Menu

Nie wejdziesz do urzędu, jeśli się wcześniej nie umówisz

Najpierw musisz umówić dzień i godzinę spotkania i dopiero wtedy możesz wejść i załatwić sprawę w wałbrzyskim Urzędzie Miasta. W związku z rosnącą liczbą zakażeń  koronawirusem od poniedziałku magistrat pracuje na zmienionych zasadach. 


 
Nie wejdziesz do urzędu, jeśli się wcześniej nie umówisz
Szanowani Państwo, w trosce o zdrowie publiczne, od poniedziałku 24 stycznia 2022r.  wałbrzyski Urząd Miejski działać będzie na wyjątkowych zasadach. Wprowadzamy zmienione procedury: obsługiwane będą wyłącznie sprawy  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub emailowym z właściwym biurem. - informują urzędnicy.

Nie będzie możliwości wejścia do żadnego z biur bez wcześniejszego kontaktu emailowego lub telefonicznego z urzędnikiem, który wyznaczy dzień i godzinę spotkania.

-Prosimy o wyrozumiałość, przypominając, że w urzędzie – jak w przypadku każdego pracodawcy – niektórzy pracownicy będą nieobecni z powodu sprawowania opieki nad dziećmi lub pracy zdalnej. - informuje rzecznik prezydenta Wałbrzycha, Edward Szewczak. TELEFONY :
 

Biuro Komunikacji:
 
Rejestracja pojazdów przez osoby fizyczne odbywa się na zapisy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z pracownikiem biura.
Przedsiębiorcy przyjmowani są bez wcześniejszych zapisów natomiast winni zostawić wnioski o rejestrację wraz załączonymi dokumentami do godz. 10.00 w siedzibie Biura.
W sprawach rejestracji pojazdów prosimy dzwonić pod numery:
74 6488592, 74 6488593.
I. Termin Rejestracji pojazdu można również umawiać przez stronę internetową UM Wałbrzych
II. Rejestracji pojazdu można dokonać przez Elektroniczną Skrzynkę podawczą PWPW po zarejestrowaniu się na stronie www.esp.pwpw.pl
III. Zawiadomienia o zbyciu i nabyciu pojazdu można zostawiać w urnie wrzutowej w pomieszczeniu Biura Komunikacji.
 
Wiele usług urzędowych jest do zrealizowania bez konieczności osobistej wizyty i tak w Biurze Komunikacji za pomocą platformy e-puap (https://www.um.walbrzych.pl/pl/jak-zalatwic-sprawe) załatwiamy sprawę:
 
1) zawiadomienia o nabyciu pojazdu,
2) zawiadomienia o zbyciu pojazdu
w tym celu należy (po wejściu na platformę e-puap) wybrać Pismo ogólne - Biuro Komunikacji (/umwalbrzych/umwkomunikacja) lub przesłać pocztą tradycyjną.
 
Wniosek można pobrać ze strony http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/627/11993/zgloszenie-zbycia-pojazdu-sprzedaz
3) w sprawie dostarczenia potwierdzenia wpłaty za prawo jazdy (po zdanym egzaminie) – można przesłać dowód wniesionej opłaty na adres: komunikacja@um.walbrzych.pl
 
Ważne !
- Jeżeli pojazd został zakupiony w kraju, na zgłoszenie jego nabycia jest 60 dni, to samo dotyczy zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju.
- Jeżeli pojazd został zakupiony za granicą na terenie UE na zarejestrowanie obowiązuje termin 60 dni


Biuro Obsługi Klienta:
 
Sposób działania Biura Obsługi Klienta:
obsługa przedsiębiorców w zakresie CEiDG, zezwoleń na sprzedaż alkoholi realizowana będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia,
obsługa interesantów w spr. potwierdzania profili zaufanych j.w.,
interesanci przyjmowani będą pojedynczo z zachowaniem standardów bezpieczeństwa sanitarnego,
obsługa informacyjna interesantów odbywać się będzie wyłącznie poprzez kanały teleinformatyczne (telefony, mailowo, e-puap),
obsługa kancelaryjna odbywać się będzie na bieżąco, za pośrednictwem wszystkich kanałów kontaktowych, w tym poczta polska, doręczyciele innych instytucji, e puap, mail. oraz papierowo za pośrednictwem urny zlokalizowanej w BOK , w indywidualnych przypadkach ( jeśli przesyłki będą duże gabarytowo) wewnątrz BOK,
obsługa przy asyście pracownika straży miejskiej, który nadzorował będzie obowiązek noszenia maseczki oraz dezynfekcji rąk przez interesantów ,
doręczanie korespondencji i wydawanie korespondencji awizowanej na dotychczasowych zasadach,
wnioski, formularze dostępne do pobrania w przedsionku biura,
praca BOK w godzinach: 7.30 do 16.30

Kontakt możliwy przez:
elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/umwalbrzych
email: um@um.walbrzych.pl
pocztą, telefonicznie, wykaz telefonów na stronie: http://bip.um.walbrzych.pl/


Biuro Transportu i Ruchu Drogowego:
 
Jeśli to możliwe sprawy załatwiamy drogą elektroniczną ograniczając bezpośrednie kontakty do minimum. Wizyta osobista (np. po odbiór dokumentów) w Biurze, tylko po wcześniejszym umówieniu się urzędnika z klientem.
Wnioski, formularze, załączniki i informacje o sposobie załatwiania spraw można pobrać ze strony internetowej urzędu: www.um.walbrzych.pl
Biuletyn Informacji Publicznej : https://bip.um.walbrzych.pl/
 
Informacje i kontakt telefoniczny:
Tel.: 74-64-14-493 ; 74-64-14-494 (licencje i zezwolenia na przewozy),
Tel. :74-64-14-492 ; 74-64-14-490 (zarządzanie ruchem, projekty, zezwolenia),
Fax : 74-64-14-494
 
Kontakty e-mail:
s.witkowska@um.walbrzych.pl (licencje, zezwolenia na przewozy),
k.adamska@um.walbrzych.pl (licencje, zezwolenia na przewozy),
s.walkow@um.walbrzych.pl (zarządzanie, ruchem, projekty organizacji ruchu, wykorzystanie drogi w sposób szczególny),
k.fila@um.walbrzych.pl (zarządzanie, ruchem, projekty organizacji ruchu, wykorzystanie drogi w sposób szczególny).
lub profil zaufany e-PUAP.

 
Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:
 
W trosce o Państwa oraz Nasze bezpieczeństwo –informuję że  Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych obsługuje klientów wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Osoby objęte obowiązkową kwarantanną powinny zostać w miejscu pobytu.
 
Sprawy z zakresu spraw obywatelskich (np. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla małoletniej do 12 r.ż, dopełnienie obowiązku meldunkowego (wyjątek cudzoziemcy - osobiście z ważnym dokumentem podróży) ,złożenie wniosku o udostępnienie danych jednostkowych,  wysłanie pisma ogólnego do urzędu) można załatwić za pośrednictwem portalu e-puap, obywatel.gov.pl  - bez konieczności wychodzenia z domu.
 
Poniżej znajdują się numery telefonów do pracowników merytorycznych w sprawach :
dowodów osobistych – 74 66 55 211, 74 66 55 215, 74 66 55 216
realizacji obowiązku meldunkowego – 74 66 55 207
postępowań administracyjnych – 74 66 55 209
wyborów, rejestru wyborców – 74 66 55 206
udostępniania danych jednostkowych, poświadczenia numeru Pesel do sporządzenia aktu dziedziczenia – 74 66 55 206, 74 66 55 213
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz pracownikom biura, każdorazowo po wizycie klienta, dezynfekowane są stanowiska pracy. Przypominam, że do odwołania nakazuje się zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach administracji publicznej , przy pomocy maseczki.  
 

Urząd Stanu Cywilnego:
 
Praca Urzędu Stanu Cywilnego ograniczona zostaje wyłącznie do:
rejestracji urodzeń (po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu lub za pośrednictwem profilu zaufanego - Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka),
 
 
rejestracji zgonów zgłoszonych za pośrednictwem zakładów pogrzebowych,
wydawania odpisów aktów stanu cywilnego na wnioski złożone za pośrednictwem  profilu zaufanego - Adres skrytki e-puap : /umwalbrzych/skrytka, lub za pośrednictwem poczty – wnioski do pobrania na stronie BIP
Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie:
 
w sprawach urodzeń – nr tel. 074/66-66-270 lub 271,
w sprawach małżeństw, wpisów aktów z zagranicy, sprostowań i uzupełnień aktów, zmiany imienia i nazwiska – nr tel. 074/66-55-272 lub 273,
w sprawach odpisów aktów stanu cywilnego i rejestracji zgonów – nr tel. 074/66-55-275,
a także za pośrednictwem internetu: usc@um.walbrzych.pl.


Biuro Lokalowe:
 
• INFORMACJA DOTYCZĄCA LOKALI SOCJALNYCH TEL. 74 66 55 259
• INFORMACJA DOTYCZĄCA WZAJEMNEJ ZAMIANY LOKALI TEL. 74 66 55 341
• INFORMACJA DOTYCZĄCA OPRÓŻNIEŃ LOKALI TEL. 74 66 55 264
• INFORMACJA DOTYCZĄCA PONOWNEGO ZAWARCIA UMOWY TEL. 74 66 55 262
• INFORMACJA DOTYCZĄCA LOKALI KOMUNALNYCH I LOKALI DO REMONTU TEL. 74 66 55 340
POKÓJ 20
• INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADŁUŻEŃ CZYNSZOWYCH LOKALI MIESZKALNYCH TEL. 74 66 55 266
POKÓJ 105
• INFORMACJA DOTYCZĄCA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH TEL. 74 66 55 246
POKÓJ 106
• INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEBUDOWY , PRZYŁĄCZENIA, PODZIAŁU LOKALI MIESZKALNYCH TEL. 74 66 55 269
• INFORMACJA DOTYCZĄCA LOKALI UŻYTKOWYCH TEL. 74 66 55 244
POKÓJ 112
• INFORMACJA DOTYCZĄCA EKSPLOATACJI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH TEL. 74 66 55 265 

 

Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego:
Sprawy związany z gospodarowaniem nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych referat gospodarowania nieruchomościami:
- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu tel. 74 66 55 240
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/607/27658/sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanych-na-wniosek-w-drodzeprzetargu.
- dzierżawa nieruchomości tel. 74 64 88 507, 74 66 55 227
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/607/11758/oddanie-nieruchomosci-gruntowych-w-dzierzawe-stanowiacychwlasnosci-gminy-walbrzych-nie-objetych-umowami-o-zarzadzanie.
- informacje o wysokości opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Gminy Wałbrzych tel. 74 66 55 221, 74 66 55 231, 74 66 55 229. Opłaty należy wnosić na konto Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0004 9256 477
- informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i opłat jednorazowych tel.74 66 55 231
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/2/28899/informacja-dotyczaca-przeksztalcenia-uzytkownia-wieczystego-wprawo-wlasnosci.
- zbycie nieruchomości lub jej części niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tel. 74 66 55 225, http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/607/11771/zbycie-nieruchomosci-lub-jej-czesciniezbednych-do-poprawienia-warunkow-zagospodarowania-nieruchomosci-przyleglej.
- zamiana nieruchomości tel. 74 66 55 225, http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/607/11755/zamiana-nieruchomosci.
- wygaszenie i oddanie nieruchomości w trwały zarząd tel. 74 66 55 224,
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/607/11774/wygaszanie-trwalego-zarzadu.
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/607/11759/oddawanie-nieruchomosci-w-trwaly-zarzad.
- ustanowienie służebności przesyłu, wyrażenie zgody na czasowe zajęcie tel. 74 66 55 228
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/607/11768/ustanowienie-sluzebnosci-przesylu.
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/607/11770/wyrazenie-zgody-na-czasowe-zajecie-dzialki.
- sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży na rzecz najemców tel. 74 66 55 229, 74 66 55 232, 74 66 55 241
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/607/11767/sprzedaz-lokali-mieszkalnych-uzytkowych-i-garazy-na-rzecznajemcow.
- oddanie nieruchomości w użyczenie tel. 74 66 55 224
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/607/11760/oddanienieruchomosci-w-uzyczenie.
 
Sprawy związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa referat mienia komunalnego i Skarbu Państwa
- dzierżawa nieruchomości tel. 74 66 55 237
Informacje w sprawie wysokości opłat tel. 74 66 55 235, 74 66 55 236
Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe
- sprzedaż nieruchomości należącej do Skarbu Państwa w drodze przetargu tel. 74 66 55 223
Nadmieniamy, iż Referat Infrastruktury Komunalnej (odpady), znajduje się w Biurze Środowiska i Klimatu. 


 

Biuro Edukacji i Spraw Społecznych 
Zakres zadań referatu edukacji i wychowania:
1. Skierowania do:
- kształcenia specjalnego,
- indywidualnego nauczania
- Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
Zainteresowani pisemną prośbę (nie wymaga specjalnego druku) skierowaną do Prezydenta Miasta składają mailowo na adres: a.mentek@um.walbrzych.pl i s.fedyniak@um.walbrzych.pl
2. Miesięczna informacja o liczbie dzieci/uczniów w placówkach niepublicznych (druki posiadają wnioskodawcy) przesyłać na adres mailowy d.gasiorek@um.walbrzych.pl, a.horodyska@um.walbrzych.pl, a.mentek@um.walbrzych.pl
3. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników dostępny pod adresem Otworzy się w nowym okniehttp://edu.um.walbrzych.pl/dofinansowanie-w-oswiacie.html należy wysyłać na adres mailowy l.wierzbicka@um.walbrzych.pl i a.mentek@um.walbrzych.pl
4. Wniosek o dofinansowanie kosztów leczenia dla nauczycieli dostępny na stronie internetowej Otworzy się w nowym okniehttp://edu.um.walbrzych.pl/pomoc-zdrowotna-dla-nauczycieli.html należy wysłać na adres mailowy s.fedyniak@um.walbrzych.pl i a.mentek@um.walbrzych.pl
5. Nabory do przedszkoli samorządowych, publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych - harmonogram dostępny na stronie internetowej Otworzy się w nowym okniehttp://edu.um.walbrzych.pl/harmonogram-naborow.html
6. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - dokumenty do pobrania dostępne na stronie internetowej Otworzy się w nowym okniehttp://bip.um.walbrzych.pl/artykul/620/11943/wpis-do-ewidencji-szkol-i-placowek-niepublicznych
Wszystkie pisma, zapytania i wnioski dotyczące zakresu referatu edukacji i wychowania należy wysyłać na adres mailowy a.elzbieciak@um.walbrzych.pl i a.mentek@um.walbrzych.pl
 
Referat sportu, turystyki i zdrowia
Wnioski o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta. Niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/635/11665/wpis-do-ewidencji-innych-obiektow-swiadczacych-uslugi-hotelarskie
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta. Niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/603/11673/zezwolenie-na-przeprowadzanie-imprez-masowych
 
Referat kultury i spraw społecznych
Załatwianie spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej repatriantowi odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznie pod numerem tel. 74 6655280. Informacje i wniosek dostępne na stronie internetowej: https://bip.um.walbrzych.pl/artykul/634/35887/przyznanie-repatriantowi-pomocy-finansowej-z-tytulu-remontu-adaptacji-lub-wyposazenia-lokalu-mieszkalnego
Wszystki adresy i telefony znajdziesz TUTAJadm

foto: walbrzych24.com
redakcja@@walbrzych24.com

 

Komentarze

STI (24 stycznia 2022 14:12)
Cytuję użytkownika: ***** PO
Ratusz na zdalnym to dobrze dbają o swoje zdrowie , ile jest mózgów że się nie szczepią chodzą i rozsiewają Cowida .A tu nagle masa ludzi chce przyjść do urzędnika i coś załatwić.Kazdy powinien dbać o swoje czy bliskich zdrowie. Znacie moje wypowiedzi i wiecie co *****PO.
Przecież tam wszyscy zaszczepieni, to jak mowili twoi idole z horbanem na czele są w 100% bezpieczni. To albo urzędasy mają luz blues (nie mają), albo horbanowi zrobili Ciebie w ch.ja....
Kapitan Bomba (23 stycznia 2022 18:05)
Cytuję użytkownika: o
Cytuję użytkownika: Roman Kompromitator
Szełemej się zabarykadował po żenującym występie przed urzędem marszałkowskim razem z grupką sobie podobnych pajaców o tępym wyrazie twarzy.
Jak cepy twojego pokroju nauczą się poprawnie zakładać maseczkę, a nie jakby byli upośledzeni umysłowo (pod nos albo pod brodę) to wtedy urząd otworzo.
Pisze się otworzą, a nie otworzo upośledzony umyslowo cepie niewiadomego pokroju
o (23 stycznia 2022 11:46)
Cytuję użytkownika: Roman Kompromitator
Szełemej się zabarykadował po żenującym występie przed urzędem marszałkowskim razem z grupką sobie podobnych pajaców o tępym wyrazie twarzy.
Jak cepy twojego pokroju nauczą się poprawnie zakładać maseczkę, a nie jakby byli upośledzeni umysłowo (pod nos albo pod brodę) to wtedy urząd otworzo.
Roman Kompromitator (22 stycznia 2022 21:28)
Szełemej się zabarykadował po żenującym występie przed urzędem marszałkowskim razem z grupką sobie podobnych pajaców o tępym wyrazie twarzy.
Nie będę się pastwił nad Romanem Sz. (22 stycznia 2022 13:54)
Praca urzędnika i prezydenta była by super. Tylko, żeby nie było petentów.
Mira (22 stycznia 2022 13:18)
Do urzędu nie wejdziesz a do szkoły tak , gdzie tu logika , w szkole w sali cały dzień 30 osób i tam nie ma zdalnych , w urzedzie dwie osoby i zdalne
Syla (22 stycznia 2022 10:37)
A najlepiej to wogule juz urzędnikom nie zawracać tylka
***** PO (22 stycznia 2022 9:16)
Ratusz na zdalnym to dobrze dbają o swoje zdrowie , ile jest mózgów że się nie szczepią chodzą i rozsiewają Cowida .A tu nagle masa ludzi chce przyjść do urzędnika i coś załatwić.Kazdy powinien dbać o swoje czy bliskich zdrowie. Znacie moje wypowiedzi i wiecie co *****PO.
Tyra (22 stycznia 2022 8:38)
Romek zrozumie jak mu zaraz strefa ekonomiczna upadnie, bo ludzie już nie chcą pracować za grosze i pod ciągłą presja...
Argus (22 stycznia 2022 8:34)
Budynki użyteczności publicznej należą do społeczeństwa każdy ma prawo tam przebywać
Więcej komentarzy

Dodaj komentarz

Najmłodsza wałbrzyszanka odwiedziła prezydenta

W urzedzie dopiero po umówieniu spotkania

Ograniczenie pracy Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Wałbrzych 24 aktualności


Wałbrzych 24 to wiodący portal informacyjny w mieście i regionie. Najważniejsze są dla nas informacje z Wałbrzycha, ale również piszemy o tym, co dzieje się w sąsiednich gminach takich jak  Świdnica, Boguszów - Gorce, Mieroszów, Szczawno Zdrój, Świebodzice, Głuszyca, czy Walim. Oprócz przekazywanych przez Wałbrzych 24 wiadomości, znajdziesz tu również wiele fotogalerii, rozmowy z zaproszonymi gośćmi, publicystykę czy informacje o wydarzeniach, imprezach i koncertach, które odbywają się w mieście czy okolicy.

Na stronie głównej Wałbrzych 24 znajdziecie aktualności czyli najnowsze informacje z miasta, jednak zachęcamy też do zaglądanie do innych kategorii - rozrywki, sportu, 112 czy do zakładki Po Sąsiedzku, gdzie znajdziecie wiadomości z okolicznych gmin.

Uprościliśmy też nawigację strony, by była bardziej intuicyjna, co ma ułatwić czytelnikom znalezienie szukanych informacji i jeszcze sprawniejsze poruszanie się po naszej stronie.

Wałbrzych najnowsze wiadomości


Często najnowsze wiadomości Wałbrzych tworzone są wspólnie z Wami - naszymi czytelnikami, za co serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do przesyłania do nas informacji i zdjęć na adres: redakcja@walbrzych24.com.

Dzięki takiej współpracy jesteśmy w stanie szybko reagować i przekazywać Wam najnowsze informacje, pisać o realnych problemach miasta i mieszkańców. Zachęcamy też do śledzenia naszych social mediów - Facebook Wałbrzych 24, Facebook Telewizja Wałbrzych i kont na Instagramie.

Zachęcamy też do komentowania bieżących informacji z Wałbrzycha i okolic. Pod artykułami macie możliwość wyrażenia własnej opinii w komentarzach do czego gorąco zachęcamy.

Rozwiń
Do góry
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zaakceptuj Zamknij