Menu

Легальне перебування. Легальна робота

Закон про допомогу громадянам України та легалізацію перебування та роботи в Польщі. 
 
Легальне перебування.  Легальна робота
Дія Закону не поширюється на громадян України, які мають посвідку на постійне або тимчасове проживання, дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС, а також тих, хто має статус біженця, додатковий захист або дозвіл на дозволене перебування
 
Українці, які подали (або від імені кого) клопотання про міжнародний захист і які заявили про намір подати такі заяви або кого стосуються такі заяви, також не підпадають під дію положень. Проте, на іноземців може поширюватися дія Закону, якщо вони відкликають вищезазначену заяву/декларацію.
 
Легальне перебування
 
Згідно з актом, якщо громадянин України законно в’їхав до Польщі в період з 24 лютого 2022 року та заявляє про намір залишитися в Польщі, його перебування вважається законним строком на 18 місяців з 24 лютого 2022 року. рішення також поширюється на дитину, народжену на території Республіки Польща матір'ю-українкою у період, що дорівнює її перебування, та членами найближчої сім'ї громадянина України, який має Карту поляка.
 
Виїзд громадянина України з території Республіки Польща на термін понад 1 місяць позбавляє його вищезазначеного тимчасового захисту.

Варто додати, що дата, яка становить останній період, протягом якого можна буде в’їхати до Польщі, а потім підпадатиме під дію положень цього Закону, буде визначено Радою Міністрів за допомогою постанови. Наведене вище визначення буде результатом аналізу змінних, таких як, серед іншого, кількість іноземців, які прибувають на територію Республіки Польща, становище мирного населення та перспективи припинення бойових дій на території України.

Легальна робота
 
Під час законного перебування як громадянин України, який користується тимчасовим захистом, встановленим законом і не користується цим захистом, так і легально проживає в Польщі, має право працювати на території Республіки Польща, якщо роботодавець (через домену: praca.gov.pl ) протягом 14 днів з дня початку роботи громадянином України він зобов'язаний повідомити про цей факт повітове управління з питань праці за його місцезнаходженням або місцем проживання.
 
Крім того, громадянин України може стати на облік у службі зайнятості та бути визнаним безробітним або шукачем роботи.
 
Господарська діяльність
 
Громадяни України, які проживають у Польщі на законних підставах, можуть здійснювати та вести підприємницьку діяльність у Польщі на тих самих умовах, що й громадяни Польщі, за умови отримання ними номера PESEL. Українці, які приїхали до Польщі до 24 лютого 2022 року, можуть створити ФОП або будь-яку комерційну компанію лише за наявності дозволу на проживання, що дає їм право на це.
 
Громадянин України, який прибув до Польщі до 24 лютого 2022 року і не має такої посвідки на проживання, не може заснувати ФОП, цивільне товариство, повне товариство чи товариство.

 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy a legalizacja pobytu i pracy w Polsce 
 
Ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, oraz tych posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany.
 
 

Nieobjęci przepisami pozostają również Ukraińcy, którzy złożyli (lub w imieniu których złożono) wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz którzy zadeklarowali zamiar złożenia takich wniosków lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą. Cudzoziemcy jednak wciąż mogą zostać objęci ustawą, jeżeli wycofają powyższy wniosek/deklarację.

Legalny pobyt
 
Zgodnie z ustawą, jeżeli obywatel Ukrainy wjechał legalnie do Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania w Polsce, jego pobyt uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Powyższe rozwiązanie dotyczy również dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę-Ukrainkę w okresie równym przysługującego jej pobytu oraz członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka.
 
Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go opisanej wyżej ochrony czasowej.
 
Należy dodać, że data stanowiąca okres końcowy, w którym będzie można wjechać do Polski a następnie zostać objętym przepisami niniejszej ustawy, zostanie ustalona przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Powyższe ustalenie będzie wynikiem analizy zmiennych takich jak m.in. ilość cudzoziemców napływających na terytorium RP, sytuacja ludności cywilnej i perspektywa zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy.
 
Legalna praca

W okresie legalnego pobytu, zarówno obywatel Ukrainy korzystający z ochrony czasowej wprowadzonej ustawą jak i nie korzystający z tej ochrony, zaś przebywający legalnie na terytorium Polski, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP, jeżeli pracodawca (za pośrednictwem domeny: praca.gov.pl) w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, powiadomi o tym fakcie powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Ponadto, Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy oraz zostać uznanym za osobę bezrobotną albo poszukującą pracy.
 
Działalność gospodarcza
 
Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce legalnie mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy pod warunkiem uzyskania numeru PESEL. W przypadku Ukraińców, którzy przybyli do Polski przed 24 lutego 2022 roku, mogą oni założyć firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową, tylko w przypadku posiadania tytułu pobytowego, który do tego uprawnia.
 
Obywatel Ukrainy, który przybył do Polski przed 24 lutego 2022 roku i nie ma takiego tytułu pobytowego nie może założyć działalności jednoosobowej, spółki cywilnej, spółki jawnej i spółki partnerskiej.
 
 
 
 

Komentarze

Logiczny wniosek (22 maja 2022 5:32)
Mając dwoje dzieci ukr.matka dostaje 500+ na każde dziecko a na siebie 1200zl.Mieszkanie ma gratis.Media tupu gaz woda co ma gratis.Przejazdy ma gratis. Więc nie opłaca się pracować bo na jedno wyjdzie.

Dodaj komentarz

Wałbrzych 24 aktualności


Wałbrzych 24 to wiodący portal informacyjny w mieście i regionie. Najważniejsze są dla nas informacje z Wałbrzycha, ale również piszemy o tym, co dzieje się w sąsiednich gminach takich jak  Świdnica, Boguszów - Gorce, Mieroszów, Szczawno Zdrój, Świebodzice, Głuszyca, czy Walim. Oprócz przekazywanych przez Wałbrzych 24 wiadomości, znajdziesz tu również wiele fotogalerii, rozmowy z zaproszonymi gośćmi, publicystykę czy informacje o wydarzeniach, imprezach i koncertach, które odbywają się w mieście czy okolicy.

Na stronie głównej Wałbrzych 24 znajdziecie aktualności czyli najnowsze informacje z miasta, jednak zachęcamy też do zaglądanie do innych kategorii - rozrywki, sportu, 112 czy do zakładki Po Sąsiedzku, gdzie znajdziecie wiadomości z okolicznych gmin.

Uprościliśmy też nawigację strony, by była bardziej intuicyjna, co ma ułatwić czytelnikom znalezienie szukanych informacji i jeszcze sprawniejsze poruszanie się po naszej stronie.

Wałbrzych najnowsze wiadomości


Często najnowsze wiadomości Wałbrzych tworzone są wspólnie z Wami - naszymi czytelnikami, za co serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do przesyłania do nas informacji i zdjęć na adres: redakcja@walbrzych24.com.

Dzięki takiej współpracy jesteśmy w stanie szybko reagować i przekazywać Wam najnowsze informacje, pisać o realnych problemach miasta i mieszkańców. Zachęcamy też do śledzenia naszych social mediów - Facebook Wałbrzych 24, Facebook Telewizja Wałbrzych i kont na Instagramie.

Zachęcamy też do komentowania bieżących informacji z Wałbrzycha i okolic. Pod artykułami macie możliwość wyrażenia własnej opinii w komentarzach do czego gorąco zachęcamy.

Rozwiń
Do góry
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zaakceptuj Zamknij