Menu

Nowy przetarg na budowę stadionu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Gmina Wałbrzych ogłosiła kolejny przetarg na odbudowę stadionu na Nowym Mieście. Poprzednie postępowanie unieważniono z powodu zbyt wysokich cen zaproponowanych przez oferentów.

Nowy przetarg na budowę stadionu
Pierwsze postępowanie przetargowe zakończyło się w czerwcu. Wpłynęły wówczas dwie oferty opiewające na kwoty 62,1 mln zł i 79,7 mln zł. To o wiele za dużo, niż miasto planowało wówczas przeznaczyć na przebudowę stadionu. Szacowano wówczas, że remont powinien kosztować ok. 44 mln zł. W oświadczeniu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu padły stwierdzenia, że przedstawione oferty były zdecydowanie wyższe niż koszty przebudowy podobnych obiektów na terenie Polski.
 
Przetarg unieważniono i zarazem władze miasta zwróciły się do Banku Gospodarstwa Krajowego o możliwość wydłużenia promesy, bo blisko 40 mln zł pochodzić miało z programu Polski Ład. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi przystąpiono do kolejnego postępowania przetargowego. Zakres prac nie uległ zmianie. Nadal w planach jest m.in.:
 
- Przygotowanie terenu pod inwestycję w tym rozbiórka istniejących trybun, wykonanie nowych fundamentów i posadowienie nowych trybun z zadaszeniem.
- Przebudowa płyty stadionu do kat. III ligii piłkarskiej z murawą z trawy sianej, systemem nawadniania i odwodnienia.
- Przebudowa płyty stadionu do kategorii lekkoatletycznej IVA z uwzględnieniem takich elementów jak bieżnia okrężna 400m (min 6 torów), bieżnia prosta (6 torów), rów z wodą do biegów z przeszkodami, skocznie do skoków wzwyż, o tyczce i w dal (w tym również z trójskoku), rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem, rzutu oszczepem.
 
 
Szczegółowy zakres prac jest ogromny. Sama dokumentacja projektowa, z którą można zapoznać się TUTAJ zawiera ponad 430 plików a niektóre z nich po kilka-kilkanaście stron.
 
 
Termin składania ofert mija 17.08 o godzinie 11:00. Cena oferty stanowić będzie 60% kryterium wyboru a pozostałe 40% okres rękojmi za ewentualnie powstałe wady. Wykonawca będzie miał 24 miesiące na wykonanie inwestycji od dnia podpisania umowy.
 
Po remoncie stadionu na Nowym Mieście Gmina Wałbrzych planuje wyburzenie stadionu przy ul. Ratuszowej i stworzenie tam m.in. odkrytego basenu. 
 
opr.plr
foto: użyczone
redakcja@walbrzych24.com

Komentarze

pasza (24 lipca 2023 16:34)
Bo remont tego stadionu jest nie pomyśli R. Sz. To lokalni działacze PIS-u zabiegali o dotację na remont tego stadionu, ale R. Sz. zrobi wszystko by do tego nie doszło.
Ksiegowy jak Tusk (24 lipca 2023 15:48)
Cytuję użytkownika: Księgowy
Cytuję użytkownika: PO-jebany ruski łeb
Cytuję użytkownika: Księgowy
Cytuję użytkownika: weź nie p i e r d o l.
Cytuję użytkownika: Księgowy
Ludzie, no co Wy! To hitlerowski stadion, Adolf na nim przemawiał, a wy chcecie odbudowywać? Dwa dni temu obchodziliśmy rocznicę Manifestu PKWN który postawił podwaliny pod Polskę Ludową wyzwoloną dzięki Armii Czerwonej. Nie po to Stalin darował Polsce Wałbrzych, nie po to Rajmund płodził synów. Zburzyć to by nie było niczego.
Stalin nic nie POdarował tylko zabrał Polsce 1/3 ziem na obecnej Ukrainie i połowę ziem na obecnej Białorusi.Oraz rozlokował wojsko radzieckie w Świdnicy,Legnicy I na Pomorzu aż do 1992 roku.
A co ty p i e r d ..... To historyczne rosyjskie ziemie. Na zachodzie tereny Rosji sięgały guberni kaliskiej, granica była na Prośnie. Zapomniałeś że carowie byli królami Polski? Tak więc to co na zachód od Prosny to dzięki łaskawości Związku Radzieckiego.
To chyba ty zapomnałeś jak ruski car skladał w Moskwie pokłony Polakom. Rosja to państwo które nigdy nie istniałop, to zlepek mniejszych narodowości. Ruś dotyczy tylko małego kawałka Moskwy. Reszta należy do kozaków.
Wot i durak. Takich wyedukujemy. Jarosław Kaczyński, którego przodkowie byli oficerami w carskiej armii zaprowadzi w Kraju Nadwiślańskim ruski mir. Módlcie się za niego, Alleluja i do przodu.
29 października 1611 roku car Rosji Wasyl Szujski złożył wraz z braćmi hołd królowi Zygmuntowi III Wazie. Wydarzenie, obok obsadzenia polską załogą Kremla, było punktem kulminacyjnym interwencji Rzeczpospolitej w Rosji u progu XVII wieku. https://historia.org.pl/2011/10/15/400-lat-temu-rosyjski-car-oddal-hold-polskiemu-krolowi/ Ksiegowy ruska putinowska dziwka oszukuje Polaków na rozkaz Putina jak Tusk . Putin ostatnio stwierdził, że Polska jest odpowiedzialna za wybuch II wojny swiatowej, bo z niemcami wsprolpracowała. SZOK. Zapomniał jednoczesnie wspom,nieć co było w umowie Ribentrop-Molotow. Kraje bałtyckie: (Estonia, Łotwa) i Finlandia staną się strefą wpływów i przyszłym terytorium ZSRR, a północna granica Litwy (z Łotwą) stanowić ma granicę pomiędzy strefami interesów Niemiec i ZSRR (zobacz: okupacja krajów bałtyckich). Na obszarach należących do państwa polskiego strefy interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu[d]. Strona radziecka podkreśla swoje zainteresowanie Besarabią, ze strony niemieckiej stwierdza się zupełne niezainteresowanie tym terytorium.
Testo (24 lipca 2023 15:36)
SRULARENA ... na miarę naszych walbrzyskich czasów - 900 mln zł długu - I miejsce w Polsce - (lewactwo z PO rządzą tym miejscem od 1945 roku)
Księgowy (24 lipca 2023 15:32)
Cytuję użytkownika: PO-jebany ruski łeb
Cytuję użytkownika: Księgowy
Cytuję użytkownika: weź nie p i e r d o l.
Cytuję użytkownika: Księgowy
Ludzie, no co Wy! To hitlerowski stadion, Adolf na nim przemawiał, a wy chcecie odbudowywać? Dwa dni temu obchodziliśmy rocznicę Manifestu PKWN który postawił podwaliny pod Polskę Ludową wyzwoloną dzięki Armii Czerwonej. Nie po to Stalin darował Polsce Wałbrzych, nie po to Rajmund płodził synów. Zburzyć to by nie było niczego.
Stalin nic nie POdarował tylko zabrał Polsce 1/3 ziem na obecnej Ukrainie i połowę ziem na obecnej Białorusi.Oraz rozlokował wojsko radzieckie w Świdnicy,Legnicy I na Pomorzu aż do 1992 roku.
A co ty p i e r d ..... To historyczne rosyjskie ziemie. Na zachodzie tereny Rosji sięgały guberni kaliskiej, granica była na Prośnie. Zapomniałeś że carowie byli królami Polski? Tak więc to co na zachód od Prosny to dzięki łaskawości Związku Radzieckiego.
To chyba ty zapomnałeś jak ruski car skladał w Moskwie pokłony Polakom. Rosja to państwo które nigdy nie istniałop, to zlepek mniejszych narodowości. Ruś dotyczy tylko małego kawałka Moskwy. Reszta należy do kozaków.
Wot i durak. Takich wyedukujemy. Jarosław Kaczyński, którego przodkowie byli oficerami w carskiej armii zaprowadzi w Kraju Nadwiślańskim ruski mir. Módlcie się za niego, Alleluja i do przodu.
PO-jebany ruski łeb (24 lipca 2023 15:11)
Cytuję użytkownika: Księgowy
Cytuję użytkownika: weź nie p i e r d o l.
Cytuję użytkownika: Księgowy
Ludzie, no co Wy! To hitlerowski stadion, Adolf na nim przemawiał, a wy chcecie odbudowywać? Dwa dni temu obchodziliśmy rocznicę Manifestu PKWN który postawił podwaliny pod Polskę Ludową wyzwoloną dzięki Armii Czerwonej. Nie po to Stalin darował Polsce Wałbrzych, nie po to Rajmund płodził synów. Zburzyć to by nie było niczego.
Stalin nic nie POdarował tylko zabrał Polsce 1/3 ziem na obecnej Ukrainie i połowę ziem na obecnej Białorusi.Oraz rozlokował wojsko radzieckie w Świdnicy,Legnicy I na Pomorzu aż do 1992 roku.
A co ty p i e r d ..... To historyczne rosyjskie ziemie. Na zachodzie tereny Rosji sięgały guberni kaliskiej, granica była na Prośnie. Zapomniałeś że carowie byli królami Polski? Tak więc to co na zachód od Prosny to dzięki łaskawości Związku Radzieckiego.
To chyba ty zapomnałeś jak ruski car skladał w Moskwie pokłony Polakom. Rosja to państwo które nigdy nie istniałop, to zlepek mniejszych narodowości. Ruś dotyczy tylko małego kawałka Moskwy. Reszta należy do kozaków.
Księgowy (24 lipca 2023 14:58)
Cytuję użytkownika: weź nie p i e r d o l.
Cytuję użytkownika: Księgowy
Ludzie, no co Wy! To hitlerowski stadion, Adolf na nim przemawiał, a wy chcecie odbudowywać? Dwa dni temu obchodziliśmy rocznicę Manifestu PKWN który postawił podwaliny pod Polskę Ludową wyzwoloną dzięki Armii Czerwonej. Nie po to Stalin darował Polsce Wałbrzych, nie po to Rajmund płodził synów. Zburzyć to by nie było niczego.
Stalin nic nie POdarował tylko zabrał Polsce 1/3 ziem na obecnej Ukrainie i połowę ziem na obecnej Białorusi.Oraz rozlokował wojsko radzieckie w Świdnicy,Legnicy I na Pomorzu aż do 1992 roku.
A co ty p i e r d ..... To historyczne rosyjskie ziemie. Na zachodzie tereny Rosji sięgały guberni kaliskiej, granica była na Prośnie. Zapomniałeś że carowie byli królami Polski? Tak więc to co na zachód od Prosny to dzięki łaskawości Związku Radzieckiego.
weź nie p i e r d o l. (24 lipca 2023 14:03)
Cytuję użytkownika: Księgowy
Ludzie, no co Wy! To hitlerowski stadion, Adolf na nim przemawiał, a wy chcecie odbudowywać? Dwa dni temu obchodziliśmy rocznicę Manifestu PKWN który postawił podwaliny pod Polskę Ludową wyzwoloną dzięki Armii Czerwonej. Nie po to Stalin darował Polsce Wałbrzych, nie po to Rajmund płodził synów. Zburzyć to by nie było niczego.
Stalin nic nie POdarował tylko zabrał Polsce 1/3 ziem na obecnej Ukrainie i połowę ziem na obecnej Białorusi.Oraz rozlokował wojsko radzieckie w Świdnicy,Legnicy I na Pomorzu aż do 1992 roku.
Jah (24 lipca 2023 13:43)
Ku... Czytam te artykuły i po prostu opluc idiote to powie ze deszcz pada. Przetarg się odbył wykonawcy policzyli co gdzie i za ile. Nie udało się bo miasto ma za mało kasy. A to spróbujemy drugi raz. Ten gość zwany prezydentem to totalny idiota. Budujmy dalej p*****ly w tym mieście a to fontanna a to wieża w parku Sobieskiego. Jak kur..... Można być tak tępym. Wystarczy spojrzeć jak wygląda infrastruktura w tym mieście. Drogi roz... Ale jest złodziejka szelemeja i na tym się konczy. Kolejny fakt że miasto zadłużone ze znajduje się w pierwszej piątce. Można się bawić. Lepiej kasę kraść ze szpitala. Mieszkam tu krótko ale żal mi tego miasta i tych darmozjadów.
prawdziwy analityk miejski (24 lipca 2023 13:00)
Cytuję użytkownika: Księgowy
Ludzie, no co Wy! To hitlerowski stadion, Adolf na nim przemawiał, a wy chcecie odbudowywać? Dwa dni temu obchodziliśmy rocznicę Manifestu PKWN który postawił podwaliny pod Polskę Ludową wyzwoloną dzięki Armii Czerwonej. Nie po to Stalin darował Polsce Wałbrzych, nie po to Rajmund płodził synów. Zburzyć to by nie było niczego.
Ja się tu pytam, jakim prawem w Tworkach macie stały dostęp do internetów?
Zyd liczyc nie umie? Co to za żyd? (24 lipca 2023 12:27)
Cytuję użytkownika: Mobruk wciaż zywy?
Cytuję użytkownika: Skąpy jak żyd
Cytuję użytkownika: TW Bolek Wałęsa
Ludzie tu sterowany Wałęsa przemawiał do umęczonych lemingów. TW Bolek był tak samo na smyczy Kremla jak Tusk. Tusk oszukiwał i knuł z Putinem przeciwko prezydentowi RP, Polakom i sojusznikom z NATO. Bolek też. Putin rozpowiada światu, że Polska planuje rozbiór Ukrainy. Skąd te pomysły u niego we głowie? Bo sam proponował to Tuskowi i Sikorskiemu na spotkaniu w Moskwie, a Tusk ten fakt ukrył przed głową państwa Polskiego i sojusznikami NATO. PS. Afera śmieciowa w Polsce. Tusk chce by rząd PISu sprzątał za kase Polaków niemieckie śmieci i odpady, które PO-jeby tu zwieźli i za które pewnie łapówki wzięli. Teren po Mobruku w centrum Wałbrzycha miał być zrekultywowany do 2017 roku. Czy jest? Czy mieszańcy Wałbrzycha godzą sie by płacic za sprzatanie niemieckich odpadów, na które składowanie wydali PO-jeby zgode w 2012 roku i to w Zielonej Górze? Romek Mobruk posprzatales? Czy tylko mieszkancow straszysz mandatami i karami za śmieci komunalne wielkogabarytowe, ktore ty tez powinienes sprzatac, bo za to miastu placimy.
ale i złosliwy jak żyd. Krzesełka powinny byc zwiazane z lokalnym największym klubem, który historycznie rozgrywał tu mecze. Krzeselka powinny być biało niebieskie z napisem Górnik jak w kazdym normalnym miescie, a nie w barwach Ukrainy. A co do Mobruka, to Tusk mówi, ze to PIS pozwolil na Mobruk w Wałbrzychu hehehehehe. Te PO-jebane swinie nie klamia tylko jak spia, albo maja ryje wypchane pasza.
PO-jeby braly lapowki za skladowisko Mobruk i niemieckie odpady,a TUSK i PO chca, by teraz rząd naszymi podatkami sprzatał po PO_jebach niemieckie smieci. Ja niemam ochoty placic za niemieckie smieci w Zielonej Górze, ktore zwiozł i wydał zgode na skladowanie jakis PO-jeb. A wy Wałbrzyszanie? Taki byl plan Tuska i Merkel. Ladowac odpady do Polski, a pozniej Polacy posprzataja za swoje...
Wałbrzych dostal tyle o ile wnioskował Szelemej. Na stadion w Chorzowie dają 200 mln. Ale w Wałbrzychu jakiś PO-jeb chciał 40 mln więc tyle dostał. Wczesniej PO-jeb dostał od PIS 22 mln... Smiali się że kartownowe, ale żyd wydal na latanie dziury w dachu w Starej Złomiarni. Już by miał na stadion 62 mln. Wiec kto nie umie liczyc?
Więcej komentarzy

Dodaj komentarz

nowe miasto  |   stadion  |   remont stadionu  |   przetarg  |  

Uszkodzona rura z gazem na Nowym Mieście. Ewakuacja mieszkańców

Wałbrzych: W tym roku nie będzie ''mega'' inwestycji?

Największy plac budowy w Wałbrzychu

Wałbrzych 24 aktualności


Wałbrzych 24 to wiodący portal informacyjny w mieście i regionie. Najważniejsze są dla nas informacje z Wałbrzycha, ale również piszemy o tym, co dzieje się w sąsiednich gminach takich jak  Świdnica, Boguszów - Gorce, Mieroszów, Szczawno Zdrój, Świebodzice, Głuszyca, czy Walim. Oprócz przekazywanych przez Wałbrzych 24 wiadomości, znajdziesz tu również wiele fotogalerii, rozmowy z zaproszonymi gośćmi, publicystykę czy informacje o wydarzeniach, imprezach i koncertach, które odbywają się w mieście czy okolicy.

Na stronie głównej Wałbrzych 24 znajdziecie aktualności czyli najnowsze informacje z miasta, jednak zachęcamy też do zaglądanie do innych kategorii - rozrywki, sportu, 112 czy do zakładki Po Sąsiedzku, gdzie znajdziecie wiadomości z okolicznych gmin.

Uprościliśmy też nawigację strony, by była bardziej intuicyjna, co ma ułatwić czytelnikom znalezienie szukanych informacji i jeszcze sprawniejsze poruszanie się po naszej stronie.

Wałbrzych najnowsze wiadomości


Często najnowsze wiadomości Wałbrzych tworzone są wspólnie z Wami - naszymi czytelnikami, za co serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do przesyłania do nas informacji i zdjęć na adres: redakcja@walbrzych24.com.

Dzięki takiej współpracy jesteśmy w stanie szybko reagować i przekazywać Wam najnowsze informacje, pisać o realnych problemach miasta i mieszkańców. Zachęcamy też do śledzenia naszych social mediów - Facebook Wałbrzych 24, Facebook Telewizja Wałbrzych i kont na Instagramie.

Zachęcamy też do komentowania bieżących informacji z Wałbrzycha i okolic. Pod artykułami macie możliwość wyrażenia własnej opinii w komentarzach do czego gorąco zachęcamy.

Rozwiń
Do góry
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zaakceptuj Zamknij