556 mln euro na dekarbonizację dla Wałbrzycha i regionu

Subregion Wałbrzyski otrzyma 556 mln euro na lata 2021-2027 w ramach wsparcia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST).  Pieniądze mają wspomóc proces dekarbonizacji i łagodzenia skutków likwidacji górnictwa.

Proces transformacji w Subregionie Wałbrzyskim, zapoczątkowany ponad 20 lat temu po zamknięciu kopalń dawnego Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego, do tej pory nie został ukończony. Wciąż odczuwamy skutki zapaści społeczno-gospodarczej będącej następstwem likwidacji kopalń.
 
Wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji  nie ograniczy się tylko do dekarbonizacji oraz likwidacji niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych, komunalnych, wspólnotach mieszkaniowych, wdrażania zeroemisyjnego transportu publicznego czy wprowadzania samowystarczalności energetycznej gmin.
 
Fundusz będzie wspierał małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich konkurencyjności, rozwój innowacyjnej gospodarki opartej m.in. na inteligentnych specjalizacjach, będzie wspomagał zawody, które pojawią się w przyszłości. To też inwestycje w cyfryzację, łączność cyfrową, mobilność, odtwarzanie terenów cennych przyrodniczo, przywracanie bioróżnorodności. 
 
 
Kalendarium działań związanych z objęciem przez FST zakresem wsparcia Subregionu Wałbrzyskiego
 
16 maja 2018 – X Europejski Kongres Gospodarczy -   po wystąpieniu Europosła Jerzego Buzka Prezydent Szełemej upomina się aby tworząc horyzontalny europejski program dla regionów pogórniczych nie zapominać o Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym i Wałbrzychu.
 
- Pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego  z postulatem przyłączenia Subregionu Wałbrzyskiego do regionów górniczych objętych Platformą Obszarów Węglowych w Transformacji (CRiT).
 
-  Wniosek do KE i DG Regio o włączenie Subregionu Wałbrzyskiego do CRiT.
Wrzesień 2018 – zaproszenie przez KE Prezydenta R. Szełemeja na posiedzenie Platformy Regionów Górniczych w Transformacji. DG Energy i DG Regio zwraca się z postulatem, aby Urząd Marszałkowski wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Energii w sprawie przyłączenia Subregionu Wałbrzyskiego do CRiT. 
 
Listopad 2018 – wyjazd Prezydenta R. Szełemeja do Brukseli na posiedzenie Platformy CRiT. Pierwsza prezentacja przed KE Subregionu Wałbrzyskiego i projektów służących transformacji. 
 
Grudzień 2018 – Zarząd Województwa na wniosek Prezydenta Wałbrzycha podejmuje uchwałę o zgłoszeniu województwa dolnośląskiego z regionem Wałbrzycha do CRiT.
 
Luty 2019 – po wystąpieniu Prezydenta Wałbrzycha w UMWD oraz Ministerstwie Energii, zostaje wysłany wniosek krajowy o przyłączenie Dolnego Śląska do CRiT.
 
Skierowanie wniosku do Marszałka Województwa w celu powołania wzorem Górnego Śląska, roboczej grupy ds. transformacji pogórniczej. 
 
Maj 2019 - prezentacja projektów w Ministerstwie Energii i w UMWD na spotkaniu z ekspertami JASPERS
 
Lipiec 2019 – podczas kolejnego spotkania Platformy CRiT w Brukseli Prezydent Wałbrzycha wraz z przedstawicielami UMWD prezentuje przed połączonymi DG Regio, DG Employment, DG Energy wybrane najlepsze projekty po weryfikacji JASPERS. Marszałek składa deklarację powołania regionalnej grupy roboczej ds. CRiT.
 
Sierpień 2019 – Prezydent Wałbrzycha składa wniosek do UMWD o rozpoczęcie prac nad Programem (planem) Transformacji Pogórniczej Dolnego Śląska.
 
Wrzesień 2019 – spotkanie w Ministerstwie Energii w celu konsultacji i zaopiniowania projektów Subregionu Wałbrzyskiego zgłoszonych do CRiT. Delegacja samorządowców pod przewodnictwem Prezydenta Wałbrzycha. 
 
Przełom września i października 2019 – na wniosek KE Urząd Miasta Wałbrzycha zbiera i przesyła materiały związane z transformacją regionu po zamknięciu kopalń węgla kamiennego. Materiały zostały wykorzystane w raporcie dla Dyrekcji Generalnej KE w celu włączenia Subregionu Wałbrzyskiego do regionów które zostaną wsparte FST.
 
Październik 2019 - konferencja dedykowana FST w ramach Tygodnia Regionów w Brukseli – prezentacja projektu uzdatniania wód pokopalnianych. Subregion Wałbrzyski przedstawia swoją historię pogórniczą i drogę do członkostwa w CRiT .
 
Styczeń 2020 – inauguracja I posiedzenia wojewódzkiej grupy ds. projektów zw. z CRiT, po roku zabiegów Prezydenta Wałbrzycha i samorządowców subregionu wałbrzyskiego w celu jej powołania.
 
Styczeń 2020 – wystąpienie Prezydenta Wałbrzycha i Marszałka Województwa podczas konferencji w Katowicach inaugurującej FST, adresowane do Komisarz Elisy Ferreira w sprawie objęcia całego południa DŚ zasięgiem grantów w ramach FST. 
Subregion Wałbrzyski zostaje objęty wsparciem FST (załącznik D: Wytyczne inwestycyjne dla Polski dot. FST 2021-2027, coroczny raport KE dla państw członkowskich – wystąpienie Marca Lemaitre Dyrektora Generalnego DG Regio.
 
Luty 2020 – wizyta Prezydenta Wałbrzycha w Brukseli na konferencji dedykowanej regionom EU, które podpisały deklarację w sprawie Sprawiedliwej Transformacji. Prezentacja wyzwań Subregionu Wałbrzyskiego i doświadczeń niezakończonej transformacji węglowej. Spotkanie z wice przewodniczącym KE Fransem Timmermansem oraz Elisą Ferreira. Udział wraz  z Marszałkiem Województwa w rozmowach z Komisarz E. Fereira na temat wyzwań Subregionu Wałbrzyskiego i powtórzenie postulatu włączenia całego południa DŚ w zasięg wsparcia przyszłego FST. 
 
Kwiecień 2020 – wniosek do Minister Jarosińskiej Jedynak w sprawie włączenia przedstawiciela Subregionu Wałbrzyskiego do prac ministerialnej gr. roboczej ds. FST.
Maj 2020 - przystąpienie do prac nad modyfikacją i aktualizacją projektów Aglomeracji Wałbrzyskiej (gmin pogórniczych)  w ramach przyszłego FST.
 
27 lipca 2020 – spotkanie informacyjno konsultacyjne w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia dla samorządów, OPP, IOB, przedsiębiorców, liderów opinii i mieszkańców. Rozpoczęcie procesu włączania społecznego przyszłych beneficjentów FST.
 
Październik 2020 - powołanie grupy redakcyjnej przygotowującej Społeczny Plan Sprawiedliwej Transformacji ( SPST)  pod przewodnictwem Radosława Gawlika. Robocza współpraca z zespołem UMWD celem wsparcia przy przygotowaniach do utworzenia Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Dolnego Śląska.
 
red
foto: użyczone
redakcja@walbrzych24.com
 
Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno