Koniczynka II do likwidacji?

Zaostrza się spór między dyrektor przedszkola "Koniczynka II", a władzami gminy Boguszów Gorce. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia  przedszkole może zostać zlikwidowane.

"Koniczynka II" boryka się z problemami finansowymi. Zdaniem dyrektor placówki, Katarzyny Tomańskiej, władze gminy Boguszów Gorce przez ostatnie 5 lat zaniżają subwencje, a teraz także domagają się uregulowania należności za bezumowne zajmowanie budynku.
 

- Od kilku miesięcy, pan burmistrz wysyła nam powiadomienia i faktury do zapłaty za bezumowne zajmowanie nieruchomości w Boguszowie Gorcach w wysokości 10000zł miesięcznie przy otrzymywanej kwocie dotacji 39000zł na cały budynek, na 100 dzieci w przedszkolu – mówi dyrektor przedszkola Koniczynka II w Boguszowie Gorcach, Katarzyna Tomańska.

 

Na początku współpraca między przedszkolem, a gminą przebiegała bez problemów. Placówka utworzona została w 2008 roku w wyniku konkursu na prywatyzację przedszkola należącego wcześniej do gminy. Gmina Boguszów Gorce zobowiązała się wypłacać 75% kosztów utrzymania dziecka w placówce publicznej oraz bezpłatnie użyczyć budynek na czas nieokreślony. Problemy zaczęły się kiedy dyrektor Tomańska stwierdziła, że gmina obniżyła subwencje przeznaczane na dzieci w przedszkolu.
 

- Po wygraniu otwartego konkursu ofert, gmina zaproponowała nam dotację w wysokości 422zł w skali miesiąca na jedno dziecko. Poprzez poszczególne lata, nie doszliśmy w zasadzie to tej kwoty do tej kwoty W tej chwili jest to znacznie niższa kwota jeszcze, natomiast w roku 2010 była to kwota około 294zł. – mówi Katarzyna Tomańska.

Z czasem dyrektor Tomańska postanowiła zaangażować w sprawę prawnika, który przeliczył ile gmina jest winna przedszkolu. Wystąpili do sądu z wnioskiem o wypłacenie zaległych dotacji.
 

- To zaniżenie określone przez biegłego sądowego wynosi około 200000zł. – mówi Katarzyna Tomańska.
 

Zdaniem burmistrza Boguszowa Gorc, Waldemara Kujawy, dotacje nie mogły być zaniżone do stopnia sugerowanego przez dyrektor „Koniczynki II”, ponieważ są one konsekwentnie kontrolowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
 

- W mojej ocenie dotacja jest wypłacana należytej wysokości, zresztą wysokość naliczania dotacji była przedmiotem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która owszem, wskazała niewielkie zaniżenie przekazanej dotacji bo dla roku 2013 była to kwota 1000zł. Mamy również oświadczenia rodziców, że w danych miesiącach ich dzieci nie uczęszczały do przedszkola, a dotacja była na te dzieci wypłacana. – mówi Burmistrz Gminy Boguszów Gorce Waldemar Kujawa. 
 

Jak sugeruje Tomańska, po otrzymaniu sądowego wezwania do zapłaty, burmistrz gminy Boguszów Gorce wypowiedział dotychczasową umowę bezpłatnego użyczenia budynku i zaproponował umowę dzierżawy, która kosztowałaby placówkę około 5000-6000zł miesięcznie. Dyrektor odmówiła podpisania dokumentu, gdyż jak twierdzi, termin przewidziany na ewentualną zmianę umowy już upłynął.
 

- Punkt sporny pojawił się w momencie kiedy gmina dostała wezwanie do zapłaty odszkodowania z tytułu zaniżenia dotacji i nagle zaczęły się działania restrykcyjne, gdzie wypowiedziano nam bezskutecznie tą umowę na początku marca. Po odmowie podpisania tej nowej umowy, mimo tego, że w dalszym ciągu naszym zdaniem obowiązuje umowa użyczenia bezpłatnego, gmina zaczęła wystawiać nam faktury miesięczne za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości około 10000zł miesięcznie. – mówi Katarzyna Tomańska.
 

Według Waldemara Kujawy dotychczasowe użyczanie budynku na mocy uchwały radnych z 2008 roku odbywało się w sposób bezprawny i dlatego też zostało przerwane.
 

- Pierwotnie pani Tomańska miała użyczony budynek przy ulicy Warszawskiej. Użyczenie nastąpiło na podstawie uchwały rady miejskiej, co było niezgodne z prawem, ponieważ jest to wyłączna kompetencja organu wykonawczego gminy, w tym przypadku burmistrza miasta, a nie rady miejskiej. - mówi Waldemar Kujawa.
 

Rodzice dzieci z „Koniczynki II” mają niedługo spotkać się z burmistrzem. Dowiedzą się, jakie gmina ma plany wobec placówki oraz gdzie ewentualnie zostaną przeniesione ich dzieci.

 

Zapraszamy Cię do współtworzenia portalu walbrzych24.com.
Zrobiłeś film lub ciekawe zdjęcie? Masz ciekawy temat? A może miałeś sporo szczęścia i znalazłeś się w odpowiednim miejscu i czasie w centrum wydarzeń... bierz telefon w dłoń i nagraj film lub zrób zdjęcie, a później wyślij do nas.
Pisz na adres: redakcja@walbrzych24.com
 

redakcja
foto:P.Tokarski

Komentarze:
WIĘCEJ KOMENTARZY
Dodaj komentarz
Twoje imię:
Komentarz:
Kod z obrazka:
Powód zgłoszenia komentarza:
Przepisz kod z obrazka:
Zamknij okno