Szełemej zwolniony ze szpitala

Prezydent Wałbrzycha  Roman Szełemej zwolniony w trybie natychmiastowym ze Szpitala im. Sokołowskiego. - Jest to działanie o charakterze zemsty (... ) Spotkamy się w sądzie  - zapowiada prezydent Szełemej. 


 

- Otrzymałem wypowiedzenia pracy w trybie natychmiastowym.  Po 36 latach podziękowano mi właśnie w ten sposób - mówił prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. 

- Jest to oczywiście działanie o charakterze pewnej zemsty, odwetowym...  za to, że razem z dyrekcją (odwołaną dyr Mariolą Dudziak - red.) z wieloma osobami broniliśmy  i bronimy szpitala przed tym, aby nie stał się on szpitalem marginalizowanym. To wypowiedzenie złożono w trybie łamiącym procedury Kodeksu Pracy, oczywiście spotkamy się w sądzie. Chciałbym podziękować moim koleżankom, kolegom, współpracownikom, z którymi stworzyliśmy znakomity zespół. - dodaje  Szełemej. Na początku sierpnia z funkcji dyrektora Szpitala im. Sokołowskiego w Wałbrzychu odwołano Mariolę Dudziak . Powód? 

-  Niewywiązywanie się przez Panią Mariolę Dudziak z obowiązków dyrektora szpitala, niewykonanie poleceń służbowych wydanych ze strony Urzędu Marszałkowskiego nadzorującego Szpital Wojewódzki oraz wprowadzenie w błąd dyrekcji Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. - informował rzecznik Urzędu Marszałkowskiego, Michał Nowakowski. (czytaj więcej TUTAJ)

Była dyrektor Mariola Dudziak wydała oświadczenie, w którym jednoznacznie wskazuje, że powody zwolnienia nie mają pokrycia z faktami. 
 

- Dalszy rozwój szpitala od pewnego czasu wyraźnie natrafiał na opór ze strony Urzędu
Marszałkowskiego. Wielokrotnie odmawiano pomocy finansowej, nie podjęto decyzji o budowie pawilonu pediatrycznego, przygotowywane są projekty szkodzące rozwojowi neonatologii. - napisała Mariola Dudziak.  (Treść pełnego oświadczenia - czytaj więcej TUTAJ)


Dziś wypowiedzenie otrzymał prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej. 

- Przyczyny tego wypowiedzenia, w taki nagły sposób, oczywiście nie mają nic wspólnego z merytoryką. W mojej ocenie mają charakter polityczny. - mówi Roman Szełemej. 

Przypomnijmy, że w sobotę prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zadeklarował, że 
będzie startował na stanowisko szefa regionu Dolnośląskiego Platformy Obywatelskiej. Szełemeja popierają między innymi Grzegorz Łużniak, Jacek Sutryk i Grzegorz Schetyna. Wybory w październiku. 

- Nadal będę walczył i zabiegał o to aby zdrowie wałbrzszan, zdrowie mieszkańców tej części Dolnego Ślaska było w dobrych rękach. żeby szpital mógł normalnie funkcjonować. Będę robił wszystko aby bronić szpital przed błędnymi decyzjami przed działaniami na szkodę zdrowia mieszkanców Wałbrzycha i całego regionu - dodaje Szełemej. 

 

Oświadczenie Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja

Dziś w godzinach rannych otrzymałem w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego wypowiedzenie z pracy w trybie natychmiastowym. Po 36 latach nieprzerwanej pracy podziękowano mi w ten sposób za poświęcenie, za trud, który wspólnie wraz z moimi współpracownikami włożyliśmy, by nasz szpital był dobry, wyjątkowy i leczył pacjentów nie tylko z Wałbrzycha. 

Przyczyny tego nagłego wypowiedzenia nie są merytoryczne. W mojej ocenie mają charakter polityczny. To oczywista zemsta za to, że wraz z dyrekcją i wieloma innymi osoba broniliśmy szpitala przed marginalizacją. Wypowiedzenie łamie procedury kodeksu pracy, więc z pewnością spotkamy się w sądzie. 

Chciałbym podziękować moim koleżankom, kolegom, współpracownikom i tym wszystkim, z którymi stworzyliśmy znakomity zespół. Chciałbym również zapewnić, że nadal będę zabiegał, by zdrowie mieszkańców Wałbrzycha i tej części Dolnego Śląska było w dobrych rękach, by szpital mógł normalnie funkcjonować. Zrobię wszystko, by bronić szpitala przed błędnymi decyzjami i działaniami na szkodę Wałbrzycha i regionu.   


 

Oświadczenie dyrekcji Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
 
Decyzją Dyrekcji Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Panu Romanowi Szełemejowi zatrudnionemu w Szpitaluna stanowisku Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii została z dniem dzisiejszym rozwiązana umowa o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 
Decyzja uzasadniona jest rażącym naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, a to obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, wyrażającym się w powodowaniu dezorganizacji pracy Szpitala, podważaniu kompetencji przełożonej – pełniącej obowiązki dyrektora Szpitala, obowiązku rzetelnego i  efektywnego wykonywania pracy, przestrzegania ustalonego czasu pracy, przestrzegania regulaminu pracy, wyrażające się w naruszaniu  postanowień regulaminu pracy w zakresie potwierdzania czasu pracy przy użyciu kart zbliżeniowych, nieprzestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy, w tym samowolne opuszczanie Szpitala w czasie dyżurów, nieprawidłowości w rozliczaniu czasu pracy, niewykonanie polecenia Pracodawcy, niewykonywanie obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii.
 
Przeprowadzona przez Szpital wewnętrza kontrola wykazała, że w czasie wyznaczonych dyżurów Pan Roman Szełemej,opuszczał oddział Szpitala, angażując do zastępstwa innych lekarzy. Został stwierdzony przypadek, gdy niezgodnie z rzeczywistością Pan Roman Szełemej nie wykazał przerwania dyżuru i zastępstwa innego lekarza w sporządzanych miesięcznych zestawieniach czasu pracy, tym samym wprowadzając pracodawcę w błąd.
 
Doszło w Szpitalu do sytuacji, w której Pan Roman Szełemej oraz inny lekarz pobrali wynagrodzenie za ten sam dyżur, podczas gdy w tym czasie Pan Roman Szełemej przebywał poza Szpitalem. Taka sytuacja miała miejsce między innymi w dniu 24 kwietnia 2021 r., kiedy podczas całodobowego dyżuru, przy nieobecności Pana Romana Szełemeja przez określony czas, dyżur pełnił inny lekarz. Sytuacja taka jest niedopuszczalna i prowadziła do nieprawidłowego wydatkowania środków publicznych.
 
Pan Roman Szełemej,łamiąc Regulamin Pracy Szpitala, nie potwierdzał czasu faktycznie wykonywanej pracy, w tym pracy w godzinach nadliczbowych przy użyciu karty zbliżeniowej w elektronicznych rejestratorach czasu pracy. Nie były również na bieżąco prowadzone przez Pana Romana Szełemeja pisemne listy obecności, co należy do obowiązków pracownika Szpitala.
 
Ponadto, Pan Roman Szełemej, jako Pełnomocnik Dyrektora Szpitala do spraw restrukturyzacji i controllingu, pomimo polecenia Dyrektor placówki, wydanego w dniu 30 sierpnia 2021 r.,do przedstawienia sprawozdania z obowiązków wynikających z pełnienia tej funkcji,tego polecenia nie wykonał, kwestionując jego zasadność i odmawiając jego wykonania w jakimkolwiek terminie,po czym złożył rezygnację z funkcji Pełnomocnika.
 
Dyrekcja Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, kierując się dobrem pacjentów oraz mając obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szpitala Wojewódzkiego oraz Oddziału Kardiologii dostrzega, że łączenie przez Pana Romana Szełemeja funkcji publicznej Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz pracy lekarza, w tym Lekarza Kierującego Odziałem Kardiologii odbywa się kosztem zaniedbania obowiązków wobec pacjentów i Szpitala.
 
W rzeczywistości Pan Roman Szełemej nie wykonuje obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii, nie nadzoruje procesu leczenia pacjentów, nie nadzoruje procesu kształcenia lekarzy rezydentów i stażystów, nie podpisuje wypisów pacjentów ze Szpitala, nie podpisuje dokumentów, które powinien podpisywać jako lekarz kierujący oddziałem, nie kontroluje rozchodu leków przeciwbólowych. Liczne obowiązki Pan Roman Szełemej deleguje na zastępcę Lekarza Kierującego Oddziałem i innych współpracowników.
 
Ujawnione  nieprawidłowości będą przedmiotem dalszej kontroli i ewentualnego innego postępowania.
 
                                                                                                      Z poważaniem,
                                                               Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego
                                                                                                       w Wałbrzychu


Odpowiedź rzecznika Urządu Marszałkowskiego dot. zwolnienia Romana Szełemja ze Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu

Zapoznając się decyzją Dyrekcji Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu dotyczącą wypowiedzenia Panu dr. Romanowi Szełemejowi umowy o pracę, jej uzasadnienie zawiera obszerne informacje związane z naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym nieprawidłowości w rozliczaniu czasu pracy przez Pana dr Romana Szełemeja, niewykonywaniu obowiązków Lekarza Kierującego Oddziałem Kardiologii. Ujawnione w przeprowadzonej przez Szpital kontroli wewnętrznej informacje wskazują również na nienależne pobranie przez Pana Romana Szełemeja wynagrodzenia za dyżur podczas którego faktycznie przebywał poza Szpitalem.
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest zbulwersowany ujawnionymi przez Szpital informacjami dotyczącymi Pana Romana Szełemeja. Przypomnę że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, który nadzoruje Szpital Wojewódzki im. A. Sokołowskiego prowadzi w placówce trzy kontrole. Są one związane z zatrudnieniem i wynagrodzeniem Pana Romana Szełemeja, gospodarką lekami opioidowymi i psychotropowymi, których braki stwierdzono podczas inwentaryzacji w szpitalu. Przeprowadzony zostanie również wieloobszarowy audyt w obszarach: finansowo-księgowym, zamówień publicznych, kadrowo-płacowym oraz dotyczącym systemów informatycznych i sytemu zarządzania jakością.
 
Poważny charakter ujawnionych nieprawidłowości leży u podstaw rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 

                                                                                      Michał Nowakowski
                                             Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego
                                                     Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 
Pytany przez nas rzecznik Urzędu Marszałkowskiego o zarobki Romana Szełemeja w szpitalu - nie podał ich, odpisując wymijająco, że "informacje są w posiadaniu dotychczasowego Pracodawcy Pana Romana Szełemeja – Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu". 

Wcześniej jednak odwołano rzecznika szpitala, szpital nie udzialał żadnych informacji kierując nas do Urzędu Marszałkowskiego...  

 

Czytaj też:
Dudział dowołana z funkcji dyrektora
Odwołana dyrektor Dudziak wydała oświadczenie
Protest w sprawie zwolnienia dyrektorki wałbrzyskiego szpitala
Ile zarobił prezydent w szpitalu - będzie kontrola i audyt
Szełemej kandydatem na szefa dolnośląskiej PO

pos
foto: ilustracyjne
redakcja@walbrzych24.com

 

Przeczytaj również:
Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Twój pseudonim:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno