17 tys. miesięcznie będzie zarabiał starosta, wzrastają też diety radnych

Ponad 17 tysięcy złotych miesięcznie będzie zarabiał starosta powiatu Wałbrzyskiego, Krzysztof Kwiatkowski. Wzrastają też diety radnych nawet do 1800 zł. Zdaniem radnego Łukasza Kazka, radni wcale nie musieli podnosić swoich diet - dlatego głosował przeciw podwyżce diet. 

Ile będą zarabiali teraz radni? 

Zacznijmy od starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego - starosta Powiatu Wałbrzyskiego będzie miesięcznie zarabiał 17 400 zł. Wynagrodzenie zasadnicze to 10 250 zł, dodatek funkcyjny - 3 150 zł. i dodatek specjalny 4020 zł. 

Radni - w zależności od ilości komisji, w których zasiadają - od 875 złotych w przypadku gdy radny nie zasiada w żadnej komisji (w Radzie Powiatu jest tylko jeden taki radny) do 1750 zł.  

Przewodniczący rady - 2500 zł.
Wiceprzewodniczący  rady - 2250 zł.
Nieetatowy członek Zarządu- 2250 zł.
Przewodniczący komisji - 2000 zł.
Wiceprzewodniczący komisji - 1875 zł.

Podwyżki są wynikiem ustawy rządowej. 11 radnych głosowało "za podwyżką", 4 wstrzymało się od głosu, 2 było przeciw.  Zdaniem radnego Łukasz Kazka, podwyżkę w myśl ustawy musiał otrzymać starosta, jednak radni nie musieli podnosić wysokości swoich diet - dlatego zagłosował przeciw. 

- Z przytoczonych przepisów nie  wynika ile powinna wynosić minimalna dieta radnego, stąd jestem zaskoczony i z niezrozumieniem przyjąłem informację o propozycji jej podniesienia nowym projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego oraz zwrotu kosztów podróży, gdyż dotychczasowe wysokości diet określone uchwałą rady były zgodne z obowiązującymi przepisami. - mówi Łukasz Kazek.

Wysokość diety dla radnych powiatu reguluje art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym - zmienionej ustawą z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Istotnym elementem prawnym mającym wpływ na wielkość diety jest również Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie  maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu, które wskazuje w § 3 pkt 3, że w powiatach do 60 tyś mieszkańców, a takim jest powiat wałbrzyski. Maksymalna wysokość diety wynosi 70%  2,4 krotności kwoty bazowej.  
 
Nowe zapisy w ustawie o samorządzie powiatowym zwiększające krotność kwoty bazowej dały możliwość, ale  nie narzuciły obowiązku czy powinności podniesienia diety radnego. Stąd mój wyraźny sprzeciw.  - dodaje radny Powiatu Wałbrzyskiego, Łukasz Kazek. 
 
- Mam świadomość, że radny nie powinien ponosić strat z tytułu wykonywania mandatu radnego poprzez utracone przez niego wynagrodzenie za pracę w dniu, w którym uczestniczy w pracach rady gminy lub jej komisji, bo pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika-radnego na czas obrad rady lub komisji, ale nie ma już obowiązku zapłaty pracownikowi (radnemu) za ten czas. Dieta, którą otrzymuje radny jest również rekompensatą za koszty przejazdu z miejsca zamieszkania czy zatrudnienia do siedziby rady powiatu i z powrotem, koszty rozmów telefonicznych z prywatnego telefonu, utrzymanie strony internetowej radnego, koszty organizacji spotkań z wyborcami itp. 
W mojej opinii dotychczasowe uposażenie radnego przecież w zupełności pokrywało powyższe działania i to dlatego podjąłem stanowczą decyzję o braku poparcia dla tej uchwały rady powiatu.  - tłumaczy radny Kazek.


 
Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Wałbrzycha, również miejscy radni przegłosowali podwyżkę swoich diet i uposażenia prezydenta miasta.  Wynagdrodzenie prezydenta Wałbrzycha, Romana Szełemeja będzie teraz wynosić 18 900 zł.miesięcznie.  Ile będą wynosiły diety radnych ? 
 
Przewodniczący rady -  4 294,61 zł 
Wiceprzewodniczący rady - 3 632,52 zł
Przewodniczącym komisji- 3 632,52 zł
Radny - 3 399,90 zł
 
Czytaj też:
Podwyżka dla prezydenta Wałbrzycha i miejskich radnych

adm
foto:  walbrzych24.com
redakcja@walbrzych24.com
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Twój pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno