Boguszów Gorce
 
Burmistrz Miasta: Sylwia Dąbrowska
Wiceburmistrz Miasta: Agnieszka Więckiewicz
 
Kontakt: (+48 74) 84 49 311,
sekretariat@boguszow-gorce.pl 
Godziny przyjęć: wtorek od 9:00 do 11:00 oraz od 15:00 do 16:30  
 
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
 
Plac Odrodzenia 1,
58-370 Boguszów-Gorc
 
Dni i godziny otwarcia urzędu:
 
poniedziałek, środa, czwartek godz. 7:30 - 15:30
wtorek godz. 7:30 - 17:00
piątek godz. 7:30 - 14:00
 
Tel.:  (+48 74) 84 49 311
 
Boguszów-Gorce (Boguszów: niem. Gottesberg; Gorce: niem. Rothenbach) – miasto w Sudetach, na Dolnym Śląsku, w południowej części województwa dolnośląskiego, w powiecie wałbrzyskim. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa wałbrzyskiego.
 
Historia
 
Miasto w dzisiejszej postaci powstało w 1973 z połączenia czterech odrębnych miejscowości: miasta Boguszów, miasta Gorce, osiedla miejskiego Kuźnice Świdnickie oraz wsi Stary Lesieniec.
 
Początek dzisiejszemu miastu dała osada założona przez górników saksońskich, którzy wg spisanych w XVIII i XIX w. kronik, rozpoczęli tutaj w XIV w. wydobywanie rud srebra i ołowiu. Osadę tę nazwano Gottesberg (Boża Góra).
 
Najstarsza udokumentowana wzmianka o niej pochodzi z 1392 r. – ze spisu miejscowości księstwa świdnicko – jaworskiego, który dołączono do testamentu księżnej Agnieszki, wdowy po Bolku II księciu świdnicko – jaworskim.
 
Zgodnie z dokumentem, księstwo po śmierci księżnej miało przejść pod zwierzchnictwo czeskie. W ten sposób zakończył się okres panowania piastowskiego na tych terenach. W 1497 r. król czeski Władysław Jagiellończyk sprzedał za 10 tys. groszy praskich Książ i okoliczne miejscowości – w tym również Boguszów – jako dobra zastawne swojemu kanclerzowi Johanowi Schellenbergowi. Boguszów jeszcze przed tą datą otrzymał przywilej gminy.
 
Dwa lata później – w 1499 r. ten sam król podniósł rangę Boguszowa nadając mu prawa miejskie oraz prawa górnicze.
 
Zabytki
 • dawny klasztor Sióstr Elżbietanek z 1903 r., ul. Władysława Jagiełły 4
 • stajnie z częścią mieszkalną z 1870/1893 r., ul. Kolejowa 33
 • siedziba Bractwa Strzeleckiego z końca XIX w., ob. bud. produkcyjny ZPO Rafio, ul. 1 Maja 55
 • hotel z salą koncertową z 1908 r., ob. bud. biurowo-prod. ZPO Rafio, ul. Kolejowa 13
 • dworzec kolejowy Boguszów Gorce z 1874 r., przebudowany 1924 r., ul. Dworcowa 6
 • dworzec kolejowy Boguszów Gorce Zachód z przełomu XIX i XX w., Gorce
 • kościół ewangelicki, ob. polskokatolicki z pocz. XX w., ul. Tadeusza Kościuszki (Gorce) – należy do parafii św. Pawła Apostoła
 • kościół par. pw. Niepokalanego Pocz. NMP z 1914–1917 r., Kuźnice
 • plebania z 1916 r. (ul. Żeromskiego 23, Kuźnice
 • kaplica mszalna pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i dom mieszkalny z pocz. XX wieku, ul. Górnicza 31, Kuźnice
 • willa Treutla z przełomu XIX i XX w., obecnie Nadleśnictwo Wałbrzych, ul. Miła 2, Kuźnice
 • kościół pomocniczy pw. Św. Barbary z 1922 r., Stary Lesieniec
 
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno