Menu

Prawie 40 mln zł na remont stadionu na Nowym Mieście

Gmina Wałbrzych otrzymała spory zastrzyk gotówki z Polskiego Ładu na remont stadionu w dzielnicy Nowe Miasto. 39,6 mln zł to pełna suma, o którą wnioskowały władze Wałbrzycha.

Prawie 40 mln zł na remont stadionu na Nowym Mieście
Polski rząd rozwiązał worek z pieniędzmi. Z II edycji programu Polski Ład popłynie finansowanie dla prawie 5 tysięcy projektów w całej Polsce. Na Dolnym Śląsku zrealizowanych ma zostać 320 inwestycji, a tylko do subregionu wałbrzyskiego trafi ponad pół miliarda złotych. Gmina Wałbrzych wnioskowała o dofinansowanie rewitalizacji historycznego stadionu Górnika Wałbrzych w dzielnicy Nowe Miasto.
 
- Za nami jest największa inwestycja, która została dofinansowana w ramach tego programu. Stadion Górnika Wałbrzych od lat popada w ruinę i od lat mieszkańcy Wałbrzycha w tym kibice zabiegają o to, by temu obiektowi przywrócić świetność. Dzisiaj miasto na to zadanie otrzymuje ponad 39 milionów złotych. To jest 100% środków, o które wnioskowało miasto - mówi poseł Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera RP.
 
 
- Wiemy, że przed nami teraz kwestie przetargów, ale z całą pewnością miasto ma tę inwestycję przygotowaną i dzięki temu wsparciu, będzie mogła ją szczęśliwie zakończyć. Wiemy również, że oprócz stadionu, który jest flagową inwestycją wśród tych, które otrzymały wsparcie, jest szereg mniejszych w gminach, jak na przykład rewitalizacja dróg w Boguszowie-Gorcach, pierwszy etap parku wodnego w Jedlinie-Zdrój i szereg inwestycji w kanalizację, przedszkola i żłobki - mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko.
 
 
Zgodnie z założeniami programu gmina ma teraz pół roku na zrealizowanie przetargu. Nabór do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych zakończył się 11 marca. W jego ramach każdy samorząd lub związek Jednostek Samorządu Terytorialnego mógł zgłosić 3 wnioski o dofinansowanie (do 65 mln zł, do 30 mln zł do 5 mln zł - wniosek obligatoryjny), z którego środki można było przeznaczyć na nowe inwestycje, jak drogi, szkoły, rozwój sieci kanalizacyjnej, transportu publicznego czy infrastruktury kulturalnej oraz sportowej.
 
 
 
 
Poniżej lista inwestycji w subregionie wałbrzyskim, które otrzymały dofinansowanie:
 
Gmina Dzierżoniów - Modernizacja kanalizacji sanitarnej mająca na celu przepięcie do aglomeracji Dzierżoniów - 4 750 000,00 zł
Gmina Niemcza - Budowa Przedszkola Publicznego w Niemczy – Etap I - 9 998 000,00 zł
Gmina Niemcza - Modernizacja Stadionu w Niemczy - 999 800,00 zł
Powiat Dzierżoniowski - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D – ul. Piastowska w Piławie Górnej - 10 450 000,00 zł
Gmina Miejska Dzierżoniów - Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul.Szkolnej i ul.11-Listopada (od ul. T.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Szkolną) - 4 999 945,00 zł
Gmina Bielawa - Budowa Centrum Turystyki Aktywnej w Gminie Bielawa- etap III - 9 900 000,00 zł
Gmina Pieszyce - Budowa wielopokoleniowych stref aktywności fizycznej i wypoczynku w Gminie Pieszyce - 4 435 200,00 zł
Gmina Pieszyce - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Pieszyce - 4 655 000,00 zł
Gmina Piława Górna - Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkalnego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i ulicy Osiedlowej w Piławie Górnej - 3 705 000,00 zł
Gmina Łagiewniki - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni i głównej przepompowni ścieków w m. Łagiewniki - 10 900 000,00 zł
GMINA LĄDEK-ZDRÓJ - Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Lądek - Zdrój wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 4 900 000,00 zł
Gmina Kudowa-Zdrój - Modernizacja systemu dróg gminnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój - 4 748 100,00 zł
Gmina Miejska Kłodzko - Budowa EkoSmart Przedszkola w Kłodzku - 197 412,11 zł
Gmina Miejska Kłodzko - Termomodernizacja budynku Ratusza w Kłodzku-Etap I: wymiana stolarki okiennej w budynku Ratusza wraz z robotami towarzyszącymi - 47 700,00 zł
Gmina Stronie Śląskie - Rewitalizacja parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym etap II - 9 702 000,00 zł
Gmina Radków - Budowa hali sportowej w Radkowie - 8 886 056,42 zł
Gmina Miejska Kłodzko - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej w Kłodzku- budowa, przebudowa, odbudowa dróg gminnych - 141 550,00 zł
POWIAT KŁODZKI - Przebudowa drogi powiatowej nr 3290D Starków – Krosnowice - 4 997 000,00 zł
GMINA NOWA RUDA - Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu przy szkole w Bożkowie - 5 000 000,00 zł
GMINA NOWA RUDA - Budowa infrastruktury drogowej oraz społecznej na terenie Gminy Nowa Ruda - 5 415 000,00 zł
Gmina Kłodzko - Budowa budynku przedszkola i żłobka w Krosnowicach - 9 350 000,00 zł
Gmina Bystrzyca Kłodzka - Przebudowa ul. Kupieckiej, Krótkiej i Siemiradzkiego w Bystrzycy Kłodzkiej - 4 740 500,00 zł
Gmina Bystrzyca Kłodzka - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Pławnica - 5 647 500,00 zł
GMINA MIEJSKA NOWA RUDA - Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych - 9 405 000,00 zł
Gmina Międzylesie - Budowa hali sportowej w Międzylesiu - 9 900 000,00 zł
Gmina Polanica-Zdrój - Przebudowa basenu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz zagospodarowaniem terenu w Polanicy – Zdroju - 11 700 000,00 zł
Gmina Lewin Kłodzki - Przebudowa dróg i przepustów wraz z elementami małej architektury na terenie gminy Lewin Kłodzki - 5 000 000,00 zł
Gmina Lewin Kłodzki - Przebudowa dróg na terenie gminy Lewin Kłodzki - 5 000 000,00 zł
 
 
GMINA SZCZYTNA - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Szczytna - 6 840 000,00 zł
GMINA SZCZYTNA - Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wolany - etap I - 2 850 000,00 zł
Gmina Miejska Duszniki-Zdrój - Modernizacja ulicy Wiejskiej w Dusznikach-Zdroju - 3 000 000,00 zł
Gmina Miejska Duszniki-Zdrój - Modernizacja ulicy Zdrojowej w Dusznikach-Zdroju - 7 000 000,00 zł
Gmina Dobromierz - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie gminy
Dobromierz oraz budowa drogi w Jaskulinie - 4 997 000,00 zł
Województwo Dolnośląskie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od m. Świdnica do m. Paczków odcinkami - 64 600 000,00 zł
GMINA MIASTO ŚWIDNICA - Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - 4 950 000,00 zł
Gmina Strzegom- Skomunikowanie z drogą krajową nr 5 terenów aktywności gospodarczej w Strzegomiu oraz wsi Granica - 6 240 000,00 zł
Gmina Żarów - Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie. - 3 800 000,00 zł
Gmina Żarów - Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie - 4 750 000,00 zł
Gmina Świebodzice - Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna.Przebudowa ul. Siennej , ul. Droga Węglowa, ul. Kasztanowej, ul. Kopernika - 9 970 250,00 zł
Gmina Świebodzice - Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach - 4 655 000,00 zł
Gmina Świdnica - Przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Pszennie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego - 5 000 000,00 zł
POWIAT ŚWIDNICKI - Przebudowa dróg powiatowych na terenach gmin: Marcinowice, Jaworzyna Śląska, Świdnica (gmina wiejska) - 10 640 000,00 zł
Gmina Jaworzyna Śląska - Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i zielonych przestrzeni publicznych- 11 001 000,00 zł
GMINA MARCINOWICE - Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Marcinowice - 900 000,00 zł
GMINA MARCINOWICE - Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Marcinowice - 9 450 000,00 zł
Gmina Strzegom - Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach w Gminie Strzegom - 4 300 000,00 zł
Gmina Stare Bogaczowice - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Stare Bogaczowice - 4 750 000,00 zł
Gmina Mieroszów - Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej - 9 350 000,00 zł
Gmina Mieroszów - modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Mieroszów - 990 000,00 zł
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Szczawnie-Zdroju - 3 500 000,00 zł
Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju - 6 300 000,00 zł
Gmina Jedlina-Zdrój - Modernizacja Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju: Letni Park Wodny (Etap I) - 5 000 000,00 zł
Gmina Miasto Boguszów-Gorce - Modernizacja drogi gminnej - ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą - 8 000 000,00 zł
Gmina Miasto Boguszów-Gorce - Modernizacja drogi gminnej ul. Górnej w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą - 2 000 000,00 zł
Gmina Głuszyca - Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy - 6 800 000,00 zł
POWIAT WAŁBRZYSKI - Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu - 4 749 900,00 zł
POWIAT WAŁBRZYSKI - Przebudowa obiektów mostowych w celu poprawy dostępności turystycznej Ziemi Wałbrzyskiej - 2 945 000,00 zł
POWIAT WAŁBRZYSKI - Budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec - 6 300 000,00 zł
Gmina Walim - Budowa przedszkola w Dziećmorowicach wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu - 5 000 000,00 zł
GMINA CZARNY BÓR - Budowa świetlicy wiejskiej w Borównie - 4 500 000,00 zł
GMINA CZARNY BÓR - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Czarnym Borze - 5 850 000,00 zł
GMINA BARDO - Centrum Turystyki Aktywnej - 10 800 000,00 zł
Gmina Ziębice - Przebudowa ul. Kolejowej w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do ul. B. Chrobrego - 3 325 000,00 zł
Gmina Kamieniec Ząbkowicki - Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5MW - 15 026 030,48 zł
Powiat Ząbkowicki - Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego - 3 440 710,00 zł
Powiat Ząbkowicki - Przebudowa mostów drogowych na terenie powiatu ząbkowickiego - 3 439 000,00 zł
Gmina Ciepłowody - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciepłowody - 5 000 000,00 zł
Gmina Złoty Stok - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok - 10 022 500,00 zł
Gmina Stoszowice - Przebudowa części drogi powiatowej nr 3006D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D - 5 000 000,00 zł
Gmina Ząbkowice Śląskie - Modernizacja stadionu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich areny przyszłych mistrzów sportu - 10 900 000,00 zł
Miasto Wałbrzych - Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego Nowe Miasto przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap - 39 600 000,00 zł
 
plr
foto: P.Tokarski
redakcja@walbrzych24.com

Komentarze

RUCH NARODOWY (1 czerwca 2022 9:15)
Cytuję użytkownika: JaKim
Cytuję użytkownika: ***** *** (31 maja 2022 10:34)
Cytuję użytkownika: JaKim
Wygląda na to, że będzie to druga duża inwestycja w mieście na którą rząd PO w ubiegłych latach nie znalazł pieniędzy a PiS-owi się udało to zrobić.
PiS to stan umysłu. Pieniądze są z UE fundusz odbudowy po pandemii Covid - 19. Masz rację PiSowski de...u za PO nie było tych funduszy bo nie było pandemii.
Było wiele programów z których można było dostać pieniądze (patrz inne miasta) - nawet były przyznawane ale obecna władza ich nie wykorzystała. Poziom wypowiedzi świadczy o Tobie - czyli, żenada i ..... Ps - mam dla Ciebie złą informację - tak samo jak źle zdiagnozowałeś możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych w "latach PO" tak samo źle zdiagnozowałeś mnie - nie jestem z PiSu.
NO SKORO INNE MIASTA DOSTAWALY, TO SWIADCZY O SKUTECZNOSCI ROMANA. ZE JEGO WLASNY RZXAD PO MIAL GO W GLEBOKO W DUPIE, TYLKO LEMINGI MU LIZA SMIETANE Z KOLANA. PRZYPOMNIJ NAM LOSY DOFINANSOWANIA NA OBWODNICE 300 MLN. JAK TO RZAD TUSKA 8 LAT MIAL TEN PROJEKT NA LISCIE REZEROWEJ HEHEHE. I JAK TO ROMEK WNIOSKI PISAL, ZE MUSIAL WYDAC 300 TYS DLA FIRMY KOLESIA, BY TO ONA NAPISALA ZA FACHOWCOW ROMKA WNIOSEK O DOFINANSOWANIE POPRAWNIE.
JaKim (1 czerwca 2022 8:26)
Cytuję użytkownika: ***** *** (31 maja 2022 10:34)
Cytuję użytkownika: JaKim
Wygląda na to, że będzie to druga duża inwestycja w mieście na którą rząd PO w ubiegłych latach nie znalazł pieniędzy a PiS-owi się udało to zrobić.
PiS to stan umysłu. Pieniądze są z UE fundusz odbudowy po pandemii Covid - 19. Masz rację PiSowski de...u za PO nie było tych funduszy bo nie było pandemii.
Było wiele programów z których można było dostać pieniądze (patrz inne miasta) - nawet były przyznawane ale obecna władza ich nie wykorzystała. Poziom wypowiedzi świadczy o Tobie - czyli, żenada i ..... Ps - mam dla Ciebie złą informację - tak samo jak źle zdiagnozowałeś możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych w "latach PO" tak samo źle zdiagnozowałeś mnie - nie jestem z PiSu.
ewfre (31 maja 2022 20:19)
z błaznów PO śmieją się niemcy
PREZYDENT TO DEBIL (31 maja 2022 18:54)
Cytuję użytkownika: Adrian Dudu
Cytuję użytkownika: PREZYDENT TO DEBIL
JA p*****lE PREZYDENT STEKA, ZE NIE DOSTAL KASY NA REMONT STADIONU 2 LATA TEMU. CO ZA k***a DEBIL. A KIEDY DEBILU WNIOSEK O DOFINANSOWNIE ZLOZYLES? edycja naboru wniosków w ramach programu trwa od 28 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r. NO ALE DEBIL CHCIAL KASE JUZ 2 LATA TEMU. ROK TEMU DOSTAL 24 MLN, POZNIEJ JESZCZE 10 MILIONOW NA WSPARCIE TERENOW GORSKICH. TERAZ DOSTAJE 40 MLN. A TEN SZCZEKA ZE SZKODA Z ENIE DOSTAL 2 LATA TEMU. A JAKIS WNIOSEK CZY PROSBE ZLOZYLES? BO Z TEGO CO WIEM, TO TYLKO OSZUKALES RZAD, ZE MAILES WIEKSZOSC Z 24 MLN DAC NA STADION, TO BYS DOSTAL KOLEJNE 50 MLN. NA STADION DALES TYLKO 3 MLN. MIMO ZE OSZUKALES ZYDZIE, DOSTAJESZ KOLEJNE 40 MLN NA STADION. I JESZCZE COS STEKASZ, ZE DOSTALES 2 LATA ZA POZNO? MIMO ZE WNIOSEK SZLOZYLES MAKSYMALNIE W GRUDNIU? CO ZA DEBIL HEHEHEHE. DO ROBOTY I NIE SZCZEKAC.
Co się mnie czepiasz? Ja się uczę w samochodzie jak jadę, w samolocie jak lecę, cały czas się uczę i nie jestem tym kimś jak mnie określił ten marny autor. Najlepiej wychodzi mi nauka języka angielskiego.
FUR DEUTCHLAND. TY JUZ SIE NICZEGO NIE UCZYSZ, BO OSIAGNALES SWOJ LIMIT, 2 KLASY PODSTAWOWKI TO LEB WYPCHANY PO BRZEGI.
xsdS (31 maja 2022 18:31)
IV rzesza z PO buduje za pieniądze PIS patologia z PO korzysta
analityk medyczny (31 maja 2022 17:41)
Cytuję użytkownika: 8 gwiazdek (30 maja 2022 15:21)
Widzę że PISOWI debile piszą że rząd daje. Jak oni mogą coś dawać, jak oni nic nie mają? To są puste drukowane pieniądze bez pokrycia które mają zapewnić tempy elektorat na wybory. A inflacja zje już niedługo ten kraj. ***** PIS, KUKIZA I KONFEDERACJE
ŻADEN NIERZĄD, ŻADEN LOKALNY SAMONIERZĄD, ŻADNA EUROSODOMIA NIE MA ŻADNYCH SWOICH PIENIĘDZY !!! Te nowopotwory nie prowadzą ŻADNEJ DZIAŁALNOŚCI dającej dochód. CAŁA KASA POCHODZI Z GIGANTYCZNYCH PODATKÓW NAKŁADANYCH NA CIĘŻKO PRACUJĄCYCH LUDZI W PRZEMYŚLE, USŁUGACH, ROLNICTWIE, GÓRNICTWIE, WSZĘDZIE TAM GDZIE JEST WYTWARZANY DOCHÓD NARODOWY, każdy, kto mówi/pisze, że nierządy / eurosodomia dają jakieś dotacje, 500+, 300+, trzynasta, czternasta emerytura jest EKONOMICZNYM DEBILEM !!!
analityk medyczny (31 maja 2022 17:34)
Cytuję użytkownika: 7 GWIAZDEK (30 maja 2022 15:27)
Cytuję użytkownika: 8 gwiazdek
Widzę że PISOWI debile piszą że rząd daje. Jak oni mogą coś dawać, jak oni nic nie mają? To są puste drukowane pieniądze bez pokrycia które mają zapewnić tempy elektorat na wybory. A inflacja zje już niedługo ten kraj. ***** PIS, KUKIZA I KONFEDERACJE
JAK PO-JEBANE MOGA MOWIC, ZE UE DAJE? JAK MOZE UE DAWAC JAK ONI NIC NIE MAJA? INFLACJA TO ZZARLA JAK NARAZIE TWOJ MOZG PO-JEBANY KRETYNIE. POWIEDZ MI COS O WPLYWIE KACZORA NA INFLACJE W STREFIE EURO I NA INFLACJE W USA. INFLACJA JEST GLOBALNA, SPOWODOWANA PRZEZ PUTINA. ALE TY CHYBA MYSLISZ ZE ZYJESZ W KLATCE ODIZOLOWANEJ. NIE. SKRZYNIA W KTOREJ PO-JEBY CIE ZAMYKAJA I WYPUSZCZAJA TYLKO DO SZCZEKANIA, TO TYLKO TWOJA SKRZYNIA, A NIE CALY SWIAT.
Inflacja zaczęła się razem z PLANDEMIĄ !!! to globaliści : gates, żydostwo, big farma, te pojeby z davos, grupa bildelberga, TO ONI WSZYSCY ROZPĘTALI TĄ SRANDEMIĘ, TO ONI NAKAZALI NIERZĄDOM ZAMYKANIE CAŁYCH BRANŻ GOSPODARCZYCH I DRUKOWANIE PUSTEGO PIENIĄDZA NA DOPŁATY DLA NIEDZIAŁAJĄCYCH FIRM
REMONT PARKU SYBIRAKÓW (31 maja 2022 17:28)
Od kilku dni wokół Parku Sybiraków i Parku przy ul. Głównej stoja płoty. Czy ktoś widział tam jakieś ekipy remontowo - budowlane ? Czy wałbrzyski "geniusz" doktore, może ujawnić ile miasto płaci za każdy dzień firmie, która wynajęła ten płot ?
x ssw1 (31 maja 2022 14:53)
sukcesy PO 500+ 13, 14, przekop mierzej , tunel pod świną , sprowadzili wojska USA, podatki obniżyli , i wiele Innych spraw dla dobra ludzi
wd (31 maja 2022 14:39)
Cytuję użytkownika: ***** ***
Cytuję użytkownika: JaKim
Wygląda na to, że będzie to druga duża inwestycja w mieście na którą rząd PO w ubiegłych latach nie znalazł pieniędzy a PiS-owi się udało to zrobić.
PiS to stan umysłu. Pieniądze są z UE fundusz odbudowy po pandemii Covid - 19. Masz rację PiSowski de...u za PO nie było tych funduszy bo nie było pandemii.
PO tanie w hodowli wystarczy TVN
Więcej komentarzy

Dodaj komentarz

stadion  |   nowe miasto  |   rewitalizacja  |   polski ład  |   michał dworczyk  |   grzegorz macko  |  

Zburzą stadion przy ul. Ratuszowej. Będzie tam odkryty basen

Pobiegli Tropem Wilczym w Parku Sobieskiego (FOTO)

Praca wre. Otwarcie coraz bliżej

Wałbrzych 24 aktualności


Wałbrzych 24 to wiodący portal informacyjny w mieście i regionie. Najważniejsze są dla nas informacje z Wałbrzycha, ale również piszemy o tym, co dzieje się w sąsiednich gminach takich jak  Świdnica, Boguszów - Gorce, Mieroszów, Szczawno Zdrój, Świebodzice, Głuszyca, czy Walim. Oprócz przekazywanych przez Wałbrzych 24 wiadomości, znajdziesz tu również wiele fotogalerii, rozmowy z zaproszonymi gośćmi, publicystykę czy informacje o wydarzeniach, imprezach i koncertach, które odbywają się w mieście czy okolicy.

Na stronie głównej Wałbrzych 24 znajdziecie aktualności czyli najnowsze informacje z miasta, jednak zachęcamy też do zaglądanie do innych kategorii - rozrywki, sportu, 112 czy do zakładki Po Sąsiedzku, gdzie znajdziecie wiadomości z okolicznych gmin.

Uprościliśmy też nawigację strony, by była bardziej intuicyjna, co ma ułatwić czytelnikom znalezienie szukanych informacji i jeszcze sprawniejsze poruszanie się po naszej stronie.

Wałbrzych najnowsze wiadomości


Często najnowsze wiadomości Wałbrzych tworzone są wspólnie z Wami - naszymi czytelnikami, za co serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do przesyłania do nas informacji i zdjęć na adres: redakcja@walbrzych24.com.

Dzięki takiej współpracy jesteśmy w stanie szybko reagować i przekazywać Wam najnowsze informacje, pisać o realnych problemach miasta i mieszkańców. Zachęcamy też do śledzenia naszych social mediów - Facebook Wałbrzych 24, Facebook Telewizja Wałbrzych i kont na Instagramie.

Zachęcamy też do komentowania bieżących informacji z Wałbrzycha i okolic. Pod artykułami macie możliwość wyrażenia własnej opinii w komentarzach do czego gorąco zachęcamy.

Rozwiń
Do góry
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zaakceptuj Zamknij