie szczepień przypominających. 5 proc. spośród nich już przyjęła dawkę przypominającą, a 65 proc. zamierza ją przyjąć. 17 proc. nie zamierza skorzystać z tej formy dodatkowego uodpornienia, a 13 proc. nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.
 
 
Ankietowani pytani byli również, czy są zadowoleni z tego, jak wyglądają działania rządu w zwalczaniu epidemii. Zadowolenie z nich wyraziło 53 proc. respondentów, a osób niezadowolonych jest 39 proc. Oceny działań rządu w tej kwestii zależą w znacznej mierze od poglądów politycznych i preferencji partyjnych. 76 proc. badanych identyfikujący się z prawicą postrzega je pozytywnie. Z kolei 61 proc. badanych o lewicowych poglądach politycznych, a także zwolennicy ugrupowań opozycyjnych w większości ocenią je negatywnie.
 
Zadowolenie wyrażają również starsi ankietowani (72 proc.) i gorzej wykształceni (64 proc. badanych z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym).
 
Od 24 września wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat, po upływie przynajmniej 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia, mogą otrzymać dawkę przypominającą. Od początku września trzecią dawkę szczepionki mogą już otrzymywać osoby z poważnymi zaburzeniami odporności, m.in. leczone onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem odporności lub zakażone HIV.
 
Badanie "Aktualnie problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), samodzielne wypełnienie ankiety internetowej. We wszystkich przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę. Badanie zrealizowano od 4 do 14 października 2021 r. na próbie liczącej 1161 osób (w tym: 55,2 proc. metodą CAPI, 28,9 proc. – CATI i 15,9 proc. – CAWI).(PAP)
 
autorka: Katarzyna Herbut (Polska Agencja Prasowa)
redakcja@walbrzych24.com

Komentarze

kagańce (29 października 2021 17:09)
W związku z nakazem założenia przez mnie tzw. maski, informuję, ŻE JEST TO PROCEDURA MEDYCZNA !!!, w związku z tym proszę o zapewnienie sprzętu i warunków wymaganych w podstawowych medycznych zasadach ANTYSEPTYKI, ASEPTYKI, DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI do wykonania tego nakazu. Do wykonania tego nakazu niezbędnie konieczne jest : 1. Dostarczenie mi sterylnej i pakowanej jednostkowo medycznej maski chirurgicznej z atestem dopuszczającym do użytku medycznego oraz gwarantującym zatrzymywanie wirusów. Maska musi mieć świadectwo rejestracji wyrobu medycznego wydawane w Polsce WYŁĄCZNIE !!! przez Urząd Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych. Badania można wykonywać w różnych ośrodkach, ale wpisu i dopuszczenia do użytku medycznego DOKONUJE WYŁĄCZNIE URLWMiŚB. Takie maski nie są ogólno dostępne w normalnej sprzedaży. Technicznie oznacza to, że najmniejsza szczelina maski musi być mniejsza niż 100 nano metrów. Jeden nano metr to JEDNA MILIARDOWA część metra, lub jedna milionowa część milimetra. Rozmiary wirusów z grupy koronawirusów wynoszą od 120 do 180 nano metrów. Natomiast wirusy z grupy retrovidae mają wielkości nie przekraczające 100 nano metrów. A są to wirusy praktycznie śmiertelnie niebezpieczne dla człowieka : jest to np. HIV, czy wirusy onkogenne. Przypominam, że najmniejsza długość fali świetlnej widocznej dla ludzkiego oka wynosi 380 nano metrów. 2. Maska nie może posiadać żadnych kierunkowych zaworów. 3. Maska musi być sterylna i na opakowaniu jednostkowym, ewentualnie podstawowym zbiorczym musi się znajdować kontrola procesu sterylizacji. 4. Maska musi być zapakowana jednostkowo, gdyż otwarcie sterylnego pojemnika z wieloma wyrobami medycznymi powoduje UTRATĘ STERYLNOŚCI I NIEPRZYDATNOŚĆ !!! do użytku pozostałych w tym opakowaniu wyrobów. 5. Do prawidłowego antyseptycznego i aseptycznego założenia wymaganej maski konieczna jest procedura chirurgicznego umycia i dezynfekcji rąk, a następnie twarzy. Do tego wymagana jest łazienka spełniająca standardy łazienki w bloku operacyjnym szpitala. Jako osoba w wyższym wykształceniem medycznym nie odmawiam wykonania tego nakazu. Ja tylko wskazuję niezbędnie konieczne do jego spełnienia warunki. 6. Maska musi być sterylna, sucha i nie wolno jej niczym dotykać przez cały czas jej noszenia. To oznacza, że musi być wymieniana co 20 max. 30 minut. Gdyż z wydychanego powietrza otrzymuje wilgoć i optymalną temperaturę do rozwoju mikroorganizmów. Po tym czasie skażona bakteriami i grzybami maska staje się źródłem i rozsadnikiem chorobotwórczych mikroorganizmów stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno dla jej użytkownika jak również dla innych osób z otoczenia. Wydostające się z niej z każdym wydechem mikroorganizmy tworzą aerozol pozostający bardzo długi czas zawieszony w powietrzu i przestrzeni gdzie przebywa użytkownik takiej maski. W PRZECIWNYM RAZIE CAŁA PROCEDURA MASKOWANIA NIE MA ŻADNEGO MEDYCZNEGO UZASADNIENIA !!! Jedynym skutecznym fizycznym zabezpieczeniem człowieka przed wirusami jest WYŁĄCZNIE SPECJALISTYCZNY HERMETYCZNY I NADCIŚNIENIOWY KOMBINEZON, który jest używany w laboratoriach zajmujących się badaniem wirusów. Np. Kombinezon Trelleborg Trellchem Vps Et 1328. Maski używane przez personel bloku operacyjnego są pakowane jednostkowo, są sterylne i zakładane zawsze przez asystę w sposób całkowicie ASEPTYCZNY !!!. Nikomu z personelu operacyjnego ani przed operacją ani w jej trakcie nie wolno dotknąć dłońmi ani ramieniem, ani maski ani żadnej część ubioru operacyjnego. Personel bloków operacyjnych jest zdrowy a powietrze w tych przestrzeniach podlega procesowi ciągłej dezynfekcji UV 24 godz. / 365 dni nawet w trakcie zabiegów operacyjnych. Maski służą lekarzom operatorom w pierwszej kolejności jako ich zabezpieczenie przed płynami pacjenta, np. w przypadku uszkodzenia naczyń tętniczych. Dopiero w drugiej kolejności zabezpieczają pacjenta, jak to określają sami chirurdzy „żeby nie napluć do brzucha”. Brudne ręce, brudna twarz, nie sterylna maska bez atestu medycznego, TO JEST ŹRÓDŁO PRAWDZIWEJ EPIDEMII CHORÓB UST I UKŁADU ODDECHOWEGO CZŁOWIEKA, które są klasyfikowane dla pieniędzy jako covid. To tak, jakby chirurg przeprowadzał operację na otwartych, bardzo wrażliwych na zakażenia jamach ciała pacjenta np. okostna kostna, bez zachowania zasad aseptyki i antyseptyki zarówno w stosunku do siebie, narzędzi chirurgicznych jak i pacjenta. Czy Pani/Pan Sędzia chciałaby/chciałby otrzymać iniekcję strzykawką i igłą, którą wcześniej wykonano ten sam zabieg na innej osobie, np. zainfekowanej HIV, HCV, HAV, HPV ? Nawet w powieści „Znachor” Tadeusza Dołęgi Mostowicza z początku wieku DWUDZIESTEGO !!! Profesor Wilczur w warunkach wiejskiej chaty stosował możliwe w tamtym czasie zasady aseptyki i antyseptyki. A autor powieści musiał znać te zasady !!! Dzisiaj mamy wiek DWUDZIESTY PIERWSZY !!! i MINISTERSTWO ZAGŁADY dla zmylenia nazywane ministerstwem zdrowia nie wymaga aby były przestrzegane znane na Świecie od tysięcy lat zasady aseptyki i antyseptyki w nakazywanym używaniu tzw. masek ochronnych. Tak, dokładnie od tysięcy lat, gdyż wiadomym jest, że już w czasach Majów i Azteków były przeprowadzane z powodzeniem trepanacje czaszki. Poddani tym bardzo skomplikowanym i nawet dzisiaj bardzo niebezpiecznym operacjom pacjenci przeżyli wiele lat. Już wtedy były znane zasady aseptyki i antyseptyki choć pewnie nie były tak nazywane. Potwierdzają to z całą pewnością wykopaliska archeologicznego w tamtych terenach. Niestety dzisiaj na stronach internetowych i w drukach informacyjnych wspomnianego ministerstwa są podawane nieprawidłowe i niezgodne ze sztuką medyczną zasady zakładania tzw. masek. Bardzo wiele osób w tym również personel medyczny używa nie sterylnych masek nie spełniających żadnych standardów bezpieczeństwa medycznego, w sposób absolutnie przeczący zasadom aseptyki i antyseptyki. Do tego przez czas wielokrotnie przewyższający dopuszczalny czas ich użycia. Natomiast powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne uznają zarówno maski jak i rękawiczki ochronne za zwykły odpad komunalny NIE MEDYCZNY !!! Posiadam na potwierdzenie tego stwierdzenia pisma z tych instytucji. Czyli w czasie „szalejącej pandemii śmiertelnej choroby” gdzie każda osoba jest uznawana za potencjalnego roznosiciela śmiertelnego wirusa, a niektórzy tzw. medycy na kontraktach w koncernach farmaceutycznych mówią wprost o mordercach z premedytacją. W tym samym czasie jednostki podległe wspomnianemu ministerstwu i bezpośrednio odpowiedzialne za bezpieczeństwo epidemiologiczne i higienę CAŁEGO KRAJU I JEGO MIESZKAŃCÓW = WŁAŚCICIELI uznają materiały skażone śmiertelnym wirusem a także chorobotwórczymi bakteriami i grzybami za zwykły odpad komunalny, który nie wymaga ani GRUNTOWNEJ DEZYNFEKCJI ANI UTYLIZACJI MEDYCZNEJ. Bakterie rozmnażają się w postępie geometrycznym nawet co kilka minut, grzyby co kilkadziesiąt. Tym bardziej w całej objętości tych pseudo medycznych masek, gdzie mają doskonałe warunki : temperaturę, wilgotność i pożywkę. Na dzień dzisiejszy żaden obiekt użyteczności publicznej, nawet przychodnie POZ, budynki administracji, sądownictwa, markety i hipermarkety o środkach komunikacji publicznej nie wspominając nie spełniają ŻADNYCH WYMOGÓW ASEPTYKI I ANTYSEPTYKI. W Polsce mimo ogłoszenia epidemii śmiertelnej choroby przenoszonej drogą kropelkową żaden obiekt użyteczności publicznej, w tym również środki komunikacji publicznej wyposażone w urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne nie mają ustawowego obowiązku czyszczenia i dezynfekcji tych urządzeń ani nawet sprawdzania czystości mikrobiologicznej powietrza w tych obiektach. Bo nie ma takiego wymogu prawnego !!! Również na to stwierdzenie posiadam dokumentację z wielu psse. „Płyny dezynfekcyjne” przy wejściach do tych obiektów nie posiadają żadnych badań potwierdzających ich skuteczne działanie a przede wszystkim bezpieczeństwo dla Człowieka, a jedynie tymczasowe na 180 dni pozwolenie z URLWMiŚB na ich tymczasowe stosowanie. Są już potwierdzone wyniki badań przez niezależne laboratoria prywatne a także laboratoria Uniwersyteckie, że zarówno wirusy, bakterie oraz grzyby nabyły mechanizm odporności na krótkotrwałe działanie alkoholu. Pani/Pan Sędzia w swoim postępowaniu musi kierować się przede wszystkim Prawem Naturalnym, logiką, następnie osiągnięciami wiedzy i nauki, które ludzkość zdobywała przez tysiąclecia, a dopiero potem prawem stanowionym, które jak pokazuje obecny czas tworzone jest w oderwaniu od, a nawet przeciw wiedzy, nauce i doświadczeniu ludzkości wyłącznie na doraźne potrzeby grup nacisku i interesu. Czy jeśli warszawski ustawodawca wydali z siebie, tak jak zrobił to ustawodawca stanu Kalifornia prawo oświatowe zaprzeczające prawom logiki i matematyki. W którym przykładowo zapisano, że to samo działanie matematyczne może u każdego ucznia dać całkowicie inny wynik i jest to całkowicie prawidłowe. Gdyż stwierdzenie i narzucenie wszystkim jednego prawidłowego wyniku dyskryminuje uczniów podających wynik nieprawidłowy. Czyli 2 + 2 dla każdego ucznia może dać zupełnie inny wynik i będzie to zupełnie prawidłowe. Gdzie zapisano, że liczba π [pi = 3,1415926 … ] wynosi równo 3,00. Ponieważ zapamiętanie liczby 3,14 przekracza zdolności poznawcze i intelektualne tamtejszych uczniów. Czy Pani/Pan Sędzia po wprowadzeniu takiego prawa w Polsce będzie skazywać nauczycieli i wszystkie inne osoby mówiące, że istnieją prawa matematyczne i logiczne, że istnieje tabliczka mnożenia, że DWA + DWA RÓWNA TYLKO CZTERY ? W tej sytuacji należałoby zlikwidować wszystkie kalkulatory i komputery, gdyż tam nadal będzie obowiązywała klasyczna matematyka. A nie ta zgodna z ideologią. Nawet znowelizowana ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w Art. 46b, pkt 13 wskazuje tylko !!! na możliwość nakazu zakrywania ust i nosa poprzez rozporządzenie, ale nie podaje szczegółowej informacji, jak i czym, ma to być wykonywane oraz parametrów wymaganych od tego czegoś. Nie ma sprecyzowanej w obowiązującym prawodawstwie definicji tak zwanej maseczki. Brak jest również kodyfikacji medycznej procedury używania tych tak zwanych maseczek. Tak jak napisałem na wstępie : założenie tak zwanej maski jest to PROCEDURA MEDYCZNA !!! do której wykonania MUSZĄ BYĆ ZASTOSOWANE PODSTAWOWE MEDYCZNE ZASADY ANTYSEPTYKI, ASEPTYKI, DEZYNFEKCJI I STERYLIZACJI !!! To musi być zapisane w ustawie a nie rozporządzeniu, które jest jedynie aktem wykonawczym. GDZIE TU JEST JAKIKOLWIEK SENS I LOGIKA TEJ PROPAGANDY PANDEMII ???
analityk medyczny (29 października 2021 17:06)
Cytuję użytkownika: Jan z doliny
Cytuję użytkownika: Fliper
DUUUŻO ZDROWIA...szczególnie psychicznego dla tępaków jadących (sami czy z rodziną ) w kagańcach/maskach na pyskach własnym samochodem. A w domu oczywiście bez masek..bo tylko na dworze zaraza no i wlatuje do auta. Chorują Ci co wierzą...w ten flash-mob.
Takiego idioty dawno nie słyszałam.Tragedia ludzi ,którzy zakażają się dzięki tobie baranie.Na całym świecie szaleje zaraza ,a tu dzban che udowadniać swoje przemyślenia.Tepy człowieku ,ogarnij się .Maska na pysk ,morda w kubeł.
no właśnie widać, że jan z doliny TO KOMPLETNY IDIOTA, wierzący w posrane skorumpowane mendia, które takim jak on kretynom wyprały resztki tego siana zastępującego u nich CEREBRUM. NIE MA I NIE BYŁO ŻADNEJ PANDEMII, NIE MA ŻADNEGO SROVIDA !!! NIE MA ŻADNYCH !!! WIARYGODNYCH ZRÓDEŁ POTWIERDZAJĄCYCH WYIZOLOWANIE TEGO SROVIDA OD CHORYCH. Czy ktokolwiek widział, albo posiada zdjęcia tego srovida z mikroskopu elektronowego ??? TO CO POKAZUJĄ PLANDEMICZNE MENDIA TO JEST TYLKO GRAFIKA KOMPUTEROWA
Fliper (29 października 2021 17:03)
Cytuję użytkownika: Jan z doliny
Cytuję użytkownika: Fliper
DUUUŻO ZDROWIA...szczególnie psychicznego dla tępaków jadących (sami czy z rodziną ) w kagańcach/maskach na pyskach własnym samochodem. A w domu oczywiście bez masek..bo tylko na dworze zaraza no i wlatuje do auta. Chorują Ci co wierzą...w ten flash-mob.
Takiego idioty dawno nie słyszałam.Tragedia ludzi ,którzy zakażają się dzięki tobie baranie.Na całym świecie szaleje zaraza ,a tu dzban che udowadniać swoje przemyślenia.Tepy człowieku ,ogarnij się .Maska na pysk ,morda w kubeł.
Dziadu jak się dałeś zaszczepić jak pies to przecież jesteś nieśmiertelny,czemu się boisz i drzesz mordę.
Iwan (29 października 2021 14:11)
Cytuję użytkownika: Krystyna
Nadchodzi czas rozliczeń za cierpienia Polaków. Czy winni pójdą do więzienia?
Kogo masz na myśli ?Domyślam się ,że PO.
Krystyna (29 października 2021 14:01)
Nadchodzi czas rozliczeń za cierpienia Polaków. Czy winni pójdą do więzienia?
pawel (29 października 2021 11:03)
→→→→→→→> CBOS: 51 proc. ankietowanych obawia się zakażenia koronawirusem, 48 proc. nie ma takich obaw →·→·→·→·→·→·→·→·→·→·→·> to będzie można dopiero ocenić po 2 listopada gdy każdy będzie miało doszczepić się III dawką szprycy . Liczba wyszczepień da nam pełny obraz kto się na prawdę obawia o swoje zdrowie a kto nie .................na pewno powody do zmartwień mają osoby które skończyły 60 lat bowiem szczepionka okazała się niewypałem i totalną kompromitacją jeśli chodzi o skuteczność i długotrwałą ochronę a grupy wiekowe od 60 roku życia są najbardziej narażone na skutki covidu ............... zauważcie że w wypadku ludzi starych , eksperci usprawiedliwiają że zaszczepiony senior jak trafi na oddział szpitalny to dlatego że jest stary , a jak pamiętacie szczepionka miała chronić starszych ...............natomiast twierdzi się że szczepionka lepiej chroni młodych co jest nonsensem bo młodzy w zasadzie przechodzą covid bardzo lekko i cięzko by szczepionka nie dawała wobec tego wyników lepszych dla ludzi młodych ......................... są gupki , które przyjęły preparat i twierdza że jest skuteczny bo nie zachorowały ,a nie zachorowały tylko dlatego bo są młode i nie szczepiać sie także by nie zachorowały ..................
Lol (29 października 2021 9:07)
Czyli boją się zaszczepieni a nie boją niezaszczepieni. Mniej więcej się pokrywa :)
Heniek (29 października 2021 8:57)
Cytuję użytkownika: Ferdek
A gdzie te ankiety są robione? Ankietowanych miliony a o żadnej ankiecie nie słyszałem.
Takich ,jak ty nie ankietuja.Nic mądrego nie powiesz.
Jan z doliny (29 października 2021 8:55)
Cytuję użytkownika: Fliper
DUUUŻO ZDROWIA...szczególnie psychicznego dla tępaków jadących (sami czy z rodziną ) w kagańcach/maskach na pyskach własnym samochodem. A w domu oczywiście bez masek..bo tylko na dworze zaraza no i wlatuje do auta. Chorują Ci co wierzą...w ten flash-mob.
Takiego idioty dawno nie słyszałam.Tragedia ludzi ,którzy zakażają się dzięki tobie baranie.Na całym świecie szaleje zaraza ,a tu dzban che udowadniać swoje przemyślenia.Tepy człowieku ,ogarnij się .Maska na pysk ,morda w kubeł.
Fliper (29 października 2021 8:45)
DUUUŻO ZDROWIA...szczególnie psychicznego dla tępaków jadących (sami czy z rodziną ) w kagańcach/maskach na pyskach własnym samochodem. A w domu oczywiście bez masek..bo tylko na dworze zaraza no i wlatuje do auta. Chorują Ci co wierzą...w ten flash-mob.
Więcej komentarzy

Dodaj komentarz

covid  |   badanie  |   obawy  |   wirus  |   koronawirus  |   sondaz  |  

Grypa w natarciu, rekordowo niska liczba szczepień

2,2 tysiaca zakażeń koronawirusem w tydzień

Pierwszy raport covidowy w 2023 roku

Wałbrzych 24 aktualności


Wałbrzych 24 to wiodący portal informacyjny w mieście i regionie. Najważniejsze są dla nas informacje z Wałbrzycha, ale również piszemy o tym, co dzieje się w sąsiednich gminach takich jak  Świdnica, Boguszów - Gorce, Mieroszów, Szczawno Zdrój, Świebodzice, Głuszyca, czy Walim. Oprócz przekazywanych przez Wałbrzych 24 wiadomości, znajdziesz tu również wiele fotogalerii, rozmowy z zaproszonymi gośćmi, publicystykę czy informacje o wydarzeniach, imprezach i koncertach, które odbywają się w mieście czy okolicy.

Na stronie głównej Wałbrzych 24 znajdziecie aktualności czyli najnowsze informacje z miasta, jednak zachęcamy też do zaglądanie do innych kategorii - rozrywki, sportu, 112 czy do zakładki Po Sąsiedzku, gdzie znajdziecie wiadomości z okolicznych gmin.

Uprościliśmy też nawigację strony, by była bardziej intuicyjna, co ma ułatwić czytelnikom znalezienie szukanych informacji i jeszcze sprawniejsze poruszanie się po naszej stronie.

Wałbrzych najnowsze wiadomości


Często najnowsze wiadomości Wałbrzych tworzone są wspólnie z Wami - naszymi czytelnikami, za co serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do przesyłania do nas informacji i zdjęć na adres: redakcja@walbrzych24.com.

Dzięki takiej współpracy jesteśmy w stanie szybko reagować i przekazywać Wam najnowsze informacje, pisać o realnych problemach miasta i mieszkańców. Zachęcamy też do śledzenia naszych social mediów - Facebook Wałbrzych 24, Facebook Telewizja Wałbrzych i kont na Instagramie.

Zachęcamy też do komentowania bieżących informacji z Wałbrzycha i okolic. Pod artykułami macie możliwość wyrażenia własnej opinii w komentarzach do czego gorąco zachęcamy.

Rozwiń
Do góry
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zaakceptuj Zamknij